Harun Yahya

Hz. Mehdi (a.s.)'a Yobazların Gösterdiği Tepkinin Nedeni Hz. Mehdi (a.s.)'ın İslam'ın Sevgi ve Özgürlük Dolu Anlayışını Savunmasıdır


Ahir zamanın kutlu şahsı Hz. Mehdi  (a.s.)’ın çeşitli     hurafeler, batıl inanç ve uygulamalara sahip olan yobaz çevrelerle de zorlu bir mücadelesinin olacağı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinden anlaşılmaktadır. Hz. Mehdi (a.s.) yobaz çevrelerin tüm tepkilerine rağmen sevgi ve şefkat anlayışıyla insanların hidayetine vesile olacak, aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa (a.s.) ile buluşacak, Allah’ın izniyle hak din olan İslam ahlakını yeryüzüne yerleşik kılacaktır.Sayın Adnan Oktar çeşitli tarihlerdeki röportajlarında Hz. Mehdi (a.s.)’ın yobazlara karşı vereceği zorlu mücadeleyi anlatmış ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın iman gücü ve derin sevgisinin tüm dünyayı saracağını belirtmiştir.

* Bazı yobaz çevreler sevgisiz yaklaşımları ile İslam dinine nasıl zarar verirler?

* Bu kişiler Hz. Mehdi (a.s.)’a neden tepki göstermektedirler?

* Hz. Mehdi (a.s.) insanlara nasıl yaklaşacak ve onların hidayetine nasıl vesile olacaktır?

“DOĞUDAN BAŞLARI TIRAŞLI KAVİMLER ÇIKACAK; DİLLERİ İLE KUR’ÂN OKUYACAKLAR (FAKAT) BOĞAZLARINDAN AŞAĞI GEÇMEYECEK. ONLAR DİNDEN YAYDAN OKUN ÇIKTIĞI GİBİ ÇIKACAKLAR.” (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6294) hadis-i şerifinde Peygamberimiz (s.a.v.), ahir zamanda Kuran’ı çok iyi bilen, saçları tıraş edilmiş, başları sarıklı bazı kişilerin ortaya çıkacağını haber vermiştir. Ancak bu kişiler yaptıkları izahlarla din ahlakını savunuyor görünseler de konuşmaları, açıklamaları, din ahlakına kendilerince ekledikleri bidatlar ve çarpık din anlayışları ile adeta okun yaydan çıkması gibi, İslam dininden uzak olacaklardır. Bu yanlış anlayışlarıyla Kuran’a ve samimi Müslümanlara karşı mücadele eden bir tavır içinde de olacaklardır. Kuran ahlakına uymayan sevgisizlikleri ve bidatlarla dolu din anlayışları Hz. Mehdi (a.s.)’a hased etmeleri, Ehli Kitab’a karşı Kuran’a uymayan nefret politikası izlemeleri ve deccalle iş birliği yapmaları ile bu kişiler çok net olarak tanınacaktır.Ehli Beyt’e Haset Eden Yobazlar Gibi Bu Devrin Yobazları da Hz. Mehdi (a.s.)’a Karşı Olacaklardır

“Geleceği vaad edilen Mehdi dinin tervicini (değerini artırmayı), sünnetin ihyasını (yeniden canlandırmasını) murad ettiği (istediği) zaman; bid’at ehl-i ile ameli adet edinen, hasene zannı ile dini karıştıran (dinin aslında, özünde olmayan şeyleri, dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar) hayretle şöyle diyecektir: BU KİMSE (YANİ MEHDİ) DİNİMİZİ KALDIRMAK VE ŞERİATIMIZI İZALE (MAHVETMEK) İSTİYOR.” (Mektubat-i Rabbani, 1/535) hadis-i şerifinde belirtildiği gibi yobazlar Hz. Mehdi (a.s.)’a haset edecek ve bu hasetlerini Hz. Mehdi (a.s.)’a  iftira atarak gündeme getireceklerdir. Bu iftiralarının başında, Hz. Mehdi (a.s.)’ın dinlerini ortadan kaldıracağı iddiası olacaktır. Oysa Hz. Mehdi (a.s.) onların batıl dinlerine, bidatlarına göre değil Kuran’a ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetine göre davranacaktır. Sayın Adnan Oktar çeşitli tarihlerde  konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştır:

