Harun Yahya

Asıl olan deccalin fikir sistemini etkisiz hale getirmektir, bunu Hz. Mehdi (as) yapacaktır


Peygamberimiz (sav), Allah'tan aldığı vahiyle, Müslümanları ahir zamanda yaşanacak olaylar hakkında çok detaylı bilgilendirmiştir. Müslümanların bu dönemde nasıl bir konumda olacağını, başlarına hangi olayların geleceğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini, çözüm yolunun ne olduğunu kapsamlı olarak anlatmıştır. Tarih boyunca her devirde olduğu gibi ahir zamanda da  şeytani ve rahmani olanlar arasında büyük bir ilmi mücadele yaşanacaktır. Ahir zamanın en önemli şeytani gücü deccal olacak, deccalin yaptığı tahribatı ise Allah'ın izniyle Hz. Mehdi (as) tam anlamıyla ortadan kaldıracaktır.

Hadislerde ahir zamanda "Mesih Deccal" diye bir şahsın çıkacağı, bu şahsın tek gözünün kör olacağı, şeytanlara hükmedeceği, şeytanları kullanarak insanlar üzerinde bir hipnoz meydana getireceği, (Allah'ı tenzih ederiz) İlahlık iddia edeceği ve çeşitli hipnoz ve halüsinasyon hileleri kullanacağı anlatılmıştır. Deccalin meydana getireceği bu hipnoz insanların büyük kısmını doğruyu görmekten, apaçık olan gerçekleri kavramaktan alıkoyacak, hipnoz nedeniyle insanların büyük kısmı adeta bir tür uyku içinde olacaktır. Deccalin hipnozunu ortadan kaldıracak olan, Allah'ın izniyle, Hz. İsa (as) olacaktır. Öyle ki, Hz. İsa (as) aleni olarak ortaya çıktığında "nefesi dahi" deccalin hipnozunun sona ermesine yeterli olacak, "deccal tuzun suda erimesi gibi" Hz. İsa (as) karşısında yok olup gidecektir.


 


İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan DECCAL MESİH, HZ. İSA'YI GÖRÜNCE TUZUN SUDA ERİMESİ GİBİ ERİR GİDER.. (Sahih-i Müslim, c. 4/2221; İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, s.444)

... DECCAL ORTALIĞA FİTNE SAÇARKEN Cenabı Hak, MESİH MERYEM OĞLU İSA'YI gönderir... NEFESİNİ İDRAK EDEN her kafir mutlaka yok olur. İsa (a.s) Deccal ile Lüdd kapısında (Beytül Makdis'e (Mescid-i Aksa) yakın bir belde) karşılaşır ve ONU YOK EDER. (Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)


 

 


Ancak bundan önce deccalin sebep olduğu fitnenin ortadan kaldırılması yönünde büyük bir mücadele verilecektir. Ve ahir zamanın asıl ve önemli mücadelesi bu olacaktır. Peygamberimiz (sav) deccalin fitnesinin insanlık tarihinin en büyük fitnesi olduğunu söylemiştir:


 

 


Peygamber (sav) Hutbe okudu ve Hutbesinde şöyle buyurdu: "Allah Adem zürriyetini yeryüzünde yaratmış olduğu günden bu yana DECCALİN FİTNESİNDEN DAHA BÜYÜK ŞEY OLMAMIŞTIR. Hiçbir peygamber göndermemiştir ki, ümmetini ondan korkutmuş olmasın." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El- Hüseyni El Berzenci, s. 225-226) 
Darwinizmin gitmesini istememelerinin nedeni de yine Mehdiyet. Bu giderse yerine gelecek olanın Mehdiyet olduğunu düşünüyorlar.

 

Adnan Oktar`ın 6 Ekim 2010 tarihli Harun Yahya Tv röportajından


 

Dolayısıyla insanlık için asıl tehlike olan deccalin şahsı değil, fitnesidir. Bu büyük fitneyi etkisiz hale getirecek olan ise Hz. Mehdi (as)'dır. Deccal dinsizliğin dini olan Darwinizmi kullanarak çok geniş çaplı bir yıkım oluşturacak, yani deccalin fitnesi, kurmuş olduğu Darwinist, materyalist ve ateist sistem olacaktır.

