Harun Yahya

Allah’a Tam Teslim Olanlar Acı ve Çile Çekmezler


www.Allahicinyasamak.beyazsiteler.com


Allah’a tevekkülün sırrını yakalayan, onu bulan, ona sarılan kişi neden dünyanın en büyük nimetine ve huzura kavuşmuş olur?


Allah insanı tevekkül ederek hem ruhen hem bedenen rahat yaşayabileceği şekilde yaratmıştır. Aksi bir durumda yani insan teslimiyetini kaybederse hem ruhen hem de bedenen hastalanır. Yapılan araştırmalar vesvese, sıkıntı ve üzüntü gibi duygusal tepkilerin diğer bir ifadeyle tevekkülsüzlüğün mide rahatsızlıkları, baş ağrıları, uykusuzluk, saç dökülmeleri, kanser gibi hastalıkların sebebi olduğunu ortaya koymuştur. Aslında insanın dünya hayatının geçiciliği hakkında düşünmesi gerekir. Dünya geçicidir. İnsan iki şekilde de hayatını devam ettirebilir. Birinci seçimde  kendini Allah’a ve O’nun yarattığı kadere teslim eder. Rahat, huzurlu ve asıl önemlisi Allah’ın razı olduğu şekilde hayatını devam ettirir veya kaderi unutarak sanki olaylar kontrolsüz şekilde gelişiyormuş gibi (Allah’ı tenzih ederiz) bir ruh haliyle yaşar. Her  iki durumda da dünya hayatı bir göz açıp kapama süresi kadar çabuk geçer ve insan ölümü tadar. Allah’ın ayetlerde bildirdiği gibi ölüm meleklerini bir an karşısında bulur, Allah’ın yarattığı olaylara kendini kaptırıp imtihan olduğunu unutan, sıkıntı, vesvese ve üzüntü duyan kişi bu durumda büyük bir pişmanlık yaşar, fakat artık yapabileceği birşey kalmamıştır.


Olayların Tümü Allah’ın KontrolündedirAllah hem lehte hem de aleyhte olaylar yaratarak kullarını imtihan eder. Allah elbette tüm bu olayları belli bir amaçla yaratır. Allah’ın bu amacını daima akılda tutmak gerekir. İnsan olaylardaki hikmetleri anlamak zorunda değildir, fakat Allah’ın bunları hayır olarak yarattığını unutmamalıdır. Müslüman Allah’a güvenip her yarattığı olayda hayır olduğunu bilir. Bu hem iman alameti hem de Allah’a sevgisinin alametidir.

Her olay, Allah’ın kontrolünde gerçekleşir, insan anlasa da anlamasa da -iman ediyorsa- Allah’ın onun için yarattıkları her zaman hayırlıdır, dolayısıyla iman eden bir insan olaylara hikmet gözüyle bakmalı ve yalnızca Allah’a güvenip dayanmalıdırlar. Diğer türlüsü iman zafiyetidir.

İstisnasız her insan, Allah’ın aciz ve zavallı kullarıdır. Bir gün herkes ölecek ve toprakta çürüyecektir. Herkes Allah’ın birer tecellisidir. Ne yaşanırsa yaşansın Allah herkesi dünyada imtihan eder ve herkes Allah’ın yarattığı olayları tıpkı bir film gibi seyreder.

Sinirlenecek, üzülecek, sıkılacak, heyecanlanacak ve telaş yapılacak gibi görünen olaylar kendiliğinden gelişmez. Örneğin karşımızdaki kişi sebepsiz yere öfkelenmez, bir söz söylemez. Bunların hepsini Allah an an yaratır. O kişiyi özel seçer ve yanınıza yollar. Neye kızacağınızı en iyi bilen Allah, karşınızdaki kişiye kızdıracak sözü de ilham eder. Hepsi imtihan ve deneme içindir. Allah herkesi kendi tavrına şahit kılmak için bu gibi olaylar yaratır. Ruhumuzun olgunlaşması, derinleşmesi, cennete layık bir ruha kavuşmamız için Allah kullarını bu şekilde eğitir.

