Harun Yahya

Sosyal Adalet Ancak Kuran’a Uymakla YaşanırGünümüzde en zengininden en fakirine her ülkede sokaklarda yaşayan ve çöpten beslenen insanlar görmek mümkün. Vicdanları müthiş rahatsız eden bu görüntü aynı zamanda dünyamızın içinde bulunduğu adaletsiz gelir dağılımının çarpıcı bir göstergesi.

Bugün yüz milyonlarca insan su, gıda, barınma, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarından yoksun şekilde yaşıyor. Dünya kaynaklarının yüzde 80’ini dünya nüfusunun yüzde % 17’si tüketiyor; yaklaşık 5 milyar insan ise geri kalan % 20 ile yetinmek zorunda. Yaklaşık bir milyar insan gece aç olarak uyuyor. Durum böyleyken en zengin yüz insanın toplam malvarlığı en fakir 3.5 milyar insanın yani dünya nüfusunun yarısının toplam malvarlığına eşit…

Konuya ilişkin istatistikler bazı sonuçları apaçık gözler önüne seriyor: Bugün dünya üzerinde korkunç bir eşitsizlik ve adaletsizlik hüküm sürüyor. Zenginlerle fakirler arasında büyük bir uçurum var. Sevgisizlik, şefkatsizlik ve bencillik nedeniyle milyarlarca insan perişan durumda. İnsanların büyük bölümü vahşi kapitalizmin deli ruhuyla birbirleriyle kıyasıya bir rekabet halindeler. Dünyanın hemen her yerinde ezen ezene mantığı, gücü yeten yetene sistemi hakim. Peki bu durumun çözümü nedir ve gerçek anlamda bir sosyal adalet nasıl sağlanır?

Dünya üzerinde hakim olan ve şimdiye kadar denenmiş olan sistemleri düşünerek bu sorunun cevabını verelim:

Bilindiği gibi vahşi kapitalizmin acımasız ve azgın ruhu dünyayı büyük ölçüde etkisi altına almış durumda. Gücü ve zenginliği elinde bulunduran bazılarının açgözlülüğü sefalete ve büyük acılara zemin hazırlıyor. Bu sosyal felakete yönelik alınan önlemler ise genellikle sonuç vermiyor. Dahası uygulamalar çözüm değil aksine yeni sorunlar getiriyor. Böylece gitgide daha da kötüleşen bir tablo karşımıza çıkıyor.

Çözümsüzlüğün çözümünün komünizm olmadığını da tarih defalarca gösterdi. “Sosyal adaleti ve ezilen halkların kurtuluşunu sağlamak” adına ortaya çıkan komünistlerin girişimleri romantik bir hayalin ötesine geçmedi. Komünist ideolojinin temel çıkış noktalarından biri eşitlik ilkesiydi. Ne var ki komünist toplumlar sadece sefalet ve yoksullukta eşitlik sağladılar. Zenginleşerek değil, yoksullaşarak eşit hale geldiler. Üstelik bu insanların ruhları sömürüldü, robotlaştırıldılar, neşe, huzur, mutluluk ve ümit ellerinden alındı.

Gerek kapitalizm gerekse komünizmin ilk anda parlak vaatleri var gibi görünse de sosyal adaleti ve eşitliği sağlamada kesinlikle başarısız oldular. Bu, materyalist felsefenin doğal bir sonucuydu aslında. Tesadüf eseri varolduğunu düşünen, amaçsız, hayatı yemek, içmek ve tüketmekten ibaret gören, doğada daimi bir yaşam mücadelesi olduğuna ve bunun sonucu olarak da güçsüz olanı ezmesi gerektiği yalanına inanan bireylerden oluşan toplumlarda sosyal adalet ve eşitlik de söz konusu olamazdı elbette.

Samimi olarak sosyal eşitlik ve adalet arayışı içinde olan ve bu amaçla çeşitli ideolojilere sarılan kişiler büyük yanılgı içindeler. Onların aradıkları mükemmellikteki sosyal sistem Kuran’dadır. Sosyal adalet Kuran’ın temel ilkelerinden biridir ve Kuran ahlakına göre hareket eden bir toplumda tam ve mükemmel olarak yaşanır. Şüphesiz burada kastedilen gerçek İslam ve Kuran ahlakıdır; bazı terör örgütlerinin radikal ideolojileri, baskı ve şiddet yöntemleri veya bazı İslam ülkelerinde yaşanan hurafelere, uydurma hadislere ve Kuran dışı inançlara dayalı, katı ve sevgisiz bağnaz model de değildir.

