Harun Yahya

Müslümanlar ve Hıristiyanlar Aynı Allah'a Mı İnanıyorlar?ABD'nin Illinois eyaletindeki Evanjelik Protestan Wheaton Koleji'nde çalışan bayan profesör Larycia Alaine Hawkins, Liberty Üniversitesi Rektörü Jerry Falwell Jr.’ın “Müslümanları bitirin” sözüne tepki olarak başörtüsü takıp çektiği resmini Facebook’ta paylaştı. Hawkins'in kısa sürede medyaya yansıyan ve büyük ilgi toplayan resminin altında şu sözler yazıyordu: “Bizler aynı Allah’a inanıyoruz.”[1]

Prof. Hawkins'in paylaşımı yüzyıllardan bu yana sorulan şu soruyu bir kez daha gündeme taşımış oldu: "Müslümanlar ve Hıristiyanlar aynı Allah'a mı inanıyor, aynı Allah'a mı dua ediyorlar?"

Okul yönetimi tarafından kısa sürede görevine son verilen Prof. Hawkins bu soruya ilişkin görüşünü Facebook sayfasında yazdığı yazıda şöyle dile getirdi:

“... Müslüman komşularımı onlarla aynı insani dayanışma içinde olduğum için, aynı hamurdan olduğumuz için, aynı insanlık beşiğinden geldiğimiz için seviyorum. Onlarla aynı dini duruş içerisindeyim çünkü Papa Francis’in geçen hafta söylediği gibi bizler aynı Allah’a inanıyoruz..."[2]

Bu sözler üzerine Billy Graham Evanjelik Birliği'nin ve Samaritan's Purse isimli uluslararası yardım kuruluşunun Başkanı Franklin Graham da kendi Facebook hesabında şu sözleri paylaştı: "İslam, Allah’ın bir oğlu olduğunu reddeder. İsa’nın Allah olduğunu da. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a, yani üçlemeye inanmaz. Dolayısıyla İslam'da ve Hıristiyanlık'ta aynı Allah’a ibadet edilmemektedir."[3]

Prof. Hawkins'in dinler arası birliği ve kardeşliği savunan iyi niyetli, barışçıl yaklaşımı bir yana, Graham'in sözlerinde kavramsal açıdan doğruluk payı yok değil. Gerçekten de günümüzde Hıristiyanlar biz Müslümanların dua ettiği Bir ve Tek olan Allah'a dua etmiyorlar. Bunun nedeni ise Hz. İsa'nın getirdiği Hıristiyanlığa sonradan eklenen üçleme inancı.

Bu inanç nedeniyle bugün yaşanan Hıristiyanlık Hz. İsa'nın getirdiği Hıristiyanlık'tan tamamen uzaklaşmış durumda. Hz. İsa'nın getirdiği Hıristiyanlık insanları Allah'ın birliğine davet ederken, günümüzdeki Hıristiyanlık anlayışına "Baba", "Oğul" ve "Kutsal Ruh"tan meydana gelmiş üçlü bir Allah inancı hakim. Üçleme, bugünün Hıristiyanlığında en önemli imani şartlardan biri.

Oysa ne Musevilerin kutsal kitapları olan Eski Ahit'te, ne de Hıristiyanların kutsal kitabı olan İncil'de üçleme inancı yer almıyor. Öyle ki tahrif edilmiş Yeni Ahit İncillerinde dahi Allah'ın birliğine yönelik ifadeler hala bulunuyor. Çok sayıdaki bu ifadelerden bazıları şöyle:

"Tek bir Allah vardır…" (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 2:5)

"İsa ona şöyle karşılık verdi: '… Allah’ın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin' diye yazılmıştır." (Matta, 4:10)

"Kurtarıcımız Tek Allah’a yücelik olsun..." (Yahuda’nın Mektubu, 1:24)

İnciller'de de görüldüğü üzere, Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. Şuayp ve diğer tüm peygamberler gibi Hz. İsa da insanları Bir ve Tek olan Allah'a iman etmeye, O'nun emirlerini yerine getirmeye davet etmiştir. Tevhid inancı ile tamamen çelişen üçleme, peygamber olarak gönderilen Hz. İsa'ya ilahlık atfeden yanlış bir inanıştır. Bu kavramın ilk Hıristiyanlar tarafından bilinmediği ve Hıristiyanlık içerisine ancak 4. yüzyılda sokulduğu Yeni Katolik Ansiklopedisi'nde şöyle belirtilir:

