Harun Yahya

Mısır'daki Karışıklıkların Tek Çözümü Darwinist Zihniyetin Ortadan Kalkması ve İttihad-ı İslam'ın Gerçekleştirilmesidir


Tunus'da yaşanan olayların ardından Mısır'da da ayaklanmalar olması, hem bölgede hem de İslam aleminde bazı değişiklikler yaşanacağını göstermektedir. Sadece Tunus'ta ve Mısır'da değil, pek çok İslam ülkesinde demokratik olmayan yönetimlerin mazlum halkı uzun yıllardır baskı altında tuttuğu açık bir gerçektir. Bu yöntemlerin adil olmayan uygulamalarının halkı fakirlik ve yokluk içinde bıraktığı da bilinmektedir. Halkın düşüncesini ifade etmesini, dinini dilediği gibi yaşamasını, İslam'ı özgürce anlatmasını yasaklayan, bu yasaklara uymayanları işkencelerle, tutuklamalarla, hatta öldürmeyle baskı altına almaya çalışan bu zihniyetin değişmesi gerektiği de açıktır.

Ancak bu değişim, sokak çatışmalarıyla, yağmalarla, saldırganlıkla, şiddetle gerçekleştirilemez. Şiddete dayalı yöntemle meydana gelecek değişim, asla insanların özlemi ve ihtiyacı içinde oldukları huzuru, refahı ve güveni onlara sunmaz. Kısmi bir takım başarılar ve gelişmeler elde edilebilir, ama kalıcı ve tam tatmin edici çözüm oluşmaz. Kalıcı ve gerçek çözüm ancak Allah'ın ve Resulullah (sav)'in gösterdiği yola uyarak sağlanır.

Bu nedenle Tunus'ta, Mısır'da ve diğer bazı İslam ülkelerinde yaşayan kardeşlerimizin haklı ve meşru olan taleplerini ifade ederken, insani ve temel haklarını kazanmak için mücadele ederken bunu mutlaka Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uygun bir yöntemle yapmaları gerekir. Allah'ın bildirdiği yolun, Peygamber (sav)'in gösterdiği çözümün göz ardı edilmesi durumunda Allah, istenen başarıyı vermez.
Sn. Adnan Oktar'ın Mısır'da yaşanan olaylar hakkındaki son açıklamaları

Arap dünyasında yaşanan bu olayları değerlendirirken, unutulmaması gereken bir diğer önemli konu da 100 yılı aşkın zamandır Arap alemine telkin edilen Darwinist materyalist zihniyetin nasıl bir tahribata sebep olduğu gerçeğidir.

Darwinizm, Arap alemine büyük acılar yaşatmıştır

Önce Tunus’da başlayan sonra Mısır’ın genelini kaplayan söz konusu olayların meydana gelmesi, İslam aleminin kargaşa ve kavga içinde kaynamaya başlaması, önemli bir dönemin içinde olduğumuzun işaretidir. Peygamberimiz (sav) ahir zamanda bu tarz büyük olayların yaşanacağını detaylı olarak bildirmiştir. Müslümanların birlik olmamasından ve bazı Müslümanlarda sevgi, barış ve dostluk üzerine bir İslam anlayışının hakim olmamasından kaynaklanan öfke, Müslümanların kendi içinde bölünmelerine sebep olmuştur.

buradan okuyabilirsiniz).İslami cemaatlerin ve grupların ezilmesi, dinin özgürce yaşanmasının engellenmesi, eşit bir gelir dağılımının olmaması, Hristiyanlara yönelik hain saldırılar, Kuran ahlakına tamamen muhalif olan söz konusu Darwinist materyalist zihniyetin bir sonucudur. Son yaşanan olaylarda demokratik olması gereken protestoların zaman zaman saldırganlığa, yağmaya ve şiddete dönüşmesi de aynı zihniyetin neticesidir.

