Harun Yahya

En Güçlü Canlılara Örnekler


Allah canlıları benzersiz yeteneklere sahip olarak yaratmıştır. Bu canlıların kimisi çok hızlı ve çeviktir; Kimisi güçlü çenelere, kimi ise çok yükseğe zıplayabilme özelliğine sahiptir...

İnsanlar Kuran’da doğayı incelemeye, düşünmeye ve buradaki “ayetleri” görmeye davet edilirler. Evrendeki canlı-cansız tüm varlıklar, “yaratılmış” olduklarını gösteren işaretlerle doludur ve kendilerini Yaratan’ın güç, bilgi ve sanatını göstermek için vardırlar. İnsan, aklını kullanarak bu işaretleri görmek ve Allah’ı tanımakla sorumludur. Tüm kainat gibi  çeşitli canlı türleri de, Rabbimiz’in ayetlerini taşıyan, bu nedenle dikkat edilmesi, incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken Rabbimizin kusursuz yaratış örneklerindendir.

www.Allahvar.com


Yüksek Hıza Çıkan Kas Hareketleri Yapan Mantis Karidesleri“Yüksek hıza çıkan kas hareketine güç yükseltimi adı verilmektedir. İnsan vücudu kaslarla kaplıdır. Ancak bizim kaslarımız dışarıdan bir destek olmadan “güç yükseltimi” yapamaz. Örneğin, kaslarımızın ötesinde bir hareket yapabilmemiz için bir yay ile kas gücümüzün etkisini artırmamız gerekir. Yay kullanarak ok attığımızda, ok çok daha hızlı bir şekilde çok daha uzağa gidecektir.

Mantis karideslerinin bedeninde de benzer bir enerji depolama yöntemi doğal olarak bulunur. Yumruk attığı kolunun üstündeki kaslar tıpkı gerilen bir yay gibi enerjiyi depolar, hareket başladığında ise tıpkı okun yaydan fırlaması gibi enerji tamamen serbest kalır. Bu işlemin gerçekleşebilmesinde etkili olan, kolun yapısı ve içerisindeki kas ve mandal mekanizmasıdır. Enerji depolandıktan sonra, mandal serbest kaldığında oluşan hareket yerçekiminden yaklaşık 10.000 kat fazladır.

İstiridye kabuğunu ancak çekiç yardımı ile güçlü bir darbe indirerek kırabiliriz. Üstelik bu işlemi hava olan bir oranda yaparız. Mantis karidesleri bu işlemi hiç bir araç olmadan, suyun altında gerçekleştirirler. Araştırmacılar mantis karidesinin bu hızlı hareketini gözlemleyebilmek için saniyede 20 000 kare kaydedebilen kameralar ile çekimler yaptılar. Böylece, sadece göz kırpması süresinde gerçekleşen bu hareketi yavaş çekimde izleyebildiler.

Mantis karidesleri o kadar hızlı hareket ederler ki, etraflarındaki suyun kaynayacak kadar ısınmasına neden olurlar. Mantis karidesleri örneğinde olduğu gibi doğadaki her canlı, Allah’ın varlığını gösteren ve özelliklerini tanıtan birer “ayet” yani delildir. Allah, yarattığı insanlara yol göstermek için indirdiği kutsal kitabımız Kuran’da bu “ayetler”e şöyle dikkat çeker:

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.” (Bakara Suresi, 164)


Güçlü Çeneleri ile Kendilerini Uzağa Fırlatan KarıncalarKapan çeneli karıncalar hem hızlıca avlarını yakalamak hem de bir tehlike ile karşılaştıklarında kendilerini uzak bir yere fırlatmak için çenelerindeki mükemmel mekanizmayı kullanırlar.

1cm boyundaki karıncaların kıskaçları bedenlerine göre oldukça büyüktür. Bu kıskaçların içerisindeki kaslar tıpkı Mantis karidesinin kasları gibi enerjiyi depolar ve kıskaçlarını yere vurarak kendilerini vücutlarının 20 katı kadar uzağa fırlatabilirler. Bu bir insanın kendisini yaklaşık 40 metre ileriye fırlatabilmesine benzer.