"Roma Katolikliği ve Hıristiyanlığın çeşitli kollarının üçleme tartışması, ortaya hayali bir görüntüden başka bir şey koymamaktadır. İki gelişme ortaya çıkmıştır: Bir yanda içlerinde gittikçe artan sayıda Roma Katoliğinin de bulunduğu İncil yorumcusu, bu konuda ciddi bir yetkiye sahip olmadan kişilerin Yeni Ahit’deki üçleme kavramından bahsetmemeleri gerektiğini kabul etti; diğer yanda, tarihçi ve Hıristiyan teologların, üçlemeden bahseden birinin ancak Hz. İsa'dan sonraki dördüncü asrın son çeyreğine uzanabileceği itirafı. Gerçekten de 'üç şahsiyetli bir İlah' inancı, Hıristiyan inanç ve düşüncesine dördüncü asrın son çeyreğinde girmiştir."[4]

Üçleme inancına sahip Hıristiyanlar Allah'ın Zatı'nın Hz. İsa'da bir insan olarak beden aldığı iddialarına İnciller'de geçen 'Allah'ın oğlu' ifadelerini delil gösterirler. Oysa İnciller'de geçen 'Allah'ın oğlu' ifadeleri, iman edenlerin Allah'ın sevgili kulları olduğunun güzel bir ifadesidir. Matta İncili'nde bu gerçek, "Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek." (Matta, 5:9) ifadesiyle izah edilir.

Öte yandan Hz. İsa hiçbir zaman kendisinin Allah olduğunu söylememiştir. Markos İncili'nde yer alan bir başka pasaj, Hz. İsa'nın kendisinin ilahlaştırılmasına, hatta övülmesine dahi karşı olduğunu, kendisini insanlara 'yalnızca bir kul' olarak tanıttığını göstermektedir:

"İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona: 'İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?' diye sordu. İsa ona, 'Bana neden iyi diyorsun?' dedi, 'İyi olan tek biri var, O da Allah'tır.'" (Markos, 10:17-18)

Ünlü İngiliz dinler tarihçisi Karen Armstrong Hz. İsa'nın hiçbir zaman 'Ben Allah'ım' demediğini şu sözlerle açıklar: "Hz. İsa hiçbir zaman 'Ben Allah'ım' ya da 'Allah'ın oğluyum' dememiştir. Hz. İsa için 'Allah'ın oğlu' tabirini Aziz Pavlus dile getirmiştir ama bu, Musevilik'teki 'Allah'ın oğlu' deyişiyle aynı anlamdadır. Bu tabirle Allah'la özel bir yakınlığı olan, özel bir göreve haiz normal bir insan kastedilir."

Karen Armstrong'un bir kitabından faydalanarak hazırlanan belgesel üçleme inancının ortaya çıkışını şöyle anlatır: "4. yüzyılda Mısır'ın İskenderiye şehrinde Arius isimli bir rahip Hz. İsa'nın Allah'la bir tutulamayacağını, Allah'a mükemmel şekilde itaat ettiği için ilahi statüye yükseltilmiş normal bir insan olduğunu ileri sürer. Bu sözler büyük bir tartışma başlatır ve Kilise'yi ikiye böler. İmparator Konstantin Kilise'nin ikiye bölünmesine razı olmaz ve İznik'te bir konsil toplar. Bu konsilde Hz. İsa tamamıyla 'İlahi' ilan edilir. Tüm Hıristiyan kiliseleri İznik Amentüsü olarak bilinen bir bildirgeyi kabul eder. Ne var ki Doğu kiliseleri tartışmaya devam eder. Sonunda tartışmalar şu düşüncede birleşir: 'Allah insanlara Kendini üç şekilde gösterir: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.' Bu düşünce daha sonradan üçleme adını alır. Ama tartışmalar yine son bulmaz. Şimdi de Hıristiyanların kafası karışmış, şu soruları sormaya başlamışlardır: 'Bir Allah mı var, iki mi, üç mü? Eğer üç tane Allah varsa, bizler nasıl monoteist olabiliriz?'"[5]

Princeton Üniversitesi Din Profesörü Elaine Pagels bu soruya şöyle cevap veriyor: "Hıristiyanlık elbette ki monoteist bir din değildir."