Bilindiği üzere, temel dayanak noktası Darwinizm olan Arap sosyalizmi, aşırı bir milliyetçilik ve fanatik bir üçüncü dünya solculuğunu birleştiren ve esas olarak da Sovyetler Birliği'nden destek gören bir hareket olarak ortaya çıkmıştı. (Arap sosyalizmiyle ilgili detaylı bilgi için http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/13566/) Sovyet tipi komünizmin biraz hafifletilmiş versiyonunu koyu bir Arap ulusçuluğu ile birleştiren Arap sosyalizmi, önce Mısır'da iktidara geldi. Mısır Kralı'nı deviren subaylar arasından yükselen Cemal Abdül Nasır, kısa zaman içerisinde Müslüman halka baskı yapan bir yönetim anlayışı ortaya koydu. Seyyid Kutup, Muhammed Kutup, Hasan-el Bana gibi İslam alimlerinin idam edildiği, binlerce Müslümanın işkencelerde hayatını kaybettiği Nasır rejimin en önemli özelliklerinden biri de Darwinist eğitimi mecburi kılması oldu. Bu durum Müslüman kimliği taşıyan, nüfus cüzdanında İslam yazan ama ahlaken İslam'dan çok uzak nesiller yetişmesine sebep oldu. Darwinist, materyalist ve sosyalist telkinlerle yetişen gençler, Kuran'ın emri olan sevgi, merhamet, akılcılık ve itidal yerine, acımasızlık, bencillik, egoistlik ve çatışmayı koydular. Bu telkinler nedeniyle haklarını elde etmenin yolunun şiddet olduğuna, çatışmanın ve kavganın gelişmeye sebep olacağına inanan kitleler meydana geldi.

Ancak unutmamak gerekir ki, şiddeti temel alan, Müslümanlarla Hristiyanları ve Musevileri çatıştırmayı hedefleyen, Müslümanlarla Müslümanları birbirine düşürmek isteyen zihniyet, deccali zihniyettir. Ahir zamanda, deccalin fitnesinin en yaygın olduğu şu dönemde, deccale karşı vurulacak en büyük darbe Darwinist materyalist zihniyeti sona erdirmek ve ittihad-ı İslam’ı istemektir.

Müslümanların bölünmüşlüğü devam ettikçe ve Darwinist ve materyalist zihniyet sona ermedikçe, şu anda Mısır’da gerçekleşen hiçbir protesto, hiçbir kavga ve bunlara karşı yapılacak hiçbir yasaklama, alınacak hiçbir teknik tedbir bir çözüm getirmeyecektir. Tam tersine böyle olayların neticesinde Müslüman halk şimdiye kadar daima ezilmiş, daima mağdur olmuş, daima kayıplar vermiştir. Böyle olaylar daima Müslüman halkın acı çekmesine ve zulüm görmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla zorlukların, acıların, haksızlıkların sona ermesi için çözüm sokaklara dökülmek, polisle ve askerle çatışmak, müzeleri yağmalamak, sivil halkı tedirgin edip korkutmak değil; Darwinist zihniyeti terk etmek ve Müslümanları kardeşliğe çağırmaktır. Cenab-ı Allah, böyle olaylarla Müslümanlara önemli bir mesaj vermekte, bölünmüşlüğün ürkütücü sonuçlarını onlara göstermekte ve Darwinist, materyalist anlayışın getirdiği zihniyeti terk etmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır.

Dolayısıyla böyle kargaşaların, kavgaların, acıların, zulüm sistemlerinin son bulması için öncelikle Darwinist, materyalist zihniyete karşı ilimle, bilimle, fenle karşı konulması gerekmektedir. Bunun için yapılacak en doğru şey, anti-Darwinist çalışmaları ve Yaratılış gerçeğini ispatlayan bilimsel delilleri ön plana çıkarmak, Darwinizm’in tarihin en büyük bilim sahtekarlığı olduğunu, sahtekarlıklar ve aldatmacalarla ayakta kaldığını ve bütün dünyaya kan, savaş, zulüm, istikrarsızlık, ırkçılık, bölünme ve sevgisizlik getirdiğini sürekli gündemde tutmaktır.

