Harun Yahya

İlginç Gözlere Sahip Canlılar
“Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen olur.” (Bakara Suresi, 117)

Canlı gözlerindeki kusursuz detaylar ve her canlı gözünün tam onun ihtiyaçlarına yönelik olması, muhteşem özellikteki gözlerin tesadüflerle oluşmadığını, Yüce Allah’ın üstün aklının bir eseri olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Bu ayki yazımızda bazı canlılara özgü göz tiplerinin onlara sağladığı görüş üstünlükleri üzerinde duracağız. Canlıların sahip oldukları bu üstün yaratılış özellikleri Yüce Allah’ın Bedi (Örneksiz yaratan) isminin en güzel tecellilerinden biridir.


Kabuklular


Yüce Allah bazı kabuklu deniz canlılarının kabuklarının iç tarafına, sıra sıra dizilmiş küçük alıcı gözler yerleştirmiştir. Kabuklarını açık tutarak görme işlemini gerçekleştiren bu canlıların göz yapıları, Yüce Rabbimiz’in kusursuz yaratma sanatının muhteşemliğini sergileyen kıvrımlı içbükey bir ayna tasarımına sahiptirler. Bu canlıların gözlerinin yarı saydam retinası vardır ve gözler bir düşmana karşı savunmada onlara net bir görüntü sağlar. Kabuğunun kenarları boyunca dizilmiş küçük parlak gözlerin her biri yalnızca 1 mm. büyüklüğe sahip olmasına rağmen bu gözlerle hem hareketleri hem de ışık ve karanlık arasındaki farkı kolaylıkla anlayabilmektedirler.

Midyenin gözlerindeki küçük retinalar, her alıcısına ışık toplayan yansıtıcılar içerir. Bu nedenle ışık değişimlerine çok duyarlı gözleri ile eğer bir hareket sezerse kabuğunu hemen kapatarak hem gözlerini, hem de kendini korumaya alır.

www.gozdekimucize.imanisiteler.com


Nautilus


Nautilus iğne deliği (Pinhole) kamera tipi optik gözlere sahiptir. Bu göz tipi diğer kamera tipi gözlerden daha fazla ışığa ihtiyaç duyar. Bu nedenle, yönünü bulmak için polarize ışığı (parlak yüzeylerden yansıyan parıldama) kullanararak çok rahatlıkla yol alır. Nautilus gibi çok derinlere dalan ve karanlık sularda ışığa büyük gereksinim duyan bir canlı için elbette yüzeylerden yansıyan ışığın görme açısından çok büyük bir önemi vardır. 


Karides


Karidesler gibi bazı kabukluların ana gözlerine ek olarak vücutlarında ve kuyruklarında da ışığa duyarlı alıcılar bulunur. Gözleri oldukça kompleks bir yapıya sahip olan bu canlılar, bir alanı görmek için birden fazla göz yüzeyi kullanırlar. Bu canlıların beyni ise oldukça mükemmel bir biçimde çalışarak gelen çok fazla sayıda görüntüyü bütünleştirerek tek bir görüntü elde eder.


Yengeç
Yengeçler ise yansıtma ve kırılma optik tasarımları kullanan ve güneş ışığının yönünü ayırd etme kabiliyeti de olan gözlere sahiptirler. Düşmanlarının sayısı çok fazla olduğundan bu eşsiz görme sistemlerine ihtiyaçları vardır. İlginç olan nokta, bu göz yapısına Prekambriyen patlaması olarak adlandırılan döneme ait fosiller arasında sık bulunan trilobit fosillerinde de rastlanılmasıdır. Bu durum canlıların ilk yaratıldıkları andan itibaren ihtiyaçlarına yönelik gözlere sahip olduklarını ve göz lenslerinin evrimin iddia ettiği gibi tesadüfen doğal oluşma ihtimalinin mümkün olmadığını göstermektedir. 


Ahtapotlar ve Dev Mürekkep Balığı


Ahtapotların gelişmiş kamera tipi gözleri vardır. Bu gözler tıpkı resim çekerken cismin mesafesine göre netliğini ayarladığımız fotoğraf makineleri gibi yakın veya uzak mesafeye göre görüş netliklerini ayarlayabilirler. Yüce Allah’ın bahşettiği bu muhteşem gözler vesilesi ile ahtapot, tüm kollarını kontrol edebilmek ve düşmanlarından korunabilmek için bir görüş odaklaması yapabilir.

Dev mürekkep balığının da çok keskin görüşü vardır. Dünyadaki en büyük gözlere sahip canlı olan dev mürekkep balıklarının insan gözünden yaklaşık 100 kez daha büyük olan gözleri onlara keskin bir görüş sağlar.


Böceklerin İlginç Gözleri
Örümcek


Bazı örümceklerin altı ila sekiz arasında değişen sayıda gözleri vardır. Örneğin kurt örümceğinde birden fazla gözün her birinin ayrı ayrı rolleri vardır. Bu gözlerin bazıları görüş sağlarken diğerleri çevresel tarama yapar. Bu gözlerden beyne giden sinyaller, çevresel görüş, uzaklık tahmini ve şekil hakkında bilgiler verir, beyin tüm bu sinyalleri birleştirir. Bazı örümcekler ise polarize ışığı da algılar. Bazılarının dar bir görüş alanı vardır ama gözlerini hareket ettirerek tarama da yapabilirler.