Gerçekte Allah'ı Bir ve Tek İlah olarak kabul eden bir İbrahimi din olan Hıristiyanlığın Hz. İsa'nın Allah Katına alınmasının ardından tahrif edilip üçlü bir Allah inancına dönüşmesi, Hıristiyanlığa verilen en büyük zarardır. Hıristiyanlığın bir şartı gibi sunulan bu inanç, günümüz Hıristiyanlarının Allah'ı gereği gibi tanıyamamalarına, gençlerin kendilerini yaratan Allah'ı, O'nun kendilerine gönderdiği dini yanlış öğrenmelerine ve bunun sonucunda da Hıristiyan dünyasının büyük bir maneviyat kaybına uğramasına yol açmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, Hıristiyan dünyasında üçlemeyi kabul etmeyen geniş bir kesim bulunmaktadır. Birçok Hıristiyan mezhep ve bağımsız akım mensubu, ilahiyatçı, bilim adamı, araştırmacı, yazar üçleme inancını reddetmektedir. Gerçek Hıristiyanlığın Bir ve Tek olarak Allah'a iman etmeyi emrettiğini söyleyen ve Allah'a bağlı kalan bu samimi Hıristiyanlar ile İslam dini mensupları Allah'a kesin bir bilgiyle iman etmek, O'na hiçbir şeyi şirk koşmamak, Allah'ın yarattığı kadere inanmak, O'nun emrettiği ibadetleri yerine getirmek gibi ortak temel iman esaslarına göre yaşarlar. Böylece Allah'ın Hz. İbrahim'e indirmiş olduğu hak dinde birleşir, aynı Allah'a inanır, aynı Allah'a dua eder, aynı Allah'a ibadet ederler. Dolayısıyla üçlemeyi reddeden Hıristiyanlarla Müslümanlar, evet, aynı Allah'a inanır, aynı Allah'a dua ederler. Duamız, üçlemeye inanan Hıristiyanların da bir an önce gerçeği fark etmeleri, dinlerinin özünde yer almayan batıl üçleme inancını terk edip Allah'a dönmeleri yönündedir. Hz. İsa'nın kulluk ettiği, ibadet ettiği, dua ettiği Allah'a, O'na hiçbir şeyi ve hiç kimseyi ortak koşmadan yönelmeleri, Hz. İsa'ya olan bağlılıklarının asıl ispatı olacaktır.  

Üçlemeye inanan tüm Hıristiyanlar vicdanlarıyla düşünüp bilmelidirler ki Allah Birdir, Tekdir, O'ndan başka İlah yoktur. Her şeyi yoktan yaratan, en güzel biçimde kusursuzca var eden, her şeyin iç yüzünden ve gizli yönlerinden haberdar olan, ezeli ve ebedi olan, doğmamış, doğurulmamış olan, her türlü eksiklikten yüce olan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, şanı büyük olan, ihsanı bol olan, esirgeyen, bağışlayan O'dur. Bütün evrenin sahibidir. Her şeyin üzerinde gözeticidir. Dua edenin duasını duyan, ibadetlerini gören, din gününde küçük büyük her iyiliğin karşılığını misliyle verecek olandır.

 


[1] http://edition.cnn.com/2016/01/06/us/wheaton-college-professor-hijab/
[2] http://edition.cnn.com/2016/01/06/us/wheaton-college-professor-hijab/
[3] http://www.christianpost.com/news/franklin-graham-wheaton-college-must-fire-hijab-wearing-professor-larycia-hawkins-155831/
[4] The New Catholic Encyclopedia, Cilt: XIV, S: 295.
[5] A History of God, Karen Armstrong, https://www.youtube.com/watch?v=KJkNs512LskAdnan Oktar'ın EKurd Daily & MBC Times'da yayınlanan makalesi:

http://ekurd.net/muslims-christians-same-god-2016-03-14

http://www.mbctimes.com/english/muslims-christians-worship-same-god


Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."