Bilindiği üzere; insanların sözde bir tür gelişmiş hayvan olduklarını ve hiç kimseye karşı sorumlu olmadıklarını, çatışmanın ilerlemenin tek şartı olduğunu telkin eden Darwinizm, bencil, acımasız, sevgisiz, merhametsiz, kavgacı nesillerin yetişmesine sebep olmuştur. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında yaklaşık 350 milyon insanın hayatına malolan bu bilim dışı düşünce, günümüze kadar da terör, anarşi, çatışmalar ve iç savaşlarla insanlara büyük acılar çektirmiştir. Herkesin bir diğerinden çekindiği, güvenin ve huzurun tamamen kalktığı, insanların neredeyse sokağa çıkmaktan korkar hale geldiği bir sistem meydana getirmiştir. Bu sistemde haklı olan değil güçlü olan kazanmakta, neşe ve sevincin yerini mutsuzluk ve endişe almakta, "babasına bile güvenmemeyi" insanların büyük kısmı normal karşılamakta, ayakta kalabilmek için acımasız olmanın şart olduğu düşünülmekte, şefkat, yardımseverlik, koruyuculuk ve merhamet adeta bir tür safilik olarak görülmektedir. Bunun neticesinde de ruhen ve bedenen bozulmuş, hasta olmuş toplumlar ortaya çıkmaktadır.

İşte Hz. Mehdi (as) bu bozulmayı, bu hastalığı ortadan kaldıracaktır. Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın en önemli görevlerinden birinin, deccaliyetin sistemi olan Darwinizmi ve materyalizmi, bilimsel yöntemlerle tam olarak susturmak olduğunu söylemiştir:

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (etkisiyle) ve maddiyun ve tabiiyyun taunu (Darwinizm ve materyalizm hastalığı), beşer içine intiçar etmesiyle (insanlar arasında yayılmasıyla), her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini (materyalizmi) tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. (Emirdağ Lahikası, sf. 259)

 Dolayısıyla Hz. Mehdi (as) Darwinizm'e ve materyalizme karşı ilimle, bilimle ve karşı konulması mümkün olmayan net delillerle cevap verecek, Darwinizm'in içi boş köhne bir teori olduğunu ispatlarıyla ortaya koyacak ve deccalin kurmuş olduğu Darwinist diktatörlüğü ilmen yerle bir edecektir. Darwinizmin yıkılmasıyla insanların akıllarının üzerindeki baskı kalkacak, önyargılarından kurtulmuş, özgür düşünen, berrak zihinle değerlendirme yapmaya başlayan insanlar dalga dalga din ahlakına yöneleceklerdir.


Biz Darwinizmin bilimselliği olmayan bir pagan inancı olduğunu ispatlayınca, iddia edilen ergenekon örgütü de çöktü.

 

Adnan Oktar`ın 10 Ekim 2010 tarihli Kanal Avrupa ve Çay Tv röportajından 


Hz. Mehdi (as)'ın ilmi çalışmalarıyla Darwinizm'in etkisini yitirdiği, deccalin fitnesinin ortadan kaldırıldığı, din ahlakının hakim olmaya başladığı bir dönemde, Hz. İsa (as) alenen ortaya çıkacak ve Mesih Deccali etkisiz hale getirecektir. Hz. Mehdi (as) deccaliyetin sistemini etkisiz hale getiren büyük mücadeleyi yapacak ve tam anlamıyla bu fitneyi susturacak, Hz. İsa (as) da deccalin büyüsünü, kitle hipnozunu ortadan kaldıracaktır. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de Mesih Deccalin hipnozunun ancak Hz. İsa (as) gibi mucizatlı bir peygamber vesilesiyle etkisiz hale getirebileceğini söylemiştir:

Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidraci (yalancı mucize) harikalarıyla kendini muhafaza eden (koruyan) ve herkesi teshir eden (büyüleyip etkisi altına alan) o dehşetli Deccal'i yok edebilecek, mesleğini değiştirecek; ancak HARİKA VE MUCİZATLI VE UMUMUN MAKBULÜ (kabul ettiği) Bir ZAT OLABİLİR Kİ, o zat, en ziyade alakadar ve ekser (tüm) insanların peygamberi olan Hz. İsa Aleyhisselam'dır. (Şualar, s. 592)

 

Hz. Mehdi (as)'ın büyük fikri mücadelesi neticesinde din ahlakının sıcaklığı ve güzelliğini yaşamaya başlayan insanlar, Hz. İsa (as)'ın deccalin hipnozunu bozmasıyla, adeta bir kabusdan uyanır gibi uyanacak, yeryüzü barış, adalet, huzur ve güvenle dolacaktır. Bu vesileyle tüm dünya bir kez daha Allah'ın vaadinin hak olduğuna ve Allah'ın taraftarlarını muhakkak üstün gelenler olduğuna şahitlik edecektir. 

Allah, yazmıştır: "Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21) 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."