Harun Yahya

Neden Müslümanlar Museviler'den nefret ediyor gibi gösteriliyor?Daha önceki makalemde Kuran ayetlerine göre Müslümanların Musevileri düşman görmelerinin imkansız olduğunu kaleme almıştım. Bu açıklamamdan sonra Dr. Stephen Kirby bunun tam tersini savunan pek çok makale yayınladı.

Stephen Kirby, “Müslümanların Musevileri sevemeyeceği ve bu iki din arasında barışın asla sağlanamayacağı” gibi bir iddiayla ortaya çıkıyor ve bu konuda bazı insanları ikna etmeye yönelik beyhude bir çaba içerisinde görünüyor. Öyle ki, bunun yanlışlığını açıklayan kesin kanıtlar sunulması dahi Kirby’nin bakış açısını değiştirmeye yeterli gözükmüyor.

Aslına bakarsanız Dr. Kirby bu konuda hiç de yalnız değil. Pek çok kişi, kendince bazı sebeplerle Kuran’a ve İslam dinine yönelik bu yöndeki olumsuz propagandayı ısrarla sürdürüyor. Bu garip çabayı görünce insan şunu düşünmekten kendini alamıyor; acaba bu kişiler dünyada İslamafobiyi yaygınlaştırmak adına düzenlenmiş bir planın parçası mı?

Museviler ve Müslümanlar arasında çatışma oluşturmayı amaçlıyor gibi görünen hareketin -sebebi ne olursa olsun- başarısız olacağı gayet açıktır. Bizlerin barışı sağlamak ve sevgiyi yaygınlaştırmak adına harcadığımız çaba Allah’ın izniyle eninde sonunda başarıya ulaşacaktır. Tüm tarih boyunca bu böyle olmuştur ve yeniden olacaktır.

Makalesini incelediğimizde Kirby’nin İslam’a karşı sözde bir silah olarak hayali Müslüman-Musevi düşmanlığı konusuna umutsuzca tutunmaya çalıştığını açıkça görebiliyoruz. Kirby, İslam dinine karşı olduğu ve Kuran’da da olumsuz düşüncelerini destekleyecek bir zemin bulamadığı için sahte hadislere yönelmiştir. İlginçtir ki biz Kuran’ı esas alarak konuyu vurguladıkça, Kirby de Kuran ile çelişen hadislere ve tarihi kayıtlara itibar etmektedir. Oysa defalarca açıkladığımız gibi eğer bir düşünce Kuran ile çelişiyor ise doğru değildir ve bir Müslüman tarafından kesinlikle buna riayet edilmemeli, inanılmamalıdır.  

Yine de biz inşa etmeye çalıştığımız barış köprüsünü güçlendirmek ve bazı konuları açıklığa kavuşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kirby yazısında, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in vefatından sonra hadislerin nasıl şekillendiğini” anlatmaktadır. Aslında bu cümle bile tek başına tarafsız ve objektif bir kişinin, yüzyıllar evvel söylenmiş olduğu iddia edilen bu sözlerin güvenilirliğini sorgulaması için yeterlidir. Bazı hadis imamları tarafından gerçek olduğuna inanılan bir takım hadislerin diğer hadis imamlarınca  tekzip edilmesi, aksinin kanıtlanması dahi Kirby’nin dikkatini çekmemektedir.

(Lütfen detaylı bilgi için buraya bakınız)

Kirby hadisleri İslam’ın asıl kaynağı olarak göstermeye çalışmaktadır ve ısrarla görmezden geldiği konu şudur; bir Müslüman için Kuran tek başına bir rehberdir. Kuran’daki tüm ayetler asla inkar edilemez. Hadislerde ise böyle değildir. Sadece bir hadis Kuran’a mutabık ise o zaman onun doğru olduğunu düşünebiliriz. İkinci bir alternatif olarak da geleceğe yönelik bir hadiste anlatılan olay, halihazırda gerçekleşmiş ise bu hadisi yine doğru olarak kabul edebiliriz. Ancak bir hadis Kuran ile çelişiyor ise o hadisin asla geçerli olarak görülmesi mümkün değildir.

