Harun Yahya

İnsan Her An İmtihan Olur


Akıl, vicdan ve sağduyu sahibi bir varlık olan insanın yaratılış amacının, eksikliklerle dolu bu kısa dünya hayatında, geçici yararlar elde etmek olmadığı çok açıktır. İnsan burada imtihan edilmektedir ve nihai hedefi de sonsuz ahiret güzelliğini kazanmaktır.

www.imtihaninsirri.imanisiteler.com

Allah insanları dünyada sadece eğlenmesi, boş zaman harcaması, boş işlerle uğraşması için yaratmamıştır. Allah’ın insanları yaratmasının bir amacı vardır. Allah bunu bir ayette şöyle bildirir:

O amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını  denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. (Abese Suresi, 2)


İnsanın Asıl Yaşama Amacı Allah’a Kul Olmaktırİnsanın asıl amacı Allah’a kul olmak, güzel ahlaklı olmak ve Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah’ın rızasını kazanabilmenin yolu da insanın vicdanını en güzel şekilde kullanmayı öğrenmesidir. Bunun için her olayda Allah’ın rızasına en uygun olan seçenekten yana tercih yapması gerekir. İşte insanın vicdanını kullanıp kullanmadığı veya vicdanını örtüp örtmediğinin denetlemesi böyle yapılır. Allah, bunu anlaması için insanın karşına hayatı boyunca kesintisiz olarak çok çeşitli olaylar çıkartır. Gerçekte, her insanın göstereceği tavrı Allah bilir. Zaten insanın bütün tavırlarını kader içerisinde takdir eden Allah’tır. Ama Allah insana kendi tavrını göstermek, eğer güzel ahlaklıysa güzel ahlakına kendisini şahit kılmak, eğer kötü tavırlar gösteriyorsa bu ahlakına şahit kılmak için çeşitli olaylar yaratır. Bu noktada Müslümanın farkı bu seçenekleri değerlendirirken hep Allah korkusuyla hareket etmesi, karşısına çıkan olaylarda hep en teslimiyetli ve Allah yanlısı tavrı göstermesidir. 

Allah insanın beyninde birkaç milimetre küplük kapkaranlık bir et parçasının içinde pırıl pırıl renkli bir dünya yaratmıştır ve insanın o karanlık odadan dışarı çıkabilmesi mümkün değildir. O kapkaranlık, mutlak sessiz alanda Allah insana üç boyutlu, mükemmel renklerde, mükemmel seste olaylar ve görüntüler yaratır. İmtihan ortamı o kadar kusursuz ve mükemmeldir ki insan derin düşünmezse bütün gördüklerini gerçek sanır ve Allah’ın tüm bu görüntüleri imtihan için yarattığını unutur.

İnsanın sonsuz ahiret yurduna ulaşmak için denendiği yer “dünya hayatı”dır. İnsan, yeryüzünde bulunduğu sürece ahirete yönelik bir sınav yaşamakta ve bu konuda gösterdiği çabayla denenmektedir. Hayat, gerçekte Allah’ın bizleri sınamak ve eğitmek için yarattığı geçici bir süredir. İnsan bu süre boyunca düşünmek, böylece Rabbimiz’i tanımak, O’nun hükümlerine uymak ve sadece O’nun rızasını aramakla sorumludur. Bunun yanında dünyadaki  imtihanı boyunca başına gelen herşeye en güzeliyle karşılık vermek, sabretmek ve güzel ahlak göstermekle yükümlüdür. Herşeyin Rabbimiz’den gelen bir deneme olduğunu bilmek, bunlardan zevk almak, her olayı neşe ve şevkle karşılamak ise, dünyadaki imtihanın müminlere has olan bir sırrıdır.


