Harun Yahya

İslami bakış açısıyla Tapınak Tepesi üzerinde Musevilerin HaklarıUSA Today’de[1] yayınlanan “Jewish activists secretly pray at Muslim holy site” başlıklı haberde, 15 kadar dindar Musevi’nin Kudüs’teki Tapınak Tepesi’nde dua edebilmek için ağızlarını elleriyle kapamak ve sanki cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapmak zorunda kaldıklarını okudum.

Tapınak Tepesi’nde ibadet etmek isteyen dindar Musevilerin maruz kaldıkları sıkıntıları, daha önce de Musevilerin Tapınak Tepesi’nde dua etmeleri için destek veren haham Yehuda Glick’ten defalarca dinlemiştim. Geçen yıl İstanbul’da düzenlediğimiz, çok sayıda seçkin konuğun katıldığı iftarımızın da onur konuğu olan Sayın Glick gerek özel görüşmelerimizde ve gerekse A9 TV’de katıldığı yayınlarda bunları ayrıntılı olarak anlatmıştı.  

Bir insanın “kutsal” olarak kabul ettiği bir mekanda dua etmesinin engellenmesi insan haklarına açıkça aykırı bir durum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. Maddesi, herkesin inanç, düşünce din özgürlüğü olduğunu, bu özgürlüğün tek başına veya başkalarıyla birlikte ibadet etme hakkını da içerdiğini belirtiyor.  Bir Müslüman’ın Kabe’de namaz kılması ne kadar doğal bir hakkıysa, bir Musevi’nin Tapınak Tepesi’nde dua etmesi, ibadet etmesi, istediği dini töreni yapması o kadar doğal bir hakkıdır.İnanç ve ibadet özgürlüğü, İsrail yasalarında da en üst normlar arasında yer alıyor. Örneğin, 1948 Özgürlük Bildirgesi’nde, İsrail Devleti’nde inanç özgürlüğünün teminat altında olduğu, dini konuşmaların ve davranışların da bu özgürlük kapsamında olduğu vurgulanmıştır. Nitekim İsrail Ceza Yasası’nın 171. maddesi dini ibadet için bir araya gelen kişilere mani olmayı suç kabul etmiştir.

Musevilerin Tapınak Tepesi’nde dua etme özgürlüğünü kısıtlamak için gerekçe gösterilen “gayrimüslimlerin Tapınak Tepesi’nde ibadet etmelerinden Müslümanların rencide olduğu” iddiasının[2] ise hiçbir Kurani temeli yoktur. Çünkü Kuran-ı Kerim’de Musevilerin ibadet etmelerinden rahatsız olmayı gerektirecek hiç bir ifade mevcut olmadığı gibi, aksine birçok ayette Ehl-i Kitap’ın (Musevi ve Hristiyanların) ibadet etmelerini öven ifadeler mevcuttur.

Örneğin, Kuran’da “Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.” denmektedir. (Al-i İmran Suresi, 113-115. ayetler)

Nitekim İstanbul’daki camileri ziyaret eden kimi turistler bazen buralardaki manevi havanın etkisiyle kendi inançlarına göre dua etmektedirler ve buna hiç kimse engel olmamaktadır.

Dahası Kutsal Topraklar; Musevi, Müslüman ve Hristiyanların barış içinde, kardeşçe ve özgürce ibadetlerini yerine getirerek yaşamaları gereken bir beldedir. Kuran’da açıkça belirtildiği üzere, Kutsal Topraklar üzerinde Musevilerin yaşama hakkı vardır. Kuran’da 5:20, 17:104, 10:93, 2:58’inci ayetler bu gerçeği kesin olarak belirtmektedir. Kuran’ın ışığında değerlendirildiğinde, o topraklarda Musevileri görmek, o kutsal beldede ibadet ettiklerine şahit olmak, bir Müslüman için Kuran’da geçen bir müjdenin gerçekleşmesi anlamına gelmelidir. Dolayısıyla bu durum, o Müslüman için sevinç ve heyecan vesilesi olmalıdır.

Gerçekten de bir insanın Allah’a kul olmaya çalışması, bu amaçla O’na ibadet etmesi ve O’nun adını yüceltmesi çok güzeldir. Bunu yapan Musevileri ve Hristiyanları her Müslümanın desteklemesi gerekir. İstanbul’da veya başka herhangi bir Müslüman kentinde serbest olan bir şeyin Tapınak Tepesi’ndeki mescitlerde de serbest olması lazımdır.

Bununla birlikte, Musevilerin Tapınak Tepesi’nde dua ve ibadet etmelerini sadece oradaki Müslümanlar değil, İsrail halkı ve devlet kurumları da reddetmektedir. Bu isteksizliğin 3 temel sebebi vardır:

Yahudilik’in en kutsal dini mekanlarından biri olan Tapınak Tepesi'nin bazı yerlerine gidilirken uyulması gereken kesin yasalar vardır. Bu bölgelere ancak bu yasalara harfiyen uyarak girilebilir, ne var ki günümüz koşullarında bu kuralların tümüne uymak mümkün değildir. Öte yandan Tapınak Tepesi'nin içinde yüksek rahiplerin I. ve II. Tapınak zamanında Allah’la bağlantı kurdukları özel bir bölüm vardır ki, bu bölge ziyarete tamamen kapalıdır. Bu bölüme yalnızca o dönemin rahiplerinin giriş izni bulunmaktadır. Üstelik bu yerin neresi olduğu da kesin olarak bilinmemekte, hahamlar arasında bu konuda ihtilaf bulunmaktadır. Yehuda Glick gibi daha ılımlı hahamlar Tapınak Tepesi'nde ziyaret edilebilecek yerler olduğunu, buraların rahatça tespit edilebileceğini, dolayısıyla Tepe'ye ziyaretin Yahudilere yasak olmaması gerektiğini savunurlar. Haham Glick kendisi gibi düşünen en az 300 haham olduğunu söylemektedir.