Tüm dünyada Darwinist diktatörlük himayesindeki evrim teorisi, Mısır’da da aynı dikta yöntemi ile yaygınlaştırılmıştır ve halen Darwinist yayınlar ve eğitim sistemi Darwinist diktatörlüğün etkisi altında faaliyetlerini yürütmektedir. Buna karşı mutlaka ilmi bir mücadele yapılmalı, Müslüman Mısır halkı, deccal fitnesinin elinden kurtarılmalıdır. Pek çok ülkeye yıkım, zulüm ve acı getirmiş olan, I. ve II. Dünya savaşları döneminde 350 milyondan fazla insanın katledilmesine sebep olan Darwinist zihniyet, şu anda bütün dünyada fitnelerin, terörün, savaşların, anlaşmazlıkların en temel sebebidir. Acilen bu büyük Darwinizm vebasını ilmi yöntemlerle ortadan kaldırmak ve Mısır halkına Kuran ahlakının getirdiği sevgi ve barış ruhunu müjdelemek gerekmektedir. Kuşkusuz Mısır halkının büyük çoğunluğu Kuran ahlakını ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini güzel bir şekilde yaşamaktadır, ancak Darwinist telkin etkisi altında kalanların da kurtarılması gerektiği açıktır.

Sorunların çözümü, Hz. Mehdi (as)’ın önderliğinde İttihad-ı İslam’dır

Darwinist, materyalist ve çeşitli bağnaz ve yobaz odakların, Müslümanları özellikle bölmeye çalıştıkları, aynı zamanda onlara Hristiyan ve Musevi düşmanlığını da aşılamaya çalıştıkları burada mutlaka gündeme getirilmesi gereken bir gerçektir. Söz konusu odaklar, uzun yıllardır özellikle Müslüman ülkeler ve Müslüman halk üzerinde kirli oyunlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

Bu oyunun bozulmasının, söz konusu kirli odakların etkisinin ortadan kaldırılmasının ve Müslümanların birlik olarak huzur içinde yaşamalarının tek yolu, Türkiye’nin önderliğinde bir İttihad-ı İslam’ın gerçekleşmesidir. Sokaklardaki protestolar ve alınan suni çözümlerin yerine istikrarlı ve ısrarlı bir şekilde Türk İslam Birliği’nin istenmesi şarttır. Bunun için de Mehdiyet’in sürekli olarak gündemde olması gerekmektedir. Asr-ı Saadet döneminin birlik ve beraberlik anlayışının tesis edilmesi için Hz. Mehdi (as) önderliğinde Türk İslam Birliği için çaba göstermek gerekmektedir. Bütün İslam aleminin kurtuluşa ermesi, barış mutluluk ve sevgi içinde yaşamaları, aynı zamanda Hristiyan ve Musevilerin de bu dostluk birliği içinde rahat, huzur, güven ve barış içinde yaşamaları ancak Resullulah (sav)’in müjdelediği Hz. Mehdi (as) liderliğindeki birlik ile mümkün olacaktır.Hristiyan ve Musevileri, Kuran’ın nuruyla şereflendirmek hayati bir konudur

