Harun Yahya

Bir zamanlar Ortadoğu’da Hristiyanlar yaşardıÜç ilahi dinin doğduğu Ortadoğu dünyanın en önemli bölgelerinden biridir. Bu bölgede yer alan devletlerin her birinin kendine has din sistemi mevcuttur. İçlerinde farklı kültürleri bünyesinde barındıran ülkeler olsa da, bazı azınlıklar baskı altında ve içlerine kapalı bir hayat sürmekte, yaşadıkları yerlerde hakettikleri sevgi ve merhameti görememektedirler. Özellikle de Ortadoğu bölgesinin nüfusunun yüzde 4’ünü oluşturan Hristiyanlar çok çeşitli baskılara maruz kalmaktadırlar.

Yaşadıkları baskının gün be gün dozu arttığından son on yılda gittikçe daha çok Hristiyan -tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi- bölgeden kaçmak zorunda kalmıştır. Hristiyanların yaşadığı baskıyı 1950’lerden beri denetleyen bir insan hakları organizasyonuna göre 2015 yılı Hristiyanların en çok zulüm gördüğü yıldır. Yayınladıkları son istatistiklere göre 2015 yılında 7000’den fazla Hristiyan öldürülmüş, 2400’den fazla kilise hasar görmüştür. 1

Geçen yüzyılda Ortadoğu’da dindar nüfusun yüzde 20’sini oluşturan Hristiyanların sayısı maruz kaldıkları baskı yüzünden ciddi şekilde azalmıştır.2 Kilise saldırıları,  hayatlarına kast edilmesi ve  kutsal değerlerine küfür edilmesi gibi çeşitli baskı ve zorluklarla karşılaşan Hristiyanlardan bazıları da bu eylemlere maruz kalmadıkları halde korkudan yaşadıkları bölgeleri terk etmektedirler. Türkiye’de 1920 yılında 2 milyon Hristiyan yaşarken bugün ise sayıları 200,000’i geçmemektedir.

Suriye’de devam eden savaş yüzünden bu ülkedeki Hristiyan nüfusu da hızla azalmış ve son olarak yaklaşık 900,000 olmuştur. Çevre ülkelere kaçmak zorunda kalan mültecilerin içinde Hristiyanlar da bulunmaktadır. 1952 devriminden bu yana Mısır’daki Hristiyanların sayılarında da önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Aynı şekilde Irak’ta da 10 yıl önce 1,5 milyon Hristiyan yaşarken şimdi sayıları 500,000’e düşmüştür.3 Ortadoğu’da 1910 yılından itibaren yüzde 14’ten bugün yüzde 4’e düşen Hristiyan nüfusu, bazı dini liderlere göre 2000 yıl önce doğduğu bu topraklarda tamamen yok olma riski altındadır. 4

Kendilerine yönelik saldırılardan, karşılaştıkları iftira ve suçlamalardan dolayı Hristiyanların vatanlarını terk ettiklerini görmek endişe vericidir. 2000 yıldır, Hz. İsa (as)’a gönülden bağlı olan bu insanların böylesine sıkıntılı bir hayat sürmelerine sebep olmak çok büyük günahtır. Diğer taraftan, öldürülen, şehit edilen, dövülen ve sövülen Hristiyan toplumu inançlarına bağlı olduklarından, maruz kaldıkları olayların Hz. İsa’nın İncil’de  kendilerine bildirdiğini bilirler.

"O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek.” (Matta 24:9)  

Allah’ın varlığına ve ahirete inanan dindar Hristiyanların Müslümanlarca merhamet ve saygıyla karşılanmaları gerekirken, vicdan yoksunu bazı kişiler her iki dinin mensupları arasında düşmanlığı kışkırtmak için yersiz bir çaba içindedirler. Bu sebeple de Hristiyanlara yönelik nefret politikasını yaygınlaştırmak adına fırsat kollamaktadırlar. Gerçekte, Müslümanların büyük çoğunluğu kabul etmese de, bu nefret politikalarını güya İslam adına güdenler radikal eğilimli Müslümanlardan başkası değildirler. Aslında bu kişiler İslam dininin ilkelerini açıkça ihlal eden bir tavır içindedirler. Kuran’da Allah Hristiyanları bizlere şöyle tanıtır: “…Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Hristiyanlarız" diyenleri bulursun.” (Maide Suresi: 82)

Son derece hatalı bir bakış açısına sahip sözde Müslüman radikaller Hristiyanlara baskı yapmak, bombayla canlarına kastetmek, kiliselerine zarar vermek ve bulundukları topraklardan sürmek için uğraşırlar. Oysa bunlar Allah Katında büyük günah olan, utanç verici, çirkin eylemlerdir. Söz konusu kişilerin Hristiyanlara düşmanlık göstererek Allah’ın gazabını üzerlerine çektikleri bu eylemler son derece tehlikelidir.

Allah, Kuran’da Müslümanların Hristiyanlara şefkatle yaklaşması gerektiğini şöyle buyurur; “… Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin.” (Ankebut Suresi, 46). Bir başka deyişle, Allah bize Hristiyanlarla saygılı bir üslup içinde diyalog kurmayı emreder. Müslümanlar olarak Hristiyanların haklarını savunmalı ve radikal eğilimli kişilerin onlara zarar vermesine engel olmalıyız. Bu saldırıları düzenleyenler din adına bu eylemleri düzenlediklerini iddia ederken, Kuran’da Hac Suresinin 40. ayetinde bahsedilen, “Kiliselerin Allah’ın koruması altında olduğu” gerçeğini dikkate almamaktadırlar.

Bundan sonra, Kuran’a bağlı Müslümanlar, Hristiyanlara merhamet ve saygı duygularıyla yaklaşıp, onlara yaşatılan tüm bu zorlukları telafi etmeye çalışmalıdırlar. Kuran’ı hatalı yorumlayarak Hristiyanların nefret edilmesi gereken varlıklar olduklarını savunanlar geçmişte Hazreti Muhammed (sav)’in gayri-müslimlerle olan ilişkilerini gözden geçirmelidirler.

Sevgili Peygamberimiz (sav)’in ve sahabelerinin Necranlı Hristiyanlara sevgiyle yaklaşmaları hafızalarda tutulması gereken önemli bir örnektir. Necranlı Hristiyanlar kendisini ziyarete geldiklerinde Hazreti Muhammed (sav) cübbesini yere sererek üzerine oturmaları için davet etmiş, onları büyük bir sevgiyle kucaklamıştır.  Ayrıca Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav)’in Necranlı Hristiyanlar ile yaptığı sözleşmenin maddelerinden biri şöyledir; “Necranlıların ve mahiyetindekilerin canları, malları, dinleri, varları ve yokları, aileleri, kiliseleri ve sahip oldukları her şey Allah’ın ve Allah’ın Peygamberinin güvencesi (himayesi) altına alınacaktır.”5 Bu sözleşme sevgili Peygamberimiz (sav)’in adalet anlayışının en güzel örneklerinden biridir.

Peygamberimiz (sav) döneminde Müslümanların Hristiyanlar ile ilişkilerine güzel bir örnek daha verebiliriz. O dönemde Suriye'nin fethinden sonra Şam'daki Aziz John Kilisesi'nde, Müslümanlar Cuma namazlarını kılıyordu, Hristiyanlar da Pazar günleri kendi dini ibadetlerini özgürce yerine getiriyorlardı. İki dinin mensupları, aynı mescidi barış içinde kullanıyorlardı.

Bizler de sevgili Peygamberimizin (sav) zamanında olduğu gibi günümüzde de Hristiyanlarla uyum içinde yaşamayı umuyoruz. Müslüman toplumları zehirleyen ve geçmişte Müslümanların Hristiyanlara sevgi ve saygıyla yaklaştığını unutan radikal kafa yapısına sahip insanların uydurma hadislere itibar etmemelerini bir kere daha hatırlatıyoruz.

Bu sözde Müslümanlardan bazıları daha da ileriye giderek Allah’ın Kuran’da Hristiyanları övdüğü ayetleri inkar ediyorlar. Oysa İslam’da Kuran ayetlerini inkar etmek aslında dini inkar etmek demektir. Bu beladan kurtulmak için bu kanserli bakış açısını bertaraf etmek üzere ilgili Kuran ayetleri mutlaka vurgulanmalı ve düşmanlık yayan uydurma hadisler asla dikkate alınmamalıdır. İslam ülkeleri,  Hristiyanlara yönelik bu baskı politikasının varlığını görmeli, Batı’yı suçlayarak vakit kaybetmek yerine kendi içlerinde bu hastalığı giderecek ilacı üretmenin yolunu bulmalıdırlar. Siyasi liderler bu nefret politikasını geçersiz hale getirmek için Hristiyanları sevgiyle karşıladıklarını ifade eden teskin edici konuşmalar yapmalıdırlar. Bu konuşmalarda Hristiyanların ülkedeki diğer vatandaşlardan hiçbir farkının olmadığı iyice açıklanmalı, onlara sevgi ve merhametle yaklaşılması gerektiği öğütlenmelidir.

Elbette bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ve gençlere de önemli görevler düşüyor. Hristiyanlara sevgi ve saygıyla yaklaşılmasını öğütleyen konferanslar düzenlenmesi, broşürler bastırılıp dağıttırılması, çeşitli medya organizasyonlarında makaleler yayınlanması ve sosyal medya aracılığıyla Hristiyanlara yönelik sevgi, saygı ve merhamet mesajları verilmesi kesinlikle gönülleri fethedecektir.

Ne Türkiye’de ne de Ortadoğu’daki İslam ülkelerinde zarar gören tek bir Hristiyan kalmayana kadar bu konunun halledildiğine kanaat getiremeyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in zamanındaki gibi Hristiyan toplulukların güven içinde yaşamalarını sağlamalı ve bizlerden ayrılmalarına razı olmamalıyız.

Son olarak Paskalya’nın kutlandığı Pazar günü Pakistan’da gerçekleşen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum.  

1- http://www.raymondibrahim.com/2016/03/15/how-u-s-foreign-policy-made-2015-the-worst-year-in-modern-history-for-christian-persecution/
2- www.gatestoneinstitute.org/3641/muslim-persecution-of-christians-january-2013
3- http://edition.cnn.com/2015/12/25/world/isis-refugees-christmas/
4- http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21684795-fed-up-and-fearful-christians-are-leaving-middle-east-and-then-there-were?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/andthentherewerenone
5- Majid Khoduri, İslam'da Savaş ve Barış, Fener Yayınları, İstanbul, 1998, s. 209-210

Adnan Oktar'ın Pravda & News Rescue'da yayınlanan makalesi:

http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/31-03-2016/134009-christians_middle_east-0/

http://newsrescue.com/upon-time-christians-middle-east/


Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."