Karıncalar bu yüksek atlayıştan sonra yere düştüklerinde vücutlarının hiçbir yeri hasar görmez. Ve aynı şekilde hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Bu canlılar özellikleri ve yetenekleriyle birlikte Allah tarafından kusursuz bir şekilde yaratılmıştır:

Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. O’nun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)” (Hud Suresi, 56)


En Yükseğe Zıplayan Çayır Köpüğü BöceğiDünyanın en iyi yüksek atlayıcısı 6 mm boyundaki çayır köpüğü böceğidir. Bilim dünyasının yaptığı araştırma sonuçlarına göre, çayır köpük böceği 70 cm’den daha fazla zıplayabilir. Ağustos böceğini andıran çayır köpük böceği philaenus spumarius, arka bacaklarını mancınık gibi kullanarak kendini yükseğe fırlatabilir. Böcek, bir tür kilit sistemi sayesinde bacaklarında depolayabildiği kas enerjisini zıplamak için kullanır. Araştırmacıların görüşüne göre, insan çayır köpüğü böceğinin yeteneğine sahip olsaydı 200 metrelik gökdelenin üzerinden rahatça atlayabilecekti. Beklenenin aksine pire bu konuda ancak ikinciliği alabilir. Çayır köpüğü böcekleri bu yetenekle ve özelliklerle kendisini kusursuz yaratan üstün bir gücün, Yüce Allah’ın varlığının delillerindendirler. Bu canlıları da, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları da Yüce Allah yaratmıştır. Allah, üstün ve benzersiz aklının delillerini görebilmemiz için birbirinden kusursuz, birbirinden detaylı sistemler var etmiştir. Allah Kuran’da bu gerçeği şöyle haber vermiştir:

“Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.” (Zariyat Suresi, 20)

www.canlilarinevrimi.com


En Güçlü Zehire Sahip CanlılarKolombiya’da yaşayan zehirli ok kurbağası adlı canlı yılanların bu konudaki ünlerini ortadan kaldırmıştır. Sadece 2 cm boyunda olan bu kurbağa salgıladığı zehirle 150 insanı ya da 30.000 fareyi  aynı anda öldürebilir. Vücudunun her yeri zehirle kaplı olan bu canlıyla sadece deri teması yapmak zehirlenmek için yeterlidir. Diğer ilginç özelliği ise tehlike sezmediği sürece bu canlının zararsız olması ve dokunulabilmesidir.

Yılan türünden taipan isimli ve Avustralya’da yaşayan bir canlı ise bu konuda ancak ikinciliği alabilmektedir. Canlının ısırığı 100 insanı öldürebilecek güçtedir ve beş metre mesafeden etkilidir. Kara mamba adlı Afrika yılanı 90 insan öldürebilecek güçte zehir taşıdığından üçüncü sırada yer alır. Kutu deniz anası olarak adlandırılan bir tür medusa da 70 insanı öldürebilecek kapasitede bir zehire sahiptir ve bu alanda dördüncülük ünvanını almaktadır.


Kendi Ağırlığının 23 Katını Taşıyan BöceklerFinlandiya Aalto Üniversitesi suda koşanlar (Gerris remigis) adlı böceklerin su üstünde yürümesini sağlayan yapısal özelliklerinden yararlanarak çok hafif ve çok sağlam bir malzeme geliştirdiler. Bu böcekler su üzerinde durmalarını sağlayacak özel donanımlara sahiptirler.

Suda koşanlar, bacaklarını suyun altına daldırmadan, kürek gibi kullanırlar. Su yüzeyinin delinmemesi için bacaklarının ıslanmaması gerekir. Araştırmalar, bu böceklerin bacaklarında mumsu bir maddeyle kaplı mikro tüylerin bulunduğunu; tüylerindeki nano oluklarda hava kabarcıklarının tutulduğunu göstermiştir. Ayrıca su yüzeyinde duran bu böceklerin bir tek bacağı batmadan kendi ağırlığının 23 katını taşıyabilir. Suda koşanların ince, zarif ama bir o kadar da güçlü bacaklarından esinlenen araştırmacılar odunun hafif ve çok sağlam olmasını sağlayan şaşırtıcı bir malzeme elde ettiler. Finlandiya’nın Aalto Üniversitesi’nden Dr. Ollı Ikkala ve ekibinin geliştirdiği bu malzemeyle yapılacak yaklaşık 500 gram ağırlığındaki bir teknenin, beş buzdolabını (yaklaşık 500 kilogramı) taşıyabileceği belirtilmektedir.


