Harun Yahya

Gargat Ağacı Efsanesi Musevilere Yönelik Düşmanlığı KörüklüyorMüslümanların bir kısmı İslam dinini uygularken batıl inançları ve gelenekleri hayata geçirme eğiliminde oluyor. Bu sebeple, Kuran’da tarif edilen hakiki İslam yerine, zamanla, mesnetsiz, Musevi karşıtı bir ahlak anlayışı gelişiyor ve bu durum halihazırda istikrarsız haldeki Ortadoğu’yu daha da karışık hale getiriyor. Bu uydurulmuş düşmanlık kültürü bölgeye barışın gelmesine engel olmakla kalmıyor aynı zamanda Müslüman nüfus üzerinde psikolojik baskı oluşturarak bazı inanç gruplarını düşman görmelerine de sebep oluyor.

Uydurma hadisler, Müslüman toplumları Musevilerden nefret etmeleri yönünde zehirliyor. Bu sahte hadisleri dinin esası kabul eden bazı Müslümanlar Kuran ahlakının dışında bir bakış açısı benimsiyorlar. Ortadoğu’daki bazı din adamları ve politikacılar da toplumları manipüle etmek adına bu uydurulmuş fikirlerin ardına sığınıyorlar.

Örneğin geleneksel Ortodoks düşünceye sahip Müslümanlar arasında yaygın kullanılan “Gargat Ağacı” hakkındaki hadis Musevilere yönelik düşmanlığı körüklemek için delil gösteriliyor. Ayrıca Hamas Bildirgesinin [i], yedinci maddesinde bu sözün Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e ait olduğu iddia ediliyor ve bölgede İsrail karşıtlığını ifade etmek için sıklıkla bu örneğe başvuruluyor.

“Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek 'Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır.’ diyecek. Sadece 'gargat' ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır.” [ii]

Bir Musevi’yi sırf ağaçtan ya da kayadan emir aldığı için öldürmeye kalkışan birinin akıl hastası olduğunu düşünürüz. Halbuki bu kafa yapısı –her ne kadar Kuran ahlakına zıt olsa da– Müslüman Arap coğrafyasında oldukça yaygındır ve bu şekilde Musevi düşmanlığını körüklemek ciddi bir takva göstergesi sayılır.

Öncelikle Kuran’a bağlı bir Müslüman bu hadisin sahte olduğunun farkındadır ve böyle bir eylemin Kuran’a muhalif olacağını bilir. Hiç kuşkusuz Kuran, Müslümanlar için nihai ve tartışılmaz bir kaynaktır. Allah, Müslümanların yalnızca Kuran’ın hükümlerini uygulamakla sorumlu olduklarını ve ahirette bununla sorguya çekileceklerini Kuran’da bildirir. [iii]  Dolayısıyla bilinmelidir ki; eğer Hz. Muhammed (sav)’in sözlerini ve hayatını anlatan hadisler Kuran ayetleri ile çelişiyor ise sahtedir ve Müslümanlar tarafından asla dikkate alınmamalıdır. Kuran’da Allah şöyle buyurur:

Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı. Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik. Sonra onun can damarını elbette keserdik. O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı. (Hakka Suresi: 44-47)  

Yukarıda bahsettiğim gargat ağacıyla ilgili sahte hadis de Kuran ayetleriyle açıkça çelişir. Allah, Maide Suresi’nin 32. ayetinde bir tek masum kişiyi öldürmenin tüm insanlığı öldürmekle eşdeğer olduğunu bizlere bildirmiştir. Oysa bu sahte hadis yalnızca tek bir masum insanı öldürmeyi emretmekle kalmaz, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil tüm Musevileri öldürmeye teşvik eder. Bu tehlikeli ve çarpık bakış açısı adeta “dini kullanarak Musevileri öldürmenin günah olmayacağını” dikte eder; hatta Müslümanların bu eylemi gerçekleştirmeye hakları olduğuna inandırır. 

Allah, Kuran’da bu çarpık bakış açısını kesinlikle kınamıştır (Saffat Suresi:154-157). Bir Müslüman bu sahte hadisi ciddiye alıp da masum bir Musevi’yi öldürürse bilmelidir ki Kuran’a göre kendisi –pişman olması ve Allah tarafından bağışlanması haricinde- sonsuz cehennem ile cezalandırılacak ve canını aldığı Musevi de belki cennete kavuşacaktır.

