Harun Yahya

Hz. Mehdi (as)'a karşı mücadele edecek olan negatif güçler


Ahir zamanın kutlu şahıslarından Hz. Mehdi (a.s.), dünya tarihinde görülmemiş çetin bir ortamda çalışmalarına başlayacak ve bu şartlar içerisinde mücadelesini yürütecektir. Hz. Mehdi (a.s.) cemaatinden ayrılan münafıklar, Müslümanların arasından çıkan ve Hz. Mehdi (a.s.)’ı hedef alan müşrikler, dinsizliği temsil eden masonlar, ateistler ve materyalistler Mehdiyet karşısında işbirliği yapacak, tüm teknoloji ve iletişim imkanlarını da, bu yönde aleyhte faaliyet yapmak için kullanacaklardır. Dolayısıyla, Hz. Mehdi (a.s.) döneminde, tarih boyunca gelmiş geçmiş toplumlardaki inkarcıların sahip olduğu imkanlarla kıyaslanamayacak kadar çetin ve şiddetli bir mücadele ortamı olacaktır. Ancak bu kişilerin gözardı ettikleri önemli bir gerçek vardır:

Hz. Mehdi (a.s.) aleyhindeki her girişim, Hz. Mehdi (a.s.)’ın faaliyetlerinin etkisinin giderek daha da artmasına ve tüm dünyada ses getirmesine katkıda bulunacaktır. Unutulmamalıdır ki "... Allah, kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez." (Nisa Suresi, 141)Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde bildirdiğine göre ahir zaman;

Ahlaki dejenerasyonun, açlık ve yokluğun ciddi boyutlara ulaştığı, anarşi, terör, kargaşa ve çatışmalar nedeniyle insanlığın hayatını korku ve tedirginlik içinde yaşadığı;

Dünya çapında cinayetlerin, intiharların ve katliamların alabildiğine arttığı, sahtekarlığın, dolandırıcılığın, adaletsizliğin hüküm sürdüğü;

Tüm haramların helal sayılacağı, dünya çapında her türlü sapkınlığın açıkça uygulandığı;

İnsanların Kuran ahlakından olabildiğince uzaklaştığı, bunun sonucunda da sevgisizliğin, acımasızlığın ve bencilliğin dünyaya hakim olduğu;

(Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ın açıkça inkar edildiği ve insanları Allah inancından uzaklaştırabilmek için, ateizm, materyalizm ve Darwinizm gibi sapkın ideolojilerin, sözde bilimselmiş gibi gösterildiği;

Dünyada iman eden insanların çok az sayıda olduğu ve inançlarından dolayı da büyük bir zulüm, baskı ve eziyete maruz kaldığı bir dönem olacaktır.

İşte Hz. Mehdi (a.s.) böyle zorlu bir zamanda ortaya çıkacak ve fikri mücadelesini böyle bir ortamda sürdürecektir.

Ahir zamanın bu çetin şartlarında, Hz. Mehdi (a.s.) da, geçmişte gönderilen tüm peygamberler gibi iftiralara uğrayacak, çeşitli zorluk ve sıkıntılarla imtihan edilecek, inkar edenlerin kurdukları tuzaklara göğüs gerecektir.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu mücadelesini diğer peygamberlerin dönemlerinden farklı kılan ise, ahir zamanda dejenerasyonun ve dinsizliğin, tarihte hiç olmadığı kadar yaygın olması ve tüm dünya çapında yaşanmasıdır.

Ancak buna rağmen, inkar edenlerin çirkin ve küfür dolu sistemi, tüm dünya çapında Allah’ın izniyle yenilgiye uğrayacaktır. Dünyadaki ahlaki bozulma her ne kadar geniş çapta ve dinsizliğin Hz. Mehdi (a.s.) karşısındaki baskısı ne kadar şiddetli olsa da, Allah’ın izniyle hiçbir şey Hz. Mehdi (a.s.)’ın hak mücadelesini kazanmasına engel olamayacaktır.Hz. Mehdi (a.s.), Ateizm, Materyalizm ve Darwinizm Gibi Dinsiz Felsefeleri Savunan İnkarcı Zihniyeti Ortadan Kaldırmak İçin Fikri Mücadele Yürütecektir

Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde ahir zamanda ateist felsefelerin tehlike oluşturacağını bildirmiş, özellikle Darwinist, materyalist felsefelerin ateizmle güç bulacaklarını ve (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ın varlığını inkar edecek tehlikeli bir çizgiye geleceklerini ifade etmiştir. Bu nedenle Hz. Mehdi (a.s.)’ın birinci vazifesinin de, maddecilik fikri yani (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ı inkar üzerine kurulmuş materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle fikren mücadele etmek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlamıyla kaldırmak olacağını belirtmiştir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9) (Emirdağ Lahikası I, 206. Mektup, s. 259)

Ahir zamanda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birçok bilim dalında gelişmeler olacak; Allah’ın varlığının delilleri, yeryüzündeki iman hakikatleri bilimsel delilleriyle açıkça ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) bu gerçekleri insanlara en etkili yöntemlerle ulaştıracak ve Hz. Mehdi (a.s.), dinsizliğin etkisini dünya çapında tam olarak ortadan kaldırana kadar bu fikri mücadelesini sürdürecektir.

Ancak bu süreç içerisinde elbette ki, tüm dünyayı etkisi altına almış olan bu dinsiz felsefelerin savunucuları da Hz. Mehdi (a.s.)’ı kendilerine hedef alacaklardır. Ellerinden gelen her türlü hileli yöntem ve oyunlara başvurarak, komplolar kurarak, iftiralar atarak, Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu yöndeki fikri çalışmalarını etkisiz hale getirmeye çalışacaklardır.

Ateistler, ateist masonlar, komünistler, materyalistler, Darwinistler ve dinsizliği savunan tüm diğer sapkın ideolojiler bu amaç doğrultusunda Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı birlik olacak ve tüm imkanlarını Hz. Mehdi (a.s.) aleyhinde kullanmaktan çekinmeyeceklerdir.

Fakat Allah’ın kesin ve hak vaadi üzere, bu hileli düzenlerin hiçbiri Hz. Mehdi (a.s.)’ı durduramayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.), bu inkarcı sistemleri bir bir çökertecek ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır.


Hz. Mehdi (as) süfyanın ve deccalin kendini, değil fikirlerini ortadan kaldırıyor. Darwinizm ve materyalizmi ortadan kaldıran kimse, Hz. Mehdi (as) da odur.

Adnan Oktar`ın 2 Ekim 2010 tarihli Kahramanmaraş Aksu Tv röportajından 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Deccal ile Olan Mücadelesi

Deccal, Hz. Mehdi (a.s.)’ın karşısındaki negatif güce verilen isimdir. Deccal kıyametten önceki son dönemde, yani ahir zamanda ortaya çıkıp insanları din ahlakından uzaklaştıracak, yeryüzünde büyük kargaşa ve zulme neden olacaktır. Peygamberimiz (sav)’in verdiği bilgilere göre deccal, karmaşa ve huzursuzluğun yaygınlaşmasına neden olan, insanları ahlaksızlığa ve kötülüğe iten, kitleleri inkara ve isyana yönlendiren, terörün ve şiddetin asıl kaynağı olacaktır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), deccalin fitnesinin büyüklüğüne dikkat çekerek tüm Müslümanları bu tehlikeye karşı uyarmıştır:

“Allah’ın Hz. Adem (a.s.)’ı yaratmış olduğu günden bu yana, deccalin fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır.”(Medineli Allâme Muhammed B. Resul el Hüseyin el Berzenci, Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 8. Baskı, s. 225)

Hadislere göre Hz. Mehdi (a.s.), tarihin bu gelmiş geçmiş en şiddetli şeytani gücüne ve fitnesine karşı da mücadele edecektir. Bu hadislerden biri şöyledir:

“Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)), yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlılar, deccalin merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar.”(Mehdilik ve İmamiye s. 37, Sahih-i Müslim, 11/393’den nakil)Hadiste haber verilen bu deccal sistemi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın mücadelesi için özel olarak yaratılmıştır. Bu kadar büyük çaplı olmasının sebebi, insanların şeytana ne kadar kolay esir düşeceğinin ve Hz. Mehdi’nin de bu sistemi ne kadar kolay yıkacağının görülmesi içindir.