Kirby, hadislerin güvenilir olduğunu kendince kanıtlamak adına bazı konuların Kuran’da açıklanmadığını iddia etmekte ve yine yanılmaktadır. Çünkü Allah Kuran’da ayetlerin yeterli olduğunu ve Müslümanların yalnızca Kuran’dan sorumlu olduklarını buyurmuştur: 

…(Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)

…Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

Andolsun, Biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık. (A’raf Suresi, 52)

Namaz kılmak, abdest almak ve hacca gitmek konularında Kuran’ın yeterli açıklama yapmadığını iddia eden Kirby aslında Müslümanların kutsal kitabı Kuran hakkında ne kadar da eksik bilgiye sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Dahası namaz eskiden beri bilinen, Tevrat ve İncil’de de bahsedilen dini bir ibadet olarak vardır ve binlerce yıldır aynı şekilde yerine getirilmektedir. Kuran’da bahsedilen bu ibadetlerin hangi ayetlerde geçtiğini aşağıda belirtiyorum; 

Namaz (Kuran’da ayetleri: 2/144, 17/110, 2/238, 17/78, 11/114, 2/43, 2/125)

Abdest almak (Kuran ayeti: 5/6)

Hacca gitmek (Kuran ayetleri: 2/196, 2/203, 3/97, 22/27-28)

Kirby, Allah’ın Müslümanlara Elçi’ye uymalarını buyurduğu Kuran ayetlerinin kendi düşüncesini kanıtladığını iddia etmektedir. Müslümanlar elbette ki Hz. Muhammed (sav)’e uymakla yükümlüdürler. Ancak sevgili Peygamberimiz yalnızca Kuran’a uymuş ve Kuran’a muhalif ne bir kelime söylemiş ne de bir eylemde bulunmuştur. Allah Kuran’da şöyle buyurur:

Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı, muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alırdık. Sonra onun can damarını elbette keserdik. O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı. (Hakka Suresi; 44-47)

Ayrıca benim kitabımda yazmadığım halde Kirby’nin yazdığımı iddia ettiği bir ayrıntı var. Bunu şöyle dile getiriyor; “Oktar’ın kitabını okuduğunuzda, bir hadisin geçerli olduğunu anlamanız için hem Kuran ile mutabık olması hem de o hadisin konusunun Kuran’da geçmesi gereklidir.”

Oysa kitabımı okuyanlar asla ‘o hadisin konusunun Kuran’da geçmesi gereklidir’ diye yazmadığımı göreceklerdir. Kitabımda defalarca tekrarladığım gibi yeniden ifade ediyorum; Müslümanlar olarak bir hadisin doğru olduğuna inanmamız için o hadisin Kuran ile mutabık olması gerekir. Hadislerin konularının Kuran’da geçmesine göre bir değerlendirme yapmayız. Eğer bir hadis Kuran’dan farklı bir hükümde bulunuyor ise kesinlikle geçersizdir.

Kirby, sıklıkla ısıtılıp ısıtılıp sunulan İslamafobiyi pekiştiren hikayesini anlatmaya devam ediyor. Altını çizerek vurgulamak isterim ki biz Müslümanlar yalnızca Kuran’ı ve Kuran ile mutabık olan hadisleri kabul ederiz. Kuran’a aykırı olan herhangi bir eser –bunlar hadisler ya da tarihi kaynaklar olabilir- kesinlikle yanlıştır ve Müslümanlar için geçersizdir. Ayrıca Kirby tarihe atıfta bulunmak istiyorsa Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav)’in vesile olduğu Medine Sözleşmesine bakabilir:

Medine Sözleşmesi Müslümanlar ile Musevilerin arasında geçen ilk demokratik anayasa ve antlaşmadır. Burada Musevilerin haklarının Müslümanlar tarafından korunduğu açıkça görülmektedir.

Ayrıca Hz Muhammed (sav)’in merhameti ve yumuşak huylu kişiliği hem Müslümanlar hem de gayri Müslümler tarafından kabul edilen tarihi bir gerçektir. Dolayısıyla Hz. Muhammed (sav)’in Kuran hükümlerini ihlal eden hareketler içinde olduğunu iddia etmek Kirby’nin yazılarının inanılırlığını zedelemektedir. Kirby makalesinde Musevi karşıtlığını öven sahte hadisleri yazmıştır. Kuran’da anlatılan gerçek İslam dinini tebliğ ederek bu sahte hadisleri bertaraf ediyoruz.

İslam barış ve kardeşlik dinidir. Kirby’nin kullandığı hadisler Kuran’a muhalif olduğundan gerçek değildirler. Bu sahte hadisler birçok Müslümanı Allah’ın razı olmayacağı bir yola sevk etmektedir. Bu karanlık yoldan ancak Kuran hükümleri temel alınarak kurtulunabilir. Dünyaya barışı getirecek olan Kuran ahlakıdır. İlahi dinler arasında barışı destekleyen herkes bu gerçeği savunmalı ve yalnızca Kuran’a uyan, samimi Müslümanlarla birlik olmalıdır. Aslında her ne kadar karşıt görüşler empoze edilmeye çalışılsa da sevgi, barış ve uzlaşı arayanlar birbirlerine kenetlenecek ve böylece barış dünyaya hakim olacaktır.

Adnan Oktar'ın İsrail Ulusal Haber sitesiArutz Sheva'da yayınlanan makalesi:

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18498#.Vtl_PZN95TL

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."