Harun Yahya

Museviler Hakkındaki Yanlış Kanılardan Kurtulmak Acil Bir GerekliliktirMuseviler ve Müslümanların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve bazı çevrelerde oluşan hatalı kanıları ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba göstermelerine bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Öncelikle her ikisi de tek bir İlah’a iman etmeyi savunan Musevilik ve Müslümanlığın aynı değerleri taşıdığı iyi bilinmelidir. Bu iki dine mensup kişilerin asla düşman olmadıkları, tam tersine Allah’a derin imanla bağlı, aynı sorumluluklara sahip dostlar oldukları iyi açıklanmalıdır.

İslam dininin doğru anlaşılması için öncelikle “Müslüman” dediğimizde neyi kastettiğimizi açıklayarak başlamak gerekir. Müslüman kelimesi ile, “Batıl inançlardan uzak, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in söylediği iddiasıyla ortaya atılan uydurma hadislerden arınmış” insanlardan bahsediyoruz. Böyle bir Müslüman yalnızca Kuran ahlakını kendisine rehber edinir ve Peygamberimiz (sav)’in hadislerinden de Kuran ayetleriyle çelişmeyenlerini dikkate alır.

“Musevilerden nefret eden Müslüman” imajının oluşmasının en önemli sebeplerinden biri, bazı Müslümanların Musevilik hakkında hatalı bilgilere sahip olmalarıdır. Museviler hakkında uydurulmuş hadisler yüzünden kimi Müslümanlar, büyük bir hataya düşerek onlardan nefret etmeleri gerektiği gibi yanlış bir inanca sahip olmuşlardır. Bu durum Müslümanlardan bazılarının Musevilere karşı Kuran’a uygun olmayan yanlış bir bakış açısı geliştirmelerine sebep olmuştur. Uydurulmuş hadislerin Kuran-ı Kerim’deki ayetlerle çelişmekte olduğunu bu ön yargı nedeniyle çoğu kişi fark etmemektedir.

Musevi nefretinin ortaya çıkmasına sebep olan uydurulmuş bu hadislerden en bilineni ise “Ağaçların insanlara kendi gövdeleri arkasına saklanan Musevileri öldürmelerini söylediklerini” iddia edendir. Kuran’dan uzaklaşan söz konusu kişilerin hayal gücünün genişliğini göstermesi bakımından bu hadis önemlidir:

 “…Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslüman! Ey Allah’ın kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu öldür.’ diyecek. Sadece Gargat Ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır.”

Öncelikle bu hadis, Kuran’ı Kerim ayetleriyle çelişmektedir. Esasen Kuran’da bir insanı öldürmenin tüm insanları öldürmekle eşdeğer olduğu bildirilir. “Bir insanın sırf Musevi olduğu için öldürülmesi gerektiği” gibi bir anlatım kesinlikle Kuran’da geçmemektedir. Masum bir Musevi’yi her kim öldürürse elbette işlediği bu suçtan dolayı cezalandırılacaktır. (Lütfen hadisle ilgili daha fazla bilgi için bu yazımı da inceleyiniz.)

Dahası Müslümanlar tüm diğer peygamberlere olduğu gibi Hz. Musa (as)’a da büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) gibi, Hz. Musa (as)’ın da, Allah’a samimi imanla güvenip dayanması ve yanındaki topluluğu samimi imana davet etmesi nedeniyle Müslümanların kalbinde büyük yeri vardır. Kuran’da Hz. Musa (as) ile ilgili yaklaşık 200 kadar ayet bulunmaktadır. Bu ayetler vesilesiyle Müslümanlar, Kuran’da “Kitap Ehli” olarak bahsedilen Musevilere karşı nasıl bir bakış açısına sahip olmaları gerektiğini net bir biçimde öğrenirler.

Müslümanların nezdinde Musevilerin “kınanmış ve suçlu bir ulus” olduklarına dair atılan iftira, Kuran’da bir ayette net olarak ortadan kaldırılmaktadır:

Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır. (A’raf Suresi, 159)

Ayette açık bir biçimde açıklandığı gibi Hz. Musa (as)’ın öğrettiklerine içtenlikle bağlı kaldıkları sürece her Musevi samimi ve kendini Allah’a adamış bir mümindir. Ancak her dindar toplulukta görüldüğü gibi Musevi toplumunda da bazı günahkarlar olacaktır. Yine Kuran’da Musevi toplumundaki bu gibi kişilerden şöyle bahsedilmektedir:

Onlar, kendisinden sakındırıldıkları 'şeyi yapmada ısrar edip başkaldırınca' onlara: "Aşağılık maymunlar olunuz" dedik. (Araf Suresi, 166)

Ne var ki, Araf Suresi’nin 166’ncı ayetinde olduğu gibi Kuran’daki Musevi toplumu içindeki hainlerden bahseden benzer ayetler yanlış yorumlanmakta ve bu durum  “Musevilerden nefret eden Müslüman” imajının doğmasına sebep olmaktadır. Oysa ki bu ayette Allah, Kendi emrinin dışına çıkan günahkarları kınadığını bildirmektedir.

Allah Kuran’da imanlı Museviler ile isyancı hainler arasındaki ayırımı oldukça net bir biçimde göstermiştir. Ancak bu ayrım görmezden gelinmekte, son derece yanlış bir algının oluşmasına vesile olunmaktadır. Aynı şekilde Kuran’da günah işleyen Müslümanlar ile samimi Müslümanlar arasındaki ayrım da çok nettir. Bakara Suresinin 62’nci ayetinde Allah Musevi ve Hıristiyanlar arasındaki güzel ahlaklı kişilerden övgüyle söz ederken, 65’nci ayetinde Şabat ibadetine uymayan Musevileri kınamaktadır.

Bu ayetlerde açıkça bildirildiği gibi Allah’ın kınadığı kişilerin -hangi dine, soya veya ulusa bağlı olursa olsun- sadece Kendi emirlerini yerine getirmeyenler olduğu gayet açıktır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in Kitap Ehline yönelik sevgi dolu ve merhametli yaklaşımı tüm Müslümanlar için güzel bir örnektir. Medine Sözleşmesi’yle Peygamberimiz (sav) Müslümanlar ile Medine Musevileri arasındaki ilişkileri düzenlemiş, Musevilerin canlarını, inançlarını, onurlarını ve haklarını garanti altına almıştır. Onların Müslümanların kardeşleri olduklarını net olarak vurgulamıştır.

Bu sözleşmede Medine'deki Müslüman, Musevi, diğer Arap ve Pagan toplulukların savaş boyunca paylarına düşen haklar ve sorumluluklar belirlenmiştir. Aşağıda Medine anlaşmasının bazı maddelerini okuyabilirsiniz;

-  Yahudilerden bize tabi olanlar, zulme uğramaksızın ve aleyhlerine olan kişilerle yardımlaşılmaksızın, bizim yardım ve gözetimimize hak kazanacaklardır. (Tüm sadık vatandaşlara adalet, sosyal ve ekonomik eşitlik taahhüt edilmiştir.)

- Hiçbir Yahudi, sırf Yahudi olduğu için zulme uğratılamaz.

- Bize tabi olan Yahudilerin düşmanlarına yardım edilmeyecektir.

- Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir!

Bugün dünyada artan istikrarsızlığın en önemli sebeplerinden biri İlahi dinlerin mensupları arasındaki çatışmalar, nefret duyguları ve radikal uygulamalardır. Dolayısıyla, Hz. Musa (as)’ı izleyen Museviler ve Hz. Muhammed (sav)’i izleyen Müslümanlar adaletin ve güvenliğin sağlanması, birliğin ve kardeşliğin güçlenmesi için önemli birer rol oynadıklarının bilincinde olmalıdırlar.

Hem Musevilik hem de İslam dini barış ve kardeşliği teşvik eder. Her iki İlahi dinin samimi iman eden mensupları birbirlerine karşı içlerinde en ufak bir nefret duygusu barındırmamalıdırlar. Unutmamalıyız ki toplumda bazı kesimlerin yaptıkları hatalar tüm topluma asla mal edilemez. Özellikle de bu hatalar hiçbir kaynağı olmayan uydurma hikayelere dayandırılıyorsa...

Adnan Oktar'ın Jerusalem Post'da yayınlanan makalesi:

http://www.jerusalemonline.com/news/world-news/the-jewish-world/op-ed-overcoming-misperceptions-about-jews-is-an-urgent-necessity-22083

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."