* Sayın Adnan Oktar, 19 Aralık 2010 tarihli TV Kayseri röportajında yobazların bu iftira dolu  iddialarını şöyle deşifre etmiştir:

ADNAN OKTAR: Hz. Hasan (r.a)’ı, Hz. Hüseyin (r.a)’ı, Hz. Ali (r.a)’ı suçladıkları suç ne biliyor musun? Sünnete uymamak. Hz. Ömer’(r.a)’ın da Ehl-i Sünnet düşmanı olduğuna inanıyorlar. Yani sünnete karşı olduğuna inanıyorlardı, o devrin yobazları. Bu devrin yobazları da aynı kafayla Hz. Mehdi (as)’a karşı olacaklar işte. Çok haset ediyorlardı Hz. Hasan (r.a)’a, Hüseyin (r.a)’a, Hz. Ali (r.a)’a, Hz. Ömer (r.a)’a. Hz. Osman (r.a.); mübarek, “çift nurlu” diyordu Peygamberimiz (s.a.v) ona, Zinnureyn, iki nurlu. Azılı yobazlar, onu da öyle yine sünnete uymamak iddiasıyla şehit ettiler. Böyle alçak bunlar, böyle yobaz. Şimdi de asrımızda yine Alevi, Vehhabi düşmanlığı, Şii düşmanlığı yaparak, Müslümanları bölümlere ayırarak, Ehl-i Sünnet, Hanefi, hatta kendi tarikatından olmasına rağmen öldüresiye bir nefret duyan alçak yobazlar var.

Hz. Mehdi (a.s.) yobazların tüm direnmelerine ve karşı çıkmalarına rağmen İslam ahlakını barış ve sevgiyle yeryüzüne hakim edecektir. Hz. Mehdi (a.s.), hoşgörü, sabır, merhamet ve sevgiyle insanları sürekli olarak Allah’a bir ve tek olarak iman etmeye davet edecek, onları Kuran ahlakını ve sünneti yaşamaya çağıracaktır. İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinin barış içinde olacağı hadislerde şu şekilde haber verilmektedir:

“(Hz. Mehdi (a.s.)’ın) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak,  ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.” (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Yobazlar Ehl-i Kitab’a Karşı Kuran Ahlakına Uymayan Bir Nefret Politikası İzleyeceklerdir

“Süveyd bin Gafele (r.a.)’dan aktarılan AHİR ZAMANDA TÜREMELER ÇIKACAK: BEYİNLERİ ÇALIŞMAYACAK. KONUŞURKEN ÇOK GÜZEL KONUŞACAKLAR. KURAN OKUYACAKLAR, FAKAT İMANLARI GIRTLAKLARINDAN AŞAĞIYA GEÇMEYECEK...” (Buhari, Sahih 3611, 5057, 6930, Müslim, 1066, EBU Davud  4767, Ahmed bin Hanbel, Müsned 1, 81, 113, 131, 289; Tayalisi, el-Müsned, nr. 1984.)hadis-i şerifinde Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zamandaki cahil sözde alimlerin akıllarının zayıf olacağına, konuşurken uzun konuşmalar yapacaklarına, saatlerce açıklamalarda bulunacaklarına ama anlattıklarını hayatlarına ve ahlaklarına yansıtamayacaklarına dikkat çekmiştir. Anlattıklarıyla yaşadıkları arasında uyum olmayacak, mesela Kuran ayetleriyle müminlerin fedakarlığını anlatacaklar, ama kendi rahatlarına çok düşkün  olacaklar veya sevgi ve şefkatten yoksun olacaklardır. Bu nedenle gerek farklı mezheplere mensup Müslümanlara gerekse Ehl-i Kitab’a karşı kin dolu bir nefret duyacaklardır. Allah yolunda hizmet etmenin önemini anlatacaklar, ama aileleriyle, işleriyle meşgul oldukları için ilmen mücadele içine girmeyecekler, Ehl-i Kitab’a Allah’ın birliğini anlatmaktan şiddetle kaçınacaklardır. Peygamberimiz (s.a.v.) “İmanları gırtlaklarından aşağıya geçmeyecek” derken bunu kast etmekte, bu kimselerin samimi bir tavır içinde olmayacaklarını haber vermektedir.* Sayın Adnan Oktar 21 Ocak 2011 tarihli Kocaeli TV röportajında Ehl-i Kitab’a İslam dininin sevgi ve şefkatle anlatılmasının önemine şöyle dikkat çekmiştir:

ADNAN OKTAR: Ahir zamanda bir dejenerasyon olacağını zaten Peygam-berimiz (s.a.v.) söylemiş. Dejenerasyon olmadan zaten Hz. Mehdi (a.s.) çıkmıyor. Bu var. Fakat Hristiyanların “Allah” diyor olmasını zaten Kuran istiyor. Allah; “‘Allah birdir’ dedirtin onlara” diyor, “söyleyin” diyor. Hristiyanlardan Müslümanların ilk talep edeceği şey Allah’ın birliğidir ve Allah’tan bahsetmeleridir, “Allah” demeleridir. Onu diyorlarsa çok güzel, işte Kuran’ın emri yerine gelmiş. Birinci aşama tamam. Allah’a karşı kalplerinde bir sevgi oluşturulmuş. Allah’a karşı dost hale getirilmişler. Yani onlar kendilerini Allah’a dost biliyorlar. Şimdi Allah’ın onları dost bilmesi için “Muhammeden Resulullah” demeleri lazım inşaAllah. O aşamadayız inşaAllah. Şimdi “la ilahe illAllah”ı önce dedirteceğiz, sonra “Muhammeden Resulullah” dedirteceğiz inşaAllah. Ehl-i Kitab’a karşı bizim şefkatli yaklaşmamız gerektiğini Kuran bize açıkça ifade ediyor. Bazı yobaz güruhu kendi kafalarına göre Kuran’ın dışında doğrudan bir nefret politikası izliyorlar. Böyle bir faaliyet, böyle bir çalışma Kuran’ın hükümlerine ters olur. Çünkü Kuran’da Allah; “en güzel tarzın dışında onlarla tartışmayın” diyor, Kuran ayeti var (Ankebut Suresi, 46). Vahşiyane tavırlar, hakaret etmeler, saldırmalar yasak; Kuran bunu yasaklamış. Cinayetler, şunlar bunlar; bunlar yobaz güruhunun oyunlarıdır. Bu oyunlara Müslüman gelmeyecek. Allah’ın emrini yerine getirecekler. Allah’ın bu emri çok açıktır. Onlara karşı şefkatli olup, en güzel tarzın dışında onlarla tartışmayacağız ve “gelin, ortak bir kelimeye gelin” diyeceğiz, “Allah birdir” diyeceğiz. Kuran ayeti bu. Bazı yobaz güruhu buna karşı. “Böyle değil” diyor. “Direkt asıp kesmemiz gerekiyor” diyor, “direkt nefret etmemiz lazım” diyor. Biz Kuran’a göre hareket ederiz, yobazlara göre hareket etmeyiz.

Yobazlar İslam’a Karşı Deccalin Ordusunu Oluşturacaklardır

“Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): “ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ OLACAKLAR.” (İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, sf. 796) hadisinde, deccale tabi olacak kişileri belirtirken, özellikle Müslüman ümmetinin içinden çıkacak olan ve kendini alim olarak gösteren kişilerden bahsetmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.), bu hadisiyle, deccal taraftarı olarak tüm Allah dostlarına karşı faaliyet yapacak olan, din ahlakına en çok zarar veren başlıca grubun, kendini Müslüman olarak gösteren yobazlar olduğuna dikkat çekmektedir.

* Sayın Adnan Oktar 21 Aralık 2009 tarihli Adıyaