Harun Yahya

Kuran Ayetleriyle Münafıkları Nasıl Tanırız?

1- MÜNAFIKLAR, MÜMİNLERİN YANINDAN AYRILIP BAŞKA BİR YOL SEÇERLER. BUNUN KARŞILIĞI CEHENNEMDİR. 
(Nisa Suresi, 115) Kim kendisine 'dosdoğru yol' apaçık belli olduktan sonra, ELÇİYE MUHALEFET EDERSE VE MÜ'MİNLERİN YOLUNDAN BAŞKA BİR YOLA UYARSA, ONU DÖNDÜĞÜ ŞEYDE BIRAKIRIZ VE CEHENNEME SOKARIZ. Ne kötü bir yataktır o!..

2- MÜSLÜMANLARA ZARAR VERMEK İÇİN AYRI BİR YAPI, YENİ MESCİD OLUŞTURURLAR VE KENDİLERİNCE İYİLİK İDDİASIYLA ORTAYA ÇIKARLAR
(Tevbe Suresi, 107) Zarar vermek, inkârı (pekiştirmek), MÜ'MİNLERİN ARASINI AYIRMAK VE DAHA ÖNCE ALLAH'A VE ELÇİSİNE KARŞI SAVAŞANI GÖZLEMEK İÇİN MESCİD EDİNENLER ve: "BİZ İYİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEDİK" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir. 

3- MÜNAFIKLAR, MÜSLÜMANLARIN DAĞILMASINI İSTERLER. MÜSLÜMANLARIN YANINDAYKEN İNFAK ETMİŞ OLMALARI CANLARINI YAKAR. 
(Münafikun Suresi, 7) Onlar ki: "ALLAH'IN RESÛLÜ YANINDA BULUNANLARA HİÇBİR İNFAK (HARCAMA)DA BULUNMAYIN, SONUNDA DAĞILIP GİTSİNLER," derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar. 

4- MÜNAFIKLAR, MÜSLÜMANLARIN ALEYHİNDE KONUŞMALAR YAPAR, YAZILAR YAZAR, İNSANLARI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIRLAR AMA ASLA BAŞARILI OLAMAZLAR
(Ahzap Suresi, 60) Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve ŞEHİRDE KIŞKIRTICILIK YAPAN (YALAN HABER YAYAN)LAR (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. 

5- KAFAYI ELÇİYE TAKMIŞLARDIR. ELÇİYE UYMANIN MÜMİNLERE KAYIP GETİRDİĞİNİ İDDİA EDERLER AMA ALLAH ONLARIN YALANLARINI BOŞA ÇIKARIR
(Araf Suresi, 90) Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler, dediler ki: "Andolsun, ŞUAYB'A UYACAK OLURSANIZ, KUŞKUSUZ KAYBA UĞRAYANLARDAN OLURSUNUZ." 

6- MÜSLÜMANLARA KÖTÜLÜK GELMESİNDEN SEVİNÇ DUYARLAR, KENDİLERİNCE MÜSLÜMANLAR ALEYHİNDE KONUŞURLAR
(Al-i İmran Suresi, 118) Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. ONLAR SİZE KÖTÜLÜK VE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR, SİZE ZORLU BİR SIKINTI VERECEK ŞEYDEN HOŞLANIRLAR. Buğz (ve düşmanlıkları) ağızlarından dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık; belki akıl erdirirsiniz. 

7- MÜSLÜMANLAR HAKKINDA BİLGİ TOPLAYIP YANDAŞLARINA HABER TAŞIRLAR. MÜSLÜMANLARIN BİLGİ TOPLANACAK HİÇBİR GİZLİSİ OLMADIĞI İÇİN İFTİRALAR ATARLAR.
(Tevbe Suresi, 47) Sizinle birlikte çıksalardı, size 'kötülük ve zarardan' başka bir şey ilave etmez ve ARANIZA MUTLAKA FİTNE SOKMAK ÜZERE İÇİNİZDE ÇABA YÜRÜTÜRLERDİ. İçinizde onlara 'HABER TAŞIYANLAR' vardır. Allah, zulmedenleri bilir.  

(Maide Suresi, 41) Onlar, yalana kulak tutanlar, SANA GELMEYEN DİĞER TOPLULUK ADINA KULAK TUTANLAR (HABER TOPLAYANLAR)DIR. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar, "Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının" derler. 

8- PEYGAMBERLERİ, HAŞA ELÇİLİĞE LAYIK GÖRMEZLER. BEYİNSİZ MÜNAFIKLARA GÖRE SADECE KENDİLERİ LİDER OLMAYA LAYIKTIR. HER MÜNAFIK KENDİ BAŞ OLMAK İSTER.
(Bakara Suresi, 247) Onlara peygamberleri dedi ki: “Allah size Talut’u (melik olarak) gönderdi.” Onlar: “BİZ HÜKÜMDARLIĞA, ONA GÖRE DAHA ÇOK HAK SAHİBİYKEN VE ONA BİR MAL (SERVET) BOLLUĞU VERİLMEMİŞKEN, NASIL BİZİ (YÖNETMEK ÜZERE) HÜKÜMDARLIK (MÜLK) ONUN OLABİLİR?” dediler. O (şöyle) demişti: “Doğrusu  Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir.” 

(Zuhruf Suresi, 31) Ve dediler ki: "BU KUR'AN, İKİ ŞEHİRDEN BİRİNİN BÜYÜK BİR ADAMINA İNDİRİLMELİ DEĞİL MİYDİ?" 

(Hud Suresi, 91) "Ey Şuayb" dediler. "Senin söylediklerinin çoğunu biz 'kavrayıp anlamıyoruz'. DOĞRUSU BİZ SENİ İÇİMİZDE ZAYIF BİRİ GÖRÜYORUZ. Eğer yakın-çevren olmasaydı, gerçekten seni taşa tutar-öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin." 

9- MÜSLÜMANLARI, “BİZE GEL” DİYE ÇAĞIRIP ELÇİNİN YANINDAN DAĞILMALARINI İSTERLER
(Ahzab Suresi, 18) Gerçekten Allah, içinizden alıkoyanları (münafıkları) VE KARDEŞLERİNE: 'BİZE GELİN' DİYENLERİ BİLİR. Bunlar, pek azı dışında zorlu-savaşlara gelmezler. 

10- SÜREKLİ ALLAH ADINA YEMİN EDEREK KONUŞURLAR, AMA YALANCIDIRLAR, AHLAKSIZDIRLAR, LAF TAŞIRLAR. ALLAH MÜNAFIKLARIN AŞAĞILIK OLDUĞUNU SÖYLER. 
(Kalem Suresi, 10-13) Şunların hiçbirine itaat etme: YEMİN EDİP DURAN, AŞAĞILIK, ALABİLDİĞİNE AYIPLAYIP KÖTÜLEYEN, SÖZ GETİRİP GÖTÜREN (GİZLİLİK İÇİNDE SÖZ VE HABER TAŞIYAN),  HAYRI ENGELLEYİP SÜRDÜREN, saldırgan, olabildiğince günahkar, Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik...

11- MÜSLÜMANLARA AMANSIZ BİR KİN DUYARLAR. KİNLERİ YAZILARINDA AĞIZLARINDAN TAŞAR. YILLARCA KİNLERİNİ İÇLERİNDE BİRİKTİRMİŞLERDİR. 
(Al-i İmran Suresi, 118) Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. BUĞZ (VE DÜŞMANLIKLARI) AĞIZLARINDAN DIŞA VURMUŞTUR, SİNELERİNİN GİZLİ TUTTUKLARI İSE, DAHA BÜYÜKTÜR. Size ayetlerimizi açıkladık; belki akıl erdirirsiniz. 

(Al-i İmran Suresi, 119) Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz Kitab’ın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında "inandık" derler, kendi başlarına kaldıklarında ise, SİZE OLAN KİN VE ÖFKELERİNDEN DOLAYI PARMAK UÇLARINI ISIRIRLAR. DE Kİ: "KİN VE ÖFKENİZLE ÖLÜN." Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. 

12- MÜSLÜMANLARA ÖZELLİKLE ELÇİYE HASET EDERLER. ELÇİNİN ETRAFINDA KENDİSİNİ SEVEN İNSANLAR OLMASINA, YEDİĞİNE İÇTİĞİNE GİYDİĞİNE, YAŞAMININ HER ANINA HASET EDERLER.
(Tevbe Suresi, 50) SANA İYİLİK DOKUNURSA BU ONLARI FENALAŞTIRIR, bir musibet isabet edince ise: 'Biz önceden tedbirimizi almıştık' derler ve sevinç içinde dönüp giderler. (Tevbe Suresi, 50)

13- MÜSLÜMANLARIN PEYGAMBERE UYDUKLARI İÇİN ZARAR GÖRDÜKLERİNİ (ÖLDÜKLERİNİ) İDDİA EDECEK KADAR AHMAKTIRLAR. 
(Al-i İmran Suresi, 168) Onlar, KENDİLERİ OTURUP KARDEŞLERİ İÇİN: "EĞER BİZE İTAAT ETSELERDİ, ÖLDÜRÜLMEZLERDİ" DİYENLERDİR. De ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz, ölümü kendinizden savın öyleyse." 

14- MÜSLÜMANLARI BIRAKIP KÜFRÜ DOST VE GÜÇLÜ GÖRÜRLER
(Nisa Suresi, 139) ONLAR, MÜ'MİNLERİ BIRAKIP KAFİRLERİ DOSTLAR (VELİLER) EDİNİRLER. 'Kuvvet ve onuru (izzeti)' onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz, 'bütün kuvvet ve onur,' Allah'ındır. 

15- İSLAM İÇİN ŞEVKLİ DEĞİLKEN KÜFRİ KONULARDA MÜNAFIKLAR ÇOK ŞEVKLİ OLURLAR
(Maide Suresi, 62) Onlardan çoğunun GÜNAHTA, DÜŞMANLIKTA VE HARAM YİYİCİLİKTE ÇABALARINA HIZ KATTIKLARINI GÖRÜRSÜN. Yapmakta oldukları ne kötüdür.

16- ELÇİNİN ve MÜSLÜMANLARIN DA KENDİLERİ GİBİ SAPKIN OLMASINI İSTERLER. ELÇİNİN TEBLİĞ ETTİĞİ DİNİ DEĞİL KENDİ MANTIKLARINA UYGUN OLAN BİR DİN İSTERLER. 
(Nisa Suresi, 113) Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, ONLARDAN BİR GRUP, SENİ DE SAPTIRMAK İÇİN TASARI KURMUŞTU. 

(Nisa Suresi, 89) Onlar, KENDİLERİNİN İNKÂRA SAPMALARI GİBİ SİZİN DE İNKÂRA SAPMANIZI İSTEDİLER. BÖYLELİKLE BİR OLACAKTINIZ. ... Onlardan ne bir veli (dost) edinin, ne de bir yardımcı. 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."