İnsanın Başına Gelen Hiçbir Olay Tesadüfen Oluşmazİnsanların üzülecekleri, kızacakları, heyecanlanacakları olaylar tesadüflerin eseri değildir. Allah insanlara öfkelenecekleri, vesveseye kapılacakları bütün detayları bir hikmetle özel olarak yaratır. Her olay her insana özel ve her insanın kendi fıtratına uygun olarak yaratılır. Öfkeye açık bir insan, başkası için hiç sorun oluşturmayacak ama kendisi için öfkeye sebep olacak konularla denenir. Kıskançlığa yatkın biri sürekli kıskançlığını ön plana çıkaracak konularla denenir. Ama onu derinden etkileyen konu bir başkası için hiç önemli değildir. Bu nedenle olaylara her insanın göstereceği tepki birbirinden farklıdır. Belki bir kişi yaşadığı olaya öfkelenir ama Allah rızası için öfkesini yener ve bir başka kişi ise aynı olay karşısında öfkelenmediği için güzel davranır. Fakat belki öfkesini yenen kişi o olay karşısında daha çok ecir kazanacak olabilir (Doğrusunu Allah bilir). Allah’ın bu hikmetli imtihanının amacı Müslümanların cennete layık bir ruha kavuşmalarını sağlamak, inkarcıların ise inkarını artırmaktır.  

Müminler, Allah’ın rızasını kazanmayı hedeflediği ve Allah’ın sevgisini kaybetmekten çok çekindikleri için hep Allah’ın hoşnut olacağı şekilde davranmaya yönelik hareket ederler. İman etmeyen veya imanı zayıf olan kişiler ise mutlaka kendilerine üzülecek konular bulurlar. Fakat müminler Allah’ın yarattığı her olayın hayır ve güzellikle dolu olduğunu bildikleri için asla ve asla hüzne kapılmaz, tam aksine daima neşeli olurlar. Bu ise onları cennet ruhuna sürekli olarak yaklaştırır. Bu örneği her olay için çeşitlendirmek mümkündür. Allah günleri kişinin lehine ve aleyhine olacak şekilde sürekli olarak değiştirir.

Maddi ve manevi olarak kişinin nimetini arttırabilir veya kısabilir, bunlar hep hikmetle yaratılır. Bu, kişi şükür mü edecek yoksa nankörlük mü edecek denemek içindir. İnsanı sağlıklı kılan da hasta eden de ona şifa veren de Allah’tır. Sağlıklı veya hasta olmak, zengin ya da fakir olmak, güzel yahut çirkin olmak da hepsi Müslüman için şükür vesilesidir. Ancak her şartta Müslümanın Allah’ın rızasına en uygun şekilde tavır göstermesi imana, vicdana ve Allah’ın rızasına uygun olandır. Ayette şöyle buyrulur: 

Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: “Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana getirebilirim.” Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: “Bu Rabbimin fazlındandır, O’na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan) dır, Kerim olandır. (Neml Suresi, 40)

www.kurandacennet.com


Her Şartta Allah’ın Rızasına Uymak Mümin Özelliğidirİnsanın dünyadaki vazifesi, Allah’a ve ahirete iman etmek, Allah’ın Kuran’da bildirdiği şekilde güzel ahlak sahibi bir insan olmak, Allah’ın sınırlarını korumak ve O’nun hoşnutluğunu kazanmaya çalışmaktır. Allah, insanlardan gerçek ve samimi bir iman istediği için, insan yalnızca “iman ettim” demekle derin bir imana ulaşmış sayılmaz.

İnsan, Allah’a ve O’nun dinine gerçekten iman ettiğini, şeytanın, kendisini saptırmak için göstereceği büyük çabalara rağmen doğru yoldan dönmeyerek göstermelidir. İnsan, inkarcılara uymayacağını, kendi nefsinin tutkularını Allah’ın rızasına tercih etmeyeceğini de ispatlamalıdır. Bunu ise olaylara karşı gösterdiği tepkilerle ortaya koyacaktır. Allah, din ahlakına göre yaşayan insan için sabretmesi gereken bazı zorluklar yaratır, bunlara karşı gösterdiği tavırlarla da onu imtihan eder. Bu gerçek, bir Kuran ayetinde şu şekilde izah edilir: 

“İnsanlar, (sadece) “İman ettik” diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?” (Ankebut Suresi, 2)


Allah Yarattığı Çeşitli Olaylarla İnsanı Denerİnsan gün içinde evinde otururken bile imtihana tabi olur. Bu durumda da Allah’ın rızasını en çok kazanacağını umduğu şekilde davranıp davranmamak konusunda denenir. Eğer isterse bütün gün boyunca televizyon seyredip, saatlerce boş konuşmalar yaparak da vaktini geçirebilir. Aslında bu yaptıkları haram değildir fakat saatlerce televizyon seyredip, boş konuşmalarla vakit harcayacağına, daha kısa sürelerde bu aktiviteleri yapıp geri kalan vaktini İslam’a daha faydalı olacak faaliyetlere ayırabilir. Örneğin kitap dağıtabilir, sosyal medyayı kullanarak İslam’ı tebliğ edebilir, küçük toplantılar düzenleyerek Kuran ahlakını anlatabilir. Bu şekilde davranması hem vicdanına hem de Allah’ın rızasına daha uygun olacaktır.

İnsanın sağlıklıyken “Allah’ım Sana şükürler olsun bana sağlık veriyorsun, bu bedeni Senin yolunda tam hakkıyla kullanacağım” demesi, bütün gücüyle İslam’a sarılması, Allah yolunda mücadele etmesi gerekir. Hastayken de “Allah’ım hastalık benim Sana yakınlaşmam, derinliğimin artması, dünyadan tam kopmam, daha derin dua etmem için çok güzel bir vesile olsun, belki böyle hastalanmasam bu kadar derinleşmeyi bilemeyecektim, beni Kendine daha yakınlaştırmak için böyle vesile yarattın, Sana şükürler olsun” demesi gerekir. “Hakkımda şifa hayırlıysa onu yarat, diğer türlü hayırlıysa ondan da razıyım” demek en güzel Müslüman tavrıdır.

Bir insan çok para kazandığında, o parayı verenin Allah olduğunu unutup, unutmaması onun imtihanıdır. Görüntüde parayı çalışıp kazanan kendiymiş gibi olsa da kişiye o parayı veren Allah’tır ve kişi o parayı kaderinde olduğu için kazanır. Allah parayı kısarsa bunu da Allah’ın takdir ettiğini bilmesi, şükredecek mi yoksa nankörlük mü edecek denemek için yarattığını anlaması gerekir. Bu şekilde Allah’a mı yönelecek, yoksa şımaracak mı Allah bunu dener.  Ayette şöyle buyrulur:

Andolsun, Biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik; öyle ki Allah, Kendisi’ne ve elçilerine gayb ile (görmedikleri halde) kimlerin yardım edeceğini bilsin (ortaya çıkarsın). Şüphesiz Allah, büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır. (Hadid suresi, 23)

www.cehennemcennet.imanisiteler.com


İmtihan Sırlarla Doludurİnsan çoğu zaman Allah’ın yarattığı olayların hikmetini anlamayabilir. Ancak Müslüman Allah’ın her olayı hayırla yarattığını bilir ve herşeyden razı olur. “Mutlaka bir hayrı, hikmeti vardır. Allah kim bilir nasıl bir güzellikle bunu yaratmıştır” demeli ve Allah’a yüzde yüz hüsn-ü zanla yaklaşmalıdır. Allah’ın yarattığı her olayın hikmetleri olabilir. Allah sadece kişinin Kendisine teslimiyetini göstermek için de bu olayları yaratabilir. Allah dilerse yarattığı olayların hikmetlerini ahirette gösterebilir. İnsana bu dünyada düşen sürekli Allah’a hüsn-ü zan etmek ve güzel ahlak göstermektir. Ayette şöyle buyrulur:

... Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."