Müslüman bir insan bu bakış açısıyla olayları değerlendirdiği için yaşadığı bütün olaylar, hata da yapsa onun lehine olur, daha da gelişmesine vesile olur. İman etmeyen veya iman zafiyeti içinde olan insanların ise ahlaksızlıklarının daha da artmasına neden olur.

www.Allahinrizasi.imanisiteler.com

Yaşadığı her anı Kuran ayetleri doğrultusunda vicdanıyla ve imanıyla değerlendiren, berrak akla sahip bir insan durum ve şartlar her ne kadar zor görünürse görünsün hatta kendi aleyhinde bile olsa Allahtan yana olur. Gerçek vekili ve dostu olan Rabbimiz’in herşeyi bir hayırla yarattığına iman eder. Allah’ın kendisini kesin olarak koruyacağını bilir. Mutlaka Allah’a güvenir, O’na tevekkül eder. Bu da onun her zaman huzurlu yaşamasını sağlar.


Her Durumda Allah’a Tevekkül YaşanmalıdırBazı insanlar, sadece zorluk anlarında tevekkül edilmesi gerektiğine inanır. Halbuki her an her saniye tevekkül içinde yaşanmalıdır. İnsan bu düşünceye sadece derin düşündüğü zaman ulaşır. Örneğin uyumak için insan yastığa başını koyduğunda aslında ölüme yatar.

“Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar). Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı(n ruhunu) tutar, öbürünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salar. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.” (Zümer Suresi, 42) ayetinde bildirildiği gibi Allah herkesin ruhunu uykusunda alır. Fakat hiç kimse bundan dolayı tedirginlik yaşamaz, çünkü Allah’a tam olarak teslim olmuştur. Aslında bu teslimiyetli ruh hali normalde her zaman yaşanmalıdır. Her an deprem olabilir veya ayağımız kayıp düşebiliriz. Dünya kapkaranlık bir evrende, boşlukta aşırı bir süratle dönmektedir ama hiç kimse bundan rahatsızlık duymaz. Çünkü çoğu bunun şuurunda bile değildir. Fakat Müslümanlar şuurlu insanlar oldukları için Allah’a güvenip dayanır ve Allah’ın kendilerini koruyacağına kesin bir bilgiyle inanır ve hiçbir tedirginlik duymazlar. Sürekli tevekkülle yaşadıkları için kalpleri ve ruhları çok rahattır.

Akılcı düşünen herkes dünyanın var olmasının bir amacı olduğunu görür ve kavrar. İnsanın var oluşunun bir amacı vardır. Genelde cahilce yapılan hırslar, rekabet mantığı, kıskançlık, hüzün, öfke, çocuksu intikam alma mantıkları ve gelecek korkusu insanları tevekkülsüz bir ruha kolayca sürükler. Oysa ki insan bir an sonra ne olacağından habersizdir. Allah canını alabilir, ölümcül bir hastalığa yakalanabilir, sakat kalabilir, belki de hafızasını kaybedebilir. Bu şekilde derin düşünen bir insan ne gelecek kaygısına kapılır, ne prestij peşinde koşar, ne de kendini kaybederek öfkelenir. Bunların her an şuurunda olan insan sürekli içten Allah’a yönelir. Allah’ın razı olmayacağı bir tavırda bulunmaktan şiddetle kaçınır.