Deccalin ve deccaliyetin, farkında olmadan ve istemeden üstlenecekleri önemli bir görev de, insanlara Hz. Mehdi (a.s.)’ı tanıtması olacaktır. Tarih boyunca dinsizliği temsil eden en şiddetli güçler, her zaman kendilerine ‘imanı ve hak dini temsil eden en güçlü insanları’ hedef almışlardır. Peygamberler, elçiler ve din ahlakını tebliğ eden en etkili insanlar her zaman için deccaliyetin en öncelikli hedefi olmuştur. Dönemin Firavun’u Hz. Musa (a.s.)’ı, Nemrud Hz. İbrahim (a.s.)’ı, Mekke müşriklerinin önde gelenleri Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’i etkisiz hale getirmeye çalışmışlardır. İşte deccaliyet kimi hedef alıyorsa, insanların aradıkları hidayet önderleri de orada olmuştur. Ahir zamanda da bu durum değişmeyecek; ahir zamanın büyük deccali de Hz. Mehdi (a.s.)’la mücadele edecektir. İnsanlar da hak dini temsil eden ahir zamanın Büyük Hidayet Önderi olan Hz. Mehdi (a.s.)’ın kim olduğunu bu vesileyle anlayacaklardır.

Sayın Adnan Oktar’ın bu konuyla ilgili bir açıklaması şöyledir:

“... Firavun da günlerini alıyor bak. Mısır’ın her yerine adamlar, kervanlar gidiyor, adam toplanıyor. Yani o devrin sahtekar alimlerini topluyorlar, büyücü alimlerini. Hz. Musa (a.s.) ile karşılaştırmak için. Hayır, istese Hz. Musa (a.s.)’ı şehit edebilir. Etmiyor. Yani “onun bir kere fikren mutlaka yıkılması gerekir” diyor. “İnsanların kafasında etkisi kalmasın” diyor. Yani “zaten ben onu mat edeceğim” diyor, “görsünler” diyor. Onun için      demokrat gösteriyor kendini. Ama işin doğrusu şimdiki birçoğuna göre daha demokrat firavun, onu da söyleyeyim. Hakikaten. Adam, “gel tartışalım” diyor. Tartışma ortamı meydana getiriyor, konuşuyor. Şimdinin firavunları ona da müsaade etmiyor, değil mi? Tartışmasız karar veriyor adam. Yanaşmıyor tartışmaya. Biz de şimdi ahir zaman deccaline bakacağız, deccalin en çok dikkatini çeken kimse, o odur. O kişi odur. Yani gayet kolaydır. Mıknatısı tutarsın, plastiği çekmez, kağıdı çekmez, şak demiri çeker. Değil mi? Hah dersin Hz. Mehdi (a.s.) bu. Yani çünkü onu ilgilendiren odur. Mıknatıs ondan anlar, demirden anlar. Plastik etkilenmez ondan, hiçbir şey etkilemez. İnşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın www.harunyahya.tv’deki canlı röportajından, 18 Mart 2010)

Deccalin hadislerde işaret edilen önemli bir özelliği de, teknolojiyi, kitle iletişim araçlarını, basın yayın organlarını ve interneti kullanarak her eve ulaşabileceği; bu yolla iftira ve yalanlarını çok fazla sayıda kişiye ulaştıracak olmasıdır. Deccalin bu yolla propaganda yapacağına işaret eden hadislerden biri şöyledir:

"Deccal çıktığında müthiş bir şekilde bağırır, nara atar ki, doğu ve batının bütün halkı onu duyar." (İbni Kesir, en-Nihaye, 1:96)

Deccal bu araçlarla ahlaksızlığın propagandasını yapıp salih müminleri karalamayı hedefleyecektir. Televizyon ve basın yolunu kullanarak Hz. Mehdi (a.s.) hakkında kendince "uzak durun", "sapkın", "büyülenmiş", "insanları delalete sürüklüyor", "insanları kandırıyor" gibi iftiralar atacaktır.

Bir hadiste “Şüphesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem (diye isimlendirdiği iki ırmak) bulunması da onun (deccalin) fitnesidir. Aslında cehennemi bir cennet olup, cenneti de bir cehennemdir.” (İbn-i Mace, 4075, 4076; Tırmizi, Fiten: 59, no. 2240, 4/510) sözleriyle bildirildiği gibi, deccal insanlara iyiyi kötü, kötüyü iyi gibi gösterecektir. İnsanların dünya ve ahiretteki kurtuluşlarına vesile olacak olan Hz. Mehdi (a.s.)’ı, onlara büyük bir tehlike olarak sunmaya çalışacaktır.

"Deccalin tabileri (ona uyanlar) çoktur. Kendisine birçok kimse iltihak eder (katılır)." (Et-Tebrizi, Veliyüddin Muhammed bir Abdillahi’l-Hatibi’l-Ömeri, Mişkatü’l-Mesabih, Dımeşk: 1382/1962, 3:38.2) hadisiyle haber verildiği gibi, kullanacağı tüm bu hileli yöntemlerle pek çok kişinin kendisine uymasını sağlayacaktır.

Peygamberimiz (s.a.v.), deccal sisteminin Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı olan mücadelesini bir hadisinde şöyle açıklamıştır:

“Mümin şahıs (Hz. Mehdi (a.s.)) deccali) görünce: “Ey insanlar! Resulullah (sav)’in zikrettiği deccal işte budur” der. Deccal hemen onunla İlgİlİ emrİnİ verİr de o zat karnI üzerİne uzatIlIr ve arkasIndan: “Onu alIn da yaralayIn!” der. ArtIk o zatIn sIrtI ve karnI döve döve genİşletİlİr. Bu sefer onu İkİ elİ ve İkİ ayağI İle yakalar da fIrlatIr atar. İnsanlar deccalin onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır.”   (İbrahim Süleymanoğlu,               Mehdilik ve İmamiye, s. 40)

Ancak deccal elindeki tüm bu imkanlara ve kurduğu hileli düzenlere rağmen, Mehdiyet’in yükselişini engelleyemeyecektir. Hadiste mecazi anlamda kullanılan, Hz. Mehdi (a.s.)’ın “sırtının ve karnının dövüle dövüle genişletilmesi” ifadesi, Hz. Mehdi (a.s.)’a yapılan baskı ve saldırılarla, Hz. Mehdi (a.s.)’ın ününün ve şanının daha da yayılacağını ve etkisinin dünya çapında giderek artacağını göstermektedir.

Yine hadiste, “Deccalin Hz. Mehdi (a.s.)’ı bir ateş içine atması” da, deccalin kötülük yapmak isterken, aslında Hz. Mehdi (a.s.)’ın gücünü artırmış olacağını göstermektedir. Deccaliyetin savunucuları, Hz. İbrahim (a.s.) gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’ı da manevi bir ateşte yakacaklarını iddia edecekler; ama Allah o ateşi Hz. Mehdi (a.s.) için soğuk ve esenlik kılacaktır. Allah, inkar edenlerin tuzaklarını bozacak ve bu yöndeki her girişimlerini de Hz. Mehdi (a.s.)’ın şanının şöhretinin, etki gücünün artmasına vesile kılacaktır.Hz. Mehdi (a.s.)’ın, Ahir Zaman Münafıklarıyla Olan Mücadelesi

Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikri mücadelesi yalnızca inkarcı sistemlere ve Allah’a şirk koşan kişilere karşı olmayacaktır. Allah’ın, ‘Kuran’da ateşin en alçak tabakasında olacaklarını’ bildirdiği münafıklar da, Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı çeşitli saldırılar düzenleyecek, Hz. Mehdi (a.s.) bu samimiyetsiz kişilere karşı da mücadele yürütecektir.

Tarih boyunca tüm samimi mümin topluluklarının içinde yer alan münafıklar, Hz. Mehdi (a.s.) cemaati içinde de bulunacaklardır. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, ilk başta Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında yer alan, ancak Allah’a ve Kuran’a sadakat göstermeyen, Allah korkusu zayıf olan bu kişilerin, kendi menfaatleriyle çatışan bir durum olduğunda Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanından hemen ayrılacakları şöyle bildirilmiştir:

“Kıyamet, fitneler karanlık gecelerin parçaları gibi zuhur edinceye kadar kopmaz. Kİşİ, mümİn olarak sabahlar, kafİr olarak akşamlar. Veya mümİn olarak akşamlar, kafİr olarak sabahlar. Dünya menfaatİ karşIlIğInda dİnİnİ satar.” (Müslim) (İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s. 388)

“O (Hz. Mehdi (a.s.)) bir süre onlardan uzaklaşacak, böylece dalalet ehlİ ayrIlacaktIr. Öyle kİ cahİl şöyle dİyecek: Allah’a ulaşmak konusunda al-İ Muham-med’e (Peygamberİmİz (s.a.v.)’İn soyundan bİrİne – yanİ Hz. Mehdİ (a.s.)’a)) İhtİyaç yoktur.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 161)

Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki bu münafıkların, ahlak açısından her türlü kötülüğü teşvik edip uygulayabilecek bir zihniyette olacaklarını bildirmiştir:

Amr bin sad’dan: “HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLADIMA DAVET ETSELER DE, BENİM EVLADIMDAN UZAK OLURLAR. Bu öyle kötü bİr topluluktur kİ ahlaklarI yoktur. Zorbalara musallattIrlar, cabbarlara fİtneyİ öğretİrler, hakİmlere kan döktürürler.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde, ayrılan kişilerin Hz. Mehdi (a.s.) cemaati için çok büyük bir hayır ve güzellik olduğu da bildirilmektedir. Bu hak topluluk arasında gizlenen samimiyetsiz kişilerin ortaya çıkmasıyla, Allah’ın izniyle Hz. Mehdi (a.s.) cemaatinin birbirlerine bağlılığı daha da artacak, kötülerin ayrılması onları daha da kuvvetlendirecektir.

İnkar edenler ve müşrikler gibi, münafıkların Hz. Mehdi (a.s.) ve cemaatine olan saldırıları ve aleyhte girişimleri de Allah’ın yardımıyla sonuçsuz kalacaktır.

Ayrılan münafıkların çabaları Hz. Mehdi (a.s.)’a hiçbir şekilde zarar veremeyecek, Hz. Mehdi (a.s.) fikri mücadelesiyle bu samimiyetsiz topluluğun tuzaklarını etkisiz hale getirecektir:

…Ebu Basir’den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam “’Suçlular çehrelerinden tanınacak’ (Muhammed Suresi, 30), ayeti hakkında şöyle buyurdu: ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM (HZ. MEHDİ (A.S.)) HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. HZ. MEHDİ (A.S.) ONLARI (MÜNAFIKLARI) ÇEHRELERİNDEN TA-NIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI (MANEN) DARMADAĞIN EDECEK.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)

Sayın Adnan Oktar bir ropörtajında, Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki münafıkların, gelmiş geçmiş en şiddetli münafıklardan olduğunu şöyle açıklamıştır:

“Evet, ahir zamanda, Hz. Mehdi (a.s.) devrinde münafıklar olacak. Hz. Mehdi (a.s.)’ın cemaatine, arkadaşlarına karşı mücadele eden, o cemaat içerisinden yani Müslümanlar içerisinden çıkan münafıklar olacaklardır. Kendilerini Müslüman gibi tanıtacaklardır. Hatta “Medine sarsılır” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadiste. “Münafıklar toplu olarak bazen, 2 ve 3 kere ayrılacaklardır” diyor Hz. Mehdi (a.s.) cemaatinden. Ve işleri güçleri Hz. Mehdi (a.s.)’a ve cemaatine zarar verdirmek üzere bir faaliyet olacaktır. Mesela gece-gündüz Allah’ın onlara verdiği o ilhamla, sürekli o öfkeyi yaşayacaklardır. Ahir zamanın münafıkları, gelmiş-geçmiş münafıkların en şiddetlilerindendir, yani Hz. Mehdi (a.s.) cemaatinin münafıkları. Resulullah (s.a.v.) söylüyor Hz. Mehdi (a.s.) cemaatine bu münafıkların musallat olacağını, hatta “Buğdaya musallat olan kurt gibi olacaklar” diyor. “Buğdayı temizleyecek” diyor Hz. Mehdi (a.s.), “temizlenecek yine musallat olacak kurt” diyor, “yine temizlenecek, yine musallat olacak, bu böyle uzun süre devam edecek” diyor. “En sonunda 313 tane saf, temiz, hakiki mümin kalacak” diyor ve “böylece de münafıkların etkisi kalmayacak” diyor. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 246) Hakikaten münafık çok büyük bir fitne ve beladır. Müslüman şefkat gösterir, merhamet gösterir, sevgi gösterir, dost zanneder, alır, barındırmaya çalışır. Ona yardımcı olur. Maddi destek sağlar. Manevi fayda sağlamaya çalışır. Fakat münafığa bakarsın ki bir gün bir alçaklık etmiş, küfürle, dinsizlerle ittifak etmiş. Münafıkların Müslümanların nerede ne yaptıkları ile ilgili onlara bilgi vererek, onların ani baskın yapmasını, ani atak yapmasını sağlayacak işbirliği içinde olacaklarını Allah ayette bildiriyor. Yani “sizi” diyor, “felaketlerin sarmasını beklerler” diyor Cenab-ı Allah. Bu şekilde belirtiyor. Şeytandan Allah’a sığınırım, “Kötü felaket onları sarsın.” diyor Allah (Tevbe Suresi, 98). Bu ne demektir? Şimdi Allah, böyle bir duayı, Allah böyle söylediyse, “kötü felaket onları sarsın” dediyse, ne demektir? “Ben onları mahvedeceğim” demek istiyor Allah. Yani “dünyada mahvedeceğim” demek. Nasıl oluyor? Manevi azapla. Ve bütün münafıklarda bir azap vardır ruhlarında. Ruhları cehenneme döner. Yani kaçınılmaz olarak gece-gündüz bir acı duyarlar, rahatsız olurlar.” (Sayın Adnan Oktar’ın 4 Ocak 2010 tarihinde Kral Karadeniz, Adıyaman Asu ve Ekin TV’de yayınlanan canlı röportajından)Ahir zamanın iki mübarek ve değerli şahsı Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.), Allah’ın izniyle ahir zamanda yaşanan sapkın zihniyeti tamamen ortadan kaldıracak ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim edilmesine vesile olacaklardır. Allah’ın izniyle Rabbimiz’in bu güzel vaadi, içinde bulunduğumuz bu yüzyılda gerçekleşecektir. Allah Kuran’ın, “ ... Allah, kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez.” (Nisa Suresi, 141) ayetiyle, müminlere kurulan tuzakların, yapılan baskıların asla başarıya   ulaşmayacağını bildirmiştir. Allah’ın izniyle,  Hz. İsa (a.s.) yeniden yeryüzüne geldiğinde ve Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıktığında, salih müminler bu mübarek insanların destekçisi olacaklar ve sayıları ne kadar az olsa da, Kuran ahlakını tüm yeryüzüne yerleşik kılacaklardır.
 