Alevlerin İçine Doğru Uçan Yangın BöceğiBir orman yangınında çoğu hayvan yangından kaçarken siyah yangın böceği (Melanophila acuminata) ormana doğru gider. Çünkü yeni yanmış ağaçlar bu böceklerin yumurtalarını bırakmaları için uygun bir yerdir. Bu böcek için tehdit oluşturan hayvanlar yangın sırasında ormandan kaçarlar. Böylece yangın böceği ormanda güvenle yiyecek bulabilir, üreyebilir ve yumurtalarını bırakabilir. Araştırmalar böceklerin bir orman yangınına ulaşmak için kilometrelerce seyahat edebileceklerini göstermektedir. Fakat nasıl olur da bu böcekler yanan bir ormanın yerini tespit edebilirler?

Siyah yangın böceğinin orta bacaklarının yan tarafında çukurcuk (pit) denen organlar bulunur; bu organlar orman yangınından çıkan kızılötesi ışınları algılayabilir. Yayılan ışınlar çukurcuk organlarında ısı meydana getirir, bu da böceğin ateşe doğru gitmesini sağlar. Yangın böceklerinin ateşi bulmasına yardım eden başka alıcıları da vardır. Bu böceklerinin antenleri, yangının sonucunda yanan ağaçlardan havaya karışan bazı kimyasal partikülleri algılar. Bazı araştırmacılara göre bu böcekler “duman dedektörü” olarak kullandıkları antenleri sayesinde 800 metreden daha uzakta, için için yanan tek bir ağacı bile bulabilir. Böcek, tüm bu özellikleri sayesinde bir orman yangınını yaklaşık 80 kilometre uzaktan algılayabilir. Sadece bu değil, ağaçların çatırdamasını da duyabilir ve olağanüstü hassas sensörlerini kullanarak yanıcı maddeleri fark edebilir

Araştırmacılar, kara yangın böceğinin yumurtalarını bırakabileceği uygun yeri bulmak için kullandığı yöntemleri taklit ederek orman yangınları için erken uyarı sistemi oluşturacak cihazlar ve robotlar geliştirmeyi planlamaktadır.

Bu canlının özelliklerini daha dikkatli incelediğimizde alevlere programlı algılayıcılar, koku ve duman dedektörleri, yangından etkilenmeyen bir dış zırh gibi birbirini destekleyen ve programlı çalışan birçok sistemin var olduğunu görülür. Ayrıca yavruları ve kendisi için en güvenilir yerin yanmış ağaçlar olduğunu da bilmesi gerekir. Bu küçük böcekte bile böyle üstün bir sanatın var olması, Allah’ın dışında hiçbir gücün olmadığını açıkça kanıtlamaktadır. Allah ayetlerinde şöyle belirtir:

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah’ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Casiye Suresi, 36-37)

Doğayı incelemek ve düşünmek, Yüce Allah’ın Kuran’da bildirdiği emirlerdendir. Evrendeki canlı-cansız tüm varlıklar, “yaratılmış” olduklarını gösteren işaretlerle doludur ve kendilerini Yaratan, ilmin tek sahibi Allah’ın güç, bilgi ve sanatını göstermek için vardırlar. İnsan, aklını kullanarak bu işaretleri görmek ve Allah’ı tanımakla sorumludur. Tüm evren gibi canlılardaki üstün güçler de, Rabbimiz’in ayetlerini taşıyan, bu nedenle dikkat edilmesi, incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken özelliklerdir. Konuyla ilgili Kuran ayetleri şöyledir: “Şüphesiz, mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.” (Casiye Suresi, 3-4)

www.belgeseller.net

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."