Buraya 3. Tapınak yapılıncaya kadar Musevilerin girmesini yasaklar. 1967 yılında Tapınak Tepesi’nin İsrail’in eline geçmesinden birkaç saat sonra İsser Yehuda Unterman ve Yitzhak Nissim isimli başhahamlar buraya Musevilerin girmelerinin dinen yasak olduğunu ilan etmişlerdir. Yüksek Hahamlar Konseyi tarafından da onaylanan bu açıklama 2005 yılında yayınlanan bir başka deklarasyonla bir kere daha teyit edilmiştir.  

İkinci sebep, Tapınak Tepesi’nin hukuki statüsünün burada gayrimüslimlerin ibadet etmesine izin vermemesidir. Osmanlı Padişahı III. Osman tarafından 1757 tarihinde imzalanan ve Kudüs’teki kutsal mekanların dini cemaatler arasındaki paylaşım şeklini düzenleyen formül bugün aynen İsrail Devleti tarafından da benimsenmiştir. “Osmanlı Statükosu” ismiyle bilinen bu paylaşım modeli, 1856 Paris Anlaşması, 1878 Berlin Anlaşması, 1923-1948 İngiliz Manda Yönetimi, 1948-1967 Ürdün Yönetimi ve sonra da İsrail Devleti’nce aynen korunmuştur. Son olarak da 1994 İsrail-Ürdün Barış Anlaşması’nda bir kere daha teyit edilmiştir. Dolayısıyla İsrail’in taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve 250 yıllık hukuki statü Musevilerin burada dua ve ibadet etmesini engellemektedir.

Üçüncü sebep, İsrail Devleti’nin güvenlik endişeleridir. Gerçekten de Tapınak Tepesi’nde Musevilerin dua veya ibadet etmesine o bölgedeki bir kısım Müslümanlar çok sert tepkiler vermektedirler. Kimi zaman “İntifada” ilanına kadar varan bu tepkilerin kamu düzenini bozduğu bir gerçektir. Bu nedenledir ki Başbakan Netanyahu geleneksel statüyü değiştirmeyeceğini defalarca kesin ifadelerle vurguladığı gibi, İsrail Yüksek Mahkemesi de Musevilerin Tapınak Tepesi’nde ibadet etmesine izin verilmesini talep eden tüm başvuruları “kamu düzeni” gerekçesiyle reddetmiştir.

Bir kısım Müslümanlar tarafından Musevilerin ibadetlerine sert tepki gösterilmesinin Kuran’a ve İslam’ın barış ruhuna hiçbir şekilde uymadığını burada belirtmek gerekmektedir. Günümüzde bir kısım Müslümanları etkisi altına almış olan hurafelere dayalı inanç şekli, ne acıdır ki, Kuran’a aykırı böyle tepkilerin gelişmesine neden olmaktadır. Söz konusu durumun tek çözümü ise, Kuran yoluyla verilmesi gereken eğitimdir.

Görüldüğü gibi, gayrimüslimlere yönelik dua ve ibadet yasağı insan haklarına aykırı olmakla birlikte, yukarıda saydığımız 3 önemli sebep, İsrail devlet kurumlarına yasağı sürdürmekten başka bir seçenek bırakmamaktadır.

Bu kör açmazı çözmenin tek yolu, sevgi ve uzlaşmayı sağlamak, Tapınak Tepesi’ndeki İslami yapılara dokunmadan, oradaki boş bir alana 3. Tapınağı inşa etmektir. Daha önce birçok defa ifade ettiğim gibi, Tapınak Tepesi’nin kuzey tarafındaki boş alana Hz. Süleyman Tapınağı’nın tam Tevrat’ta tarif edilen aslına uygun biçimde yeniden yapılabilmesi mümkündür. Her üç İbrahimî dinin en üst temsilcilerinin katılımıyla, ezan, şofar ve çan sesleri eşliğinde bu muhteşem mabedi hep birlikte ibadete açabiliriz ve “Jerusalem”i İbranice’deki anlamına uygun biçimde tam bir “Barış Şehri” haline getirebiliriz.

Sonuç olarak, Yahudilerin Tapınak Tepesi’nde özgürce dua etmeleri ve uygun bir alanına inşa edilecek bir mabette ibadet etmeleri hem İslam’ın insan haklarının bir gereğidir. Bu temel hakkın kullanımını engelleyen sebepleri aşacak birçok yol bulunmakla birlikte, bunların hayata geçirilmesi öncelikle Müslümanlar ve Ehl-i Kitap arasında sevgi ve uzlaşmanın sağlanmasına bağlıdır.[1]1 http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/11/15/jerusalem-temple-mount-noble-sanctuary-activists-prayer/75040788/
[2] Shmuel Berkowitz, The Temple Mount and The Western Wall in Israeli Law, sf.34, Jerusalem, 2001

Adnan Oktar'ın Jerusalem Online'da yayınlanan makalesi:

http://www.jerusalemonline.com/news/middle-east/israel-and-the-middle-east/op-ed-the-temple-mount-and-human-rights-19508

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."