İnsan Allah’a sürekli muhtaç olduğunu aklında tutarsa, Allah’ın izniyle zaten çok teslimiyetli, tevekküllü, sabırlı, olgun bir ruh hali içinde olur. 

www.Allahakulolmak.imanisiteler.com


Herşeyin Kontrolü Allah’a AittirHer şeyin tek Yaratıcısının, tek sahibinin ve tek hakiminin Allah olduğunu kavraması bir kişinin teslimiyetli ruh halini elde etmesinde ilk adımdır. Dünya üzerinde nereye gidilirse gidilsin, Allah’tan bağımsız, canlı cansız tek bir varlık veya nesne yoktur. Her şey ve herkes Allah’a boyun eğmiştir, Allah’ın emri altındadır. İnsanın dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren karşılaştığı iyi ya da kötü gibi görünen her olayı, her detayı Allah kusursuz, mükemmel, hikmetli ve en güzel şekilde yaratır. Tüm hayatı bir bütün olarak, yalnızca Allah kontrol eder. 

Bu gerçek Kuran ayetlerinde “O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur.” (Hud Suresi, 56) ve “Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah’ındır; her şey Allah’a ‘gönülden boyun eğmiştir.” (Rum Suresi, 26) şeklinde bildirilir. İşte, bir insanın tevekkülün ve imanın konforundan yararlanabilmesi için kesin ve değişmez olan bu gerçeği asla aklından çıkarmaması gerekir.


Allah’a Tevekkül Dünyadaki En Büyük LükstürAllah’ın gücünü, yardımını ve dostluğunu bilen müminler için tevekkül ve teslimiyet tek yoldur ve yolların en güzeli ve en kolayıdır. Aksi takdirde insan kaldıramayacağı ağır bir yükün altına girer. Bediüzzaman Said Nursi, bir sözünde insanın tevekkül etmediği takdirde, kendi kendini nasıl bir zorluk içine sokacağını şöyle ifade eder:
 “İnsan zaîftir, belaları çok. Fâkirdir, ihtiyacı pek ziyâde. Acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadîr-i Zülcelâl’e dayanıp tevekkül etmezse ve îtimad edip (güvenip) teslim olmazsa, vicdanı daim azâb içinde kalır. Semeresiz meşakkatler (güçlükler), elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 29)
Sayın Adnan Oktar Anlatıyor: “İman Edenlerin Manevi Huzuru Dünya Hayatında Başlar”

Seyyidina İsa Mesih (a.s.)’ı göreceğiz, dünyalar güzeli. Ama o da toprak olacak. Ama Allah’ın mucizesi hayret edilecek şey o mezarlar hepsi dağılacak. Diyorlar ki insanlar, “İşte bizim aile kabristanımız.” Allah ayette diyor ki; “Kabirlerin dışa atıldığı, dağların kum gibi eridiği”. “Kabirleri darmadağın olacak” diyor Allah ayette, sen kabirden bahsediyorsun. Kabirler birbirine karışacak karmakarışık olacak, kıyamet kopuyor. Arazi dümdüz oluyor, şunun mezarı bunun mezarı kimsenin mezarı kalmıyor, dümdüz. Sonra Cenab-ı Allah “parmak uçlarını dahi aynı yaratırım” diyor. Görüntü devam ediyor çünkü. Hz. İsa Mesih (a.s.) dünya tatlısı ama o da vefat edecek. Ama ilk dirilecek olan Hz. İsa Mesih (a.s.) ile Resulullah (s.a.v.)’dir, ikisi birlikte el ele, ilk onlar ayağa kalkıyorlar. Ondan sonra bütün insanlık. “Çekirgelerin ayağa kalkması gibi” diyor. Bütün insanlar hepsi birden ayağa kalkıyorlar. İyi olanlar, temiz olanlar hiç sıkıntı çekmiyorlar bayağı rahatlar. Aslında dünyada başlıyor rahatlıkları, dikkatli bakarlarsa görürler. Tevekkül etmediklerinden sıkıntı çekiyorlar. “Dünyada çileler var, acılar var” diyor. Sen Allah’a tam bir tevekkül et de bak bakayım acı çekiyor musun? Tam tevekkül et. Allah acı çekmez, acıyı bilir ama acı çekmez. İnsan da acıyı bilecek ama tam tevekkül ederse acı çekmez. O sırrı bulmak lazım. Tam tevekkül önemli. (A9 TV; 20 Eylül 2015)

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."