Bazı Sözde Fıkıh Alimleri ve Yobaz Hocalar Hz. Mehdi (a.s)’a Karşı Gelecek ve Ona Karşı Mücadele Edeceklerdir

Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.) zamanında yaşayacak bazı sözde din alimlerinin de Hz. Mehdi (a.s.)’ın karşısında yer alarak, ona karşı mücadele edeceklerine dikkat çekmiştir:

“Beni Haşim bir genç (Hz. Mehdi (a.s.)) çıkacak. İnsanları dine çağıracak. Araplara da tebliğ yapacak. ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN KARŞITLARI ÇOĞUNLUKLA ALİMLER OLACAK. YAZILMIŞ RİVAYETLER VE AKTARILMIŞ SÖZLERE RAĞMEN, ONLAR ANCAK KENDİ BENCİL ARZULARINI ANLATACAKLAR. EĞER GERÇEĞİN ÖZÜ ONLARIN HEVESLERİNE VE ARZULARINA AYKIRI DÜŞERSE, O ZAMAN SÖYLEYENİ İMANSIZLIKLA SUÇLARLAR VE DERLER Kİ: “BUNLAR ÖNCEKİ İMAMLARIMIZIN ANLATTIKLARINA MUHALİFTİR, DEĞİŞMEZ KANUNUMUZDA BU YOKTUR.”” (Beheyullah: Kitab-ı İkan, s. 241-243)

Hz. Mehdi (a.s.) bir taraftan dinsizliğin savunucularıyla fikri bir mücadele yürütürken, bir yandan da Müslümanlar arasında fitne fesat çıkarmaya çalışan bu zihniyetteki insanlarla bir mücadele içinde olacaktır.

Bu sözde din alimlerinin Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı çıkmalarının en önemli sebeplerinden biri ise, Hz. Mehdi (a.s.)’ın, Müslümanların manevi lideri olması durumunda, bu kimselerin halk arasında bir imtiyazlarının kalmayacak olmasıdır.

Bu nedenle de Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı öfkeleri o kadar şiddetli olacaktır ki, neredeyse onun şehit edilmesine fetva vermeye niyet edecek, ancak Hz. Mehdi (as)’ın ilmi çok güçlü olduğu için buna cesaret edemeyeceklerdir: 

“... İMAM-I MEHDİ (A.S.) ÇIKTIĞI ZAMAN hasseten (özellikle, yalnızca, ayrıca, hususi olarak) FUKAHA (FIKIH ALİMLERİ) ONA (HZ. MEHDİ (A.S.)’A) DÜŞMAN OLACAK. ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) KILINCI KARDEŞLERİDİR. Elinde kılınç olmasa idi, -YANİ KARDEŞLERİ OLMASA İDİ- ZAMANIN FUKAHASI (FIKIH ALİMLERİ) ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) KATLİYLE FETVA VERİRLERDİ. Lakin Cenâb-ı hak onu (Hz. Mehdi (a.s.)’ı) keremiyle ve kılınç (KARDEŞLERİYLE) ile tathir (temizlemek, yıkayıp pak etmek) edecek, onlar ona (Hz. Mehdi (a.s.)’a) itimad edeceklerdir. HÜKMÜNÜ İNANMAYAN DA KABULE MECBUR OLUP AKSİNİ İZMAR (gizlemek, saklamak) EDECEKLER.” (Ramuz el-Hadis, age. 56, 73)

Peygamberimiz (s.a.v.), ahir zamanda Kuran’ı çok iyi bilen, saçları tıraş edilmiş, başları sarıklı bazı kişilerin ortaya çıkacağını da haber vermiştir. Bu kişiler yaptıkları izahlar ve açıklamalarıyla dini savunuyor görünseler de, konuşmaları ve çarpık din anlayışları ile İslam dininden uzak olacaklardır. Bu anlayışlarıyla Kuran’a ve samimi Müslümanlara karşı mücadele eden bir tavır içerisinde olacaklardır. 

“Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak; DİLLERİ İLE KUR’ÂN OKUYACAKLAR (FAKAT) BOĞAZLARINDAN AŞAĞI GEÇMEYECEK. Onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar.” (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6294) 

Bu kişiler Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı deccaliyetin safında yer alacaklar ve ona karşı mücadele edeceklerdir:

Resulullah (s.a.v.): "Ümmetimden BAŞLARI SARIKLI 70 BİN KİŞİ Deccal’a tabii olacaktır." (Ebu Bekir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak es San’ani, El Musaannef, XI, 393) 

Muhyiddin Arabi Hazretleri de, Hz. Mehdi (a.s.) döneminde dinin özüne döneceğini yani Peygamberimiz (sav) dönemindeki gibi, saf halinde yaşanacağını ve bundan dolayı da Hz. Mehdi (a.s.)’a en çok muhalefet eden kimselerin ‘bazı cahil sözde din adamları’ olacağını haber vermiştir: 

“Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) döneminde din tamamen rey’den arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. VERECEĞİ BİRÇOK HÜKÜMLERDE ULEMANIN MEZHEPLERİNE MUHALEFET EDECEKTİR. BUNDAN DOLAYI ONDAN (Hz. Mehdi (a.s.)’dan) UZAK DURACAKLARDIR. Zira zanlarına göre, gerçekten Allah’ın imamlarından sonra bir müçtehid bırakmadığını kabulleneceklerdir...”(Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. bab, c. 3, s. 327- 328) 

Büyük İslam mütefekkiri İmam Rabbani isebu konuyu şöyle açıklamıştır:

“Geleceği vaad edilen Hz. Mehdi (a.s.) dinin tervicini (değerini artırmayı), sünnetin ihyasını (yeniden canlandırmasını) murad ettiği (istediği) zaman; bid’at ehl-i ile ameli adet edinen, hasene zannı ile dini karıştıran (dinin aslında, özünde olmayan şeyleri, dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar) hayretle söyle diyecektir: BU KİMSE (HZ. MEHDİ (A.S.))  DİNİMİZİ KALDIRMAK VE ŞERİATIMIZI İZALE (MAHVETMEK) İSTİYOR.” (Mektubat-i Rabbani, 1/535)

Ancak Allah’ın desteğiyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın ilmi çok güçlü olacak, cahil alimler onun ilminin gücü ve etkisi karşısında fikren tamamen etkisiz hale geleceklerdir:

“Fütühat-ül Mekkiye” isimli eserinde Muhyiddin Arabi el Endülüsi şöyle bildirmektedir:

“ONUN HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) DÜŞMAN-LARI İÇTİHAD ALİMLERİNİN TAKLİD EDENLERİ OLACAK... ŞAYET ELİNDE  KILINÇ (İLİM) OLMASAYDI FAKİHLER ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) ÖLÜMÜNE FETVA VERİRLERDİ. Lâkin Cenâb-ı Hak, onu (Hz. Mehdi (a.s.)’ı) keremiyle ve kılınç (kardeşleriyle) ile tathir edecek (temizleyecek), ONLAR ONA (Hz. Mehdi (a.s.)’a) İTAAT EDECEKLERDİR. ÇÜNKÜ HALK ARASINDA İMTİYAZLARI KALMAYACAK, HATTA AHKAM HUSUSUNDA İLİMLERİ DE AZALACAK. Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişiyle alimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan (Hz. Mehdi (a.s.)’dan) hem korkacaklar hem de birşeyler umacaklar. KALBEN ONDAN (HZ. MEHDİ (A.S.)’DAN) NEFRET EDECEKLER. FAKAT BUNA RAĞMEN İSTER İSTEMEZ HÜKMÜNÜ KABUL EDECEKLER.” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 186-187)Hz. Mehdi (a.s.)’ın Karşısındaki Negatif Güçler, Dönemin Ahir Zaman Olması Sebebiyle, Hz. Mehdi (a.s.)’a Karşı Tarihin En Çetin Mücadelesini Vereceklerdir

Yüce Allah her dönemde müminlerle birlikte inkarcıları da yaratmış ve inkar edenler her zaman müminlere karşı amansız bir mücadele vermişlerdir. Allah’ın adetullahı gereği mümin toplulukları her zaman sayıca az olmuş, inkar edenler ise imtihanın gereği olarak çoğunluğu temsil etmişlerdir.

İşte ahir zamanda da yine Allah’ın bu adetullahı gereği Hz. Mehdi (a.s.)’ın cemaatinin sayısı 300 kişi civarında olacak ve bu kadar az bir sayıyla, tüm dünyaya İslam ahlakını hakim kılmanın fikri mücadelesini vereceklerdir.

İçerisinde bulunduğumuz ahir zamanda, teknolojinin, görsel ve yazılı basının etkisinin, ve internet, uydu gibi iletişim imkanlarının en yüksek güce ulaştığı düşünüldüğünde, dinsizliğin Hz. Mehdi (a.s.) karşısında vereceği mücadelenin ne kadar etkin olacağı da daha iyi anlaşılmaktadır.

Sayın Adnan Oktar Mehdiyet’in karşısında yer alan negatif güçlerin etkisini bir röportajında şöyle bir örnekle açıklamıştır:

“Mehdiyet, dünyada görülmemiş derecede şiddetli olaylarla karşılaşacaktır. Yani dünya tarihinde hiç görülmemiş olaylarla karşılaşacaktır. Çünkü mesela eskiden peygamberlerin zamanında, bir bölgede mesela yüz binlik bir şehirde fitne çıkarıyorlar, 50 bin kişilik yahut bir milyon topluluk içinde fitne çıkarıyorlar; şu an 7 milyar insanın içinde fitne çıkarılıyor. Mehdiyet’in karşısında milyarlarca sapkın insan var.” (Adnan Oktar’ın Gaziantep Olay TV’deki canlı röportajı, 6 Nisan 2010)

İşte Hz. Mehdi (a.s.), böyle bir ortamda çalışmalarına başlayacak ve bu şartlar içerisinde mücadelesini yürütecektir. Ancak Allah’ın, bundan yaklaşık 1430 sene önce vadettiği gibi Hz. Mehdi (a.s.), çok az sayıdaki talebeleriyle birlikte tüm bu inkarcı topluluklarına karşı galip gelecektir. Sayın Adnan Oktar bir röportajında bu gerçeği şöyle müjdelemiştir:

“Cenab-ı Allah verdiği sözden asla dönmez. “İslam’ı Ben hakim edeceğim diyor” Allah; evlatlarımdan Hz. Mehdi (a.s.) ile. Hiç kimse olmasa dahi Allah İslam’ı hakim edecektir bir avuç talebesiyle. Bakın dünyada bunu kimse durduramıyor.” (Sayın Adnan Oktar’ın 14 Ocak 2010 Tarihli Çay TV ve Kahramanmaraş Aksu TV Röportajından)

Kimi insanlar istemese de, Allah vaadini gerçekleştirecek; İslam ahlakını tüm dünyada hakim kılacak ve Müslümanlara önderlik edecek manevi bir lider olan Hz. Mehdi (a.s.) ile din ahlakını yerleşik kılacaktır.

Bunların hiçbiri, Allah’ın izniyle, engellenebilecek gelişmeler değildir; kaderde zaten gerçekleşmiştir. Yüce Allah Kuran’da bu müjdeyi müminlere şöyle bildirmektedir:

“Müşrikler istemese de, O, dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.” (Tevbe Suresi,  33)
 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."