Hiç kuşkusuz her toplumda suçlular vardır.  Elbette Musevi toplumundan da böyle kişiler çıkabilir. Ancak bu asla masum insanların öldürülmesini haklı çıkarmaz. Toplumda adaleti sağlamak mahkemelerin görevidir. Suç işleyen kişi Musevi ise  bir Müslümanın ona diğer suçlulardan farklı davranma hakkı yoktur. Hele ki tek başına bir mahkeme mercii gibi hareket edip onu cezalandırarak canını almaya hiçbir şekilde hakkı yoktur. Burada doğru olan suçluyu adalete teslim etmek ve suçu mahkemenin değerlendirmesine izin vermektir.

Musevilerin mutlaka öldürülmesi gerektiğine inanmak bir akıl hastalığıdır, kanun dışı bir eylemdir ve vicdansızlıktır. Allah, Kuran’da Müslümanlara her durumda adaletli davranmaları ve sınırı asla aşmamalarını emreder. (Bakara Suresi:190) Dolayısıyla, Müslümanlar kendilerine karşı suç işlense dahi adaletli ve ölçülü davranmakla yükümlüdürler. (Maide Suresi:2)

Allah, Kuran’da hissedilen öfkenin insanı adaletten alıkoymaması gerektiğini de şöyle buyurur:

Ey iman edenler, adil şahitler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. (Maide Suresi: 8)

Hiç bir ayırım gözetmeden tüm Musevilere yönelik böyle bir eylemin teşvik edilmesi nasıl olur da Kuran ile mutabık görülür? Kuran ayetleri ile çelişmesine rağmen Hz. Muhammed (sav)’in böyle bir sözü söylediğine nasıl inanılır? Oysa Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e Kuran’ın dışında bir şey söylediği takdirde cezalandırılacağını açıkça bildirmiştir. [iv]

Allah, Kuran’da Musevilere ve Hristiyanlara karşı sevgi, saygı ve merhametle davranılmasını emretmiştir [v]. Kuran’da “Kitap Ehli” diye adlandırılan Hristiyanlar ve Musevilere yönelik düşmanca hisler Kuran’ın vahiy ile indirilişinden çok sonra ortaya çıkmıştır. Bu kaynakların çoğu bariz şekilde Kuran ile çelişir ve Musevi karşıtlığını besleyerek kimi Müslümanların sevgi ve akıldan yoksun bir bakış açısıyla Kuran’ı yorumlamalarına ve yanlış yönlenmelerine sebep olur. Oysa gerçek hiç de öyle değildir.

Allah, Müslümanların Museviler ile yakın ilişkiler içinde olabileceklerini hatta onlarla evlenebileceklerini açıklar. Takdir edilmelidir ki evlilik dostluğun ötesinde bir hayat arkadaşlığıdır ve Allah böyle bir yakınlığın Müslümanlar ile Museviler arasında kurulabileceğini bildirir. (Maide Suresi:5) Müslümanlar Museviler ile birlikte yemek yiyebilirler, birbirlerini ağırlayabilirler. Hatta koşer yani Musevi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecek ve içecekler Müslümanlar için helaldir. Tüm bunlar bize Musevilerle dostluk içinde olunması gerektiğini net olarak gösterse de, sahte hadisler ya da uydurma hikayelere dayanıldığında Kuran’daki pek çok ayet göz ardı edilmiş olur. Oysa Kuran’da birçok ayette Allah, Kitap Ehlini yaptıkları salih ameller nedeniyle övmüştür;

Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve Hristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. (Maide Suresi: 69) [vi]

Sonuç olarak tüm Müslümanlar Kuran’ın dışındaki kaynaklara başvurmayı bırakmalı ve İslam’ın gerçek rehberi olan Kuran’a tabi olarak sevgi, barış ve kardeşliği öğütleyen, Allah’ın tarif ettiği güzel ahlakı hayata geçirmelidirler.

[i] http://archive.adl.org/main_israel/hamas_charter.html#.Vth2LZN97wc
[ii] Sahih Muslim, Book 41, Hadith 6985
[iii] Kuran-ı Kerim, 43:44, 25:30, 12:111, 2:2, 29:51, 5:87, 69:40-47, 6:57, 18:26
[iv] Kuran-ı Kerim, 69:44, 45, 46, 47
[v] Kuran-ı Kerim 5:5, 7:159, 3:113-115, 3:199, 28: 52-53, 4:162, 2:62, 5:69, 5:82-85, 5:12, 29:46, 3:64
[vi] Kuran-ı Kerim 5:5, 7:159, 3:113-115, 3:199, 28: 52-53, 4:162, 2:62, 5:69, 5:82-85, 5:12, 29:46, 3:64

Adnan Oktar'ın Jerusalem Online'da yayınlanan makalesi:

http://www.jerusalemonline.com/news/middle-east/the-arab-world/op-ed-gharqad-tree-myth-still-continues-to-stir-enmity-against-jews-20091

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."