Örümceklerin farklı gözlerden gelen görüntüleri beyinlerinde tek bir görüntü olarak yorumlaması insanlara da  ilham kaynağı olmuş, çok alıcılı silahlar ve  robotlar örümceğin bu kompleks görüntü işleme sisteminden esinlenerek yapmışlardır. 

www.kelebekmucizesi.imanisiteler.com


Arılar
Arıların gözlerinde 3000 ila 4000 küçük lens bulunur. Her lens içinde birden fazla alıcı vardır. Ortadaki lens yan alıcılardan daha geniştir, dolayısıyla da arılar tam önlerini daha iyi görürler. Bir mikron büyüklüğündeki bu küçük alıcılar son derece özel bir optik tasarım ve biyolojik bir üreme gerektiren oluşumlardır. Çünkü arı gözleri UV ışınına duyarlıdır ve görünür ışığın polarizasyonunu algılayabilir. Arılar en iyi mavi rengi seçerler ama insanların gördükleri diğer renkleri de algılarlar. Burada evrimciler yine bir açmaz ile karşı karşı karşıya kalırlar. Çünkü onların hayali evrim basamaklarında atlar ve köpekler daha üst basamaklarda yer almalarına rağmen gri tonlarda bir görüntü algılar ve renkleri seçemezken alt basamaklarda yer alan arıların renkli görmesi açıklanamaz. Çünkü renkli görmek üstün bir özelliktir, bu özelliğin evrimin üst basamaklarında yer alan bazı canlılarda kaybolması ve tekrar insanda ortaya çıkması aşamalı gelişim düşüncesine ters düşmektedir. Oysa, Yüce Allah her canlıya kendi ihtiyacına yönelik özellikler bahşetmiştir. Arılar da, çiçeklerin yerlerini belirlemeleri ve beslenebilmeleri için renkli görme özelliğine sahip olarak yaratılmışlardır.

Arıların gözlerinin polarize ışığı algılaması yönlerini bulmaları için de çok özel bir iletişim sistemi geliştirmelerini sağlamıştır. Yönlerini polarize ışığa göre bulan arılar, besin kaynağını bulduktan sonra kovana dönüp diğer arılara besin kaynağının uzaklığını ve yönünü bildirmek için özel bir görsel kod kullanırlar. Bunun için güneşe özel bir açıdan yönü tarif eden bir dans yaparlar. Bu iletişim arıların çok mükemmel bir görsel süreç ve algılama sistemine sahip olduğunu ortaya koymuştur.


Yusufçuk


Yusufçukların çok geniş görme açısı olan gözleri, onlara öne ve arkaya uçarken kolaylık sağlar. Yusufçuğun her gözünde yaklaşık 30 bin alıcı vardır, bu sayede diğer birçok böcekten daha iyi görür. Yusufçuk gözlerinin algılama yoğunluğu insanlarınkiyle aynıdır. Bu canlıların gözleri, insan gözlerinden çok daha küçük olduğundan insanlar kadar net görmeyebilir, ancak insan gözü ile hemen hemen aynı düzeyde algılama yoğunluğuna sahip olmaları onların evrimcilerin iddia ettiği gibi basit canlılar olmadıklarını, tam aksine üstün yaratılış özelliklerine sahip olduklarını bir kez daha kanıtlar. Yusufçuklar da tıpkı insanlar gibi binoküler (iki gözlü) görüş kullandıklarından gözlerinin arasındaki uzaklığı temel alarak cisimlere olan mesafelerini tahmin edebilirler.


Kelebekler


Türlerine bağlı olarak kelebeklerin ilave tipi gözleri veya benzeri optik gözleri vardır. Kelebek gözlerinin en önemli özelliği çeşitli renkleri seçebilmeleridir. Çünkü kelebeklerin besin bulabilmek, yaşamak ve üremek için çok sayıda renk seçebilmeleri gerekir. Diğer canlılarda pigment sayısı iki veya üç iken kelebeklerin gözlerinde dörder tane farklı pigment bulunur. Bunun sonucunda kelebeklerin renk algılama kabiliyetleri artar. Ayrıca kelebekler bazı çiçeklerden yansıyan UV ışınlarını da görebilirler. Kelebekler görüntü detayından çok renge tepki verirler. Ancak Yüce Allah bu canlıların gözlerini, çiçeklerle yollarını bulabilecek ve birlikte uçmak için diğer kelebekleri görebilecek bir netliğe sahip olarak da yaratmıştır. Ayrıca insanlar sadece 100 mikron’luk (.01mm) detayları görürken bazı kelebekler nesnelerdeki 30 mikron’luk (.03mm) detayları görebilirler. Başka bir deyişle yakın mesafede kelebek gözü insan gözünden daha fazla detay görebilir. İnsan gözüyse uzak mesafelerde kelebeklere oranla daha iyi odaklanır. Bu tamamen Yüce Allah’ın tüm canlıların ihtiyaçlarına yönelik gözler yaratmış olmasının bir sonucudur.


Allah Her Canlıyı İhtiyaç Duyduğu Gözlere Sahip Olarak YaratmıştırHer canlı türünün gözleri kendilerine has özelliklere sahiptir. Yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlının sahip oldukları özelliklerden sadece gözleri düşünmek bile, bu benzersiz özelliklerin bilinçsiz olaylarla ortaya çıkmayacağını, kendiliğinden bir canlının kusursuz gözler kazanamayacağını, canlıların gözlerinin tek bir parçasının bile tesadüfen oluşamayacağını kanıtlar. Bütün hayvanlar, bitkiler, insanlar Yüce Allah tarafından eksiksiz bir şekilde yaratılmışlardır. Akıl ve vicdan kullanarak düşünen insanlar için bu çok açık bir gerçektir.

Bu gerçeği kavramak ve tüm yaşamını buna göre ayarlamak her insanın kendi faydasına olacak bir davranıştır. Çünkü insanın dünyadaki görevi Yüce Rabbimiz’in ihtişamlı yaratışını görmek ve bu yaratılış karşısında O’nun sonsuz gücünü ve ilmini takdir edebilmektir.

Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki, O'nun dışında ilah yoktur. O, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır. (Taha Suresi, 98)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."