Müslümanların yapması gereken, Kuran’ın sıcak ve barış dolu ruhunu esas alıp, yobazların karanlık telkinlerinden ve hurafelerinden arınıp, tüm Müslümanları, aynı zamanda Hristiyanları ve Musevileri kucaklayarak bir birlik ve güven ortamını hedeflemeleridir. Hz. Mehdi (as)’ın gelişini müjdelemeli ve mümkün olan her yerde ve her fırsatta “Türk İslam Birliğini istiyorum” demelidirler. Hristiyanların ve Musevilerin, Müslümanların koruması ve emaneti altında olduğunu unutmamalı, onları şefkatle merhametle Muhammedi olmaya çağırmalıdır. Bütün Hristiyanların ve Musevilerin kurtuluşa ve rahata ermesi, onların da Muhammedi olmaları ve Kuran’ın nuruyla şereflenmeleri son derece hayati bir konudur. Türk İslam Birliği, onları da koruma altına alacak olan bir birlik olacağı için İslam aleminin bu konuda el ele ittifakla gayret etmeleri ve Hristiyan ve Musevilere sevgi ve şefkat ile yaklaşmaları gerekmektedir. Bütün yazarların, her camiadan ileri gelen kişilerin ve imkanı olan olmayan her Müslüman’ın ısrarla Türk İslam Birliği müjdesini yaymaları, bu büyük müjdeyi bütün dünyada yaygınlaştırmaları gerekmektedir. Hz. Mehdi (as)’ın gelişini müjdelemeleri ve Mehdiyeti sürekli gündem yapmaları son derece elzemdir. Kuşkusuz ki Yüce Allah, Mehdiyete karşı çıkanlara hiçbir şekilde yol vermeyecektir. Mehdiyeti isteyip bu yönde çaba gösterenler ise, mutlaka galip gelecek, mutlaka Cenab-ı Allah’ın vaad ettiği tüm dünyada maddi ve manevi iktidara ve zafere sahip olacaklardır.

“Benim gayretimden ne olur?” demek doğru değildir

Yüce Rabbimiz tüm kainatı metafizik yaratmıştır. Her şey Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah’ın takdiri ile gerçekleşir. Olaylar sebeplere bağlı gözükse de, aslında tüm sebepleri Allah yaratır ve tamamı Allah’ın kontrolündedir. Dolayısıyla ortam, şartlar, imkanlar tam tersini gösterse de, Allah bir anda tüm şartları ve ortamı değiştirmeye, dilediği şekilde takdir etmeye kadirdir. Müslümanlar bu gerçeği asla unutmamalıdırlar.

Yüce Allah, ahir zamanın karmaşa ve fitne ortamının ortasında zuhur edecek ve deccalin tüm dünyayı sarmış olan fitnesi ile mücadele edecek olan Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ı müjdelemiştir. Rabbimiz’in izniyle Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın ilmi mücadelesi sonucunda deccalin fitnesi yeryüzünde kalkacak, tüm batıl sistemler çöküşe uğrayacak ve dünya, Asr-ı Saadet döneminin tüm güzelliklerinin yaşandığı ve İslam ahlakının dünyaya yayıldığı bir Altın Çağ’a şahit olacaktır. Böylesine zorlu bir ortamda gelecek olan bu kutlu galibiyet, Allah’ın Kuran’daki vaadidir ve Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir.

Allah’ın metafizik olarak yarattığı bu kainatta, fitnelerin büyüklüğü ve gücü bir ölçü değildir. Rabbimiz, samimi duaya mutlaka karşılık verecek, Türk İslam Birliği’ni isteyen her kişinin isteğine icabet edecektir. Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunu isteyerek samimi gösterilmiş bir çaba, zahiren küçük bile olsa mutlaka Rabbimiz’den en güzel karşılığı alacaktır. Kuşkusuz ki her şeyin takdiri tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a aittir.

Fakat şu hususun asla unutmaması gerekir: Müslümanlar mutlaka Allah’a güvenmeli, çözümün, birliğin ve kurtuluşun yalnızca Allah’tan geleceğine inanmalıdırlar. Bu metafizik dünyada her şeyi Allah’ın değiştireceğine ve her şeyi Allah’ın sonuçlandıracağına kalpten iman etmelidirler. Eğer “biz yaparız, biz sonuçlandırırız, biz çeşitli çözümler buluruz” derlerse, içinde bulundukları acı, son bulmaz. Mutlaka Yüce Rabbimiz’in takdirine kendilerini teslim etmeli ve Allah’ın tüm dünyayı Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) vesilesiyle kurtuluşa erdireceğine kalpten güvenmelidirler. Bu teslimiyet, yalnızca Mısır’daki kardeşlerimiz için değil, tüm dünyada tüm Müslüman kardeşlerimiz için huzur, güvenlik ve kardeşlik içinde çok mükemmel bir dünyanın kapılarını açacaktır. 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."