Peygamberimiz (sav)’in dönemi İslam’ın sosyal adalet, eşitlik ve yardımlaşma ilkelerinin eksiksiz ve muhteşem olarak uygulandığı bir dönemdir. Bunun en güzel örneklerinden birisi, Medineli Müslümanların, tüm mal varlıklarını Mekke’de bırakarak hicret eden Müslümanları kardeşleri olarak kabul etmeleri; evlerini, yemeklerini, sahip oldukları her şeyi gönül rızası ve memnuniyetle onlarla paylaşmalarıdır. Kuran’da onların sevgi dolu, cömert ve fedakar yaklaşımı, muhtaç olsalar dahi, önceliği Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarına veren üstün ahlakı örnek verilir. (Haşr Suresi, 9)

Kuran’da vahşi kapitalizm eleştirilir. Allah dünya zenginliklerinin toplumun çok küçük bir kesiminde toplanmasını, "... öyle ki (bu mallar ve servet) sizden zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet olmasın" (Haşr Suresi, 7) ayetiyle yasaklamıştır. Kuran’da ayrıca mal sevgisinin kalpleri, ruhları ve vicdanları katılaştırdığı (Adiyat Suresi, 8) anlatılır. Kurtuluş için cimri ve bencil tutkulardan arınmak gerektiği (Haşr Suresi, 9) bildirilir.

Şüphesiz mal sahibi olmak, Kuran ahlakına uygundur ve her Müslümanın en meşru haklarından biridir. Yanlış olan tutum ise, kişinin mülkiyet hırsına kapılması, imkanı olduğu halde yardıma muhtaç diğer insanlara yardım etmemesi ve bu zenginliği yığarak biriktirmesidir. (Tevbe Suresi, 34-35; Hümeze Suresi, 2-6)

Kuran’a göre infak etmedeki ölçü, yani zekat, sadaka, yardım gibi faaliyetlerle Allah rızası için harcamadaki ölçü"... ihtiyaçtan arta kalan"dır. (Bakara Suresi, 219) Allah’ın beğendiği davranış, detaylı hesaplar yapmadan Allah yolunda bol bol harcama yapmaktır. Bu model aynı zamanda zengin ve canlı bir ekonominin, mutluluğun, huzurun, refah toplumunun anahtarıdır.

Kuran’da çeşitli ayetlerle her fırsatta yardımlaşma ve paylaşma teşvik edilir. Dahası yardım edilecekler sadece Müslümanlar ile sınırlı değildir; Kuran’daki sosyal adalet Hıristiyanları, Musevileri, veya putperestleri de kapsar. Mesela, Kuran ahlakının bir gereği, kişinin istek duymasına rağmen yemeği yoksul, yetim ve hatta esir ile paylaşmasıdır. (İnsan Suresi, 8) Diğer bir ifadeyle, Müslüman kendisi ile savaşan ve kendisini öldürmeye çalışırken esir düşen biri ile de yemeğini paylaşmakla mükelleftir; üstelik bir karşılık ve teşekkür dahi beklemeden. (İnsan Suresi, 9)

Bugün materyalist olan ülkeler vahşi kapitalizmin acımasızlığının kendilerini sarmayacağını zannettiler. Kendileri sürekli tüketirken açlıktan kırılan diğer ülkelere yardım elini uzatmadılar. Ama hiç beklemedikleri bir anda çok şiddetli açlık, sefalet ve yoksulluk kendi ülkelerini yerle bir etti. Ülkeler arka arkaya iflas ettiklerini açıklamak zorunda kaldılar. Amerika’da büyük bir kesim devletin verdiği yemek kuponlarıyla yaşamaya çalışıyor. Yunanistan ve Venezüella açlıktan ve işsizlikten kırılıyor. Rohingya'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Patani'de, Afganistan’da Müslümanlar hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Dünyada milyonlarca insan açlıkla boğuşurken, tek bir damla su bile bulamazken, mülteciler ülkelerin kapılarına yığılmışken, diğerlerinin sefahat içinde yaşaması, Arap ülkelerinin Müslümanlara yardım etmek yerine milyonlarca doları spor klüplerine ve lüks eğlencelere yatırmaları Kuran’la bağdaşmaz. Bugün komşusuna, kendisine sığınmaya çalışan mültecilere, dünyanın dört bir yanındaki yoksullara yardım elini uzatmayanlar Allah’ın ayetlerine uymadıkları için kendi başlarına da anısızın böyle bir felaket geleceğini ve hiçkimseden yardım göremeyeceklerini unutmamalılar. Vicdanlarının sesini dinleyip Kuran’daki sevgi, kardeşlik ve merhamet ruhuyla ihtiyaç içindeki tüm insanlara yardım elini uzatmalılar.

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. (Bakara Suresi, 177)

Adnan Oktar'ın New Straits Times'da yayınlanan makalesi:

http://www.nst.com.my/news/2016/06/154513/perfect-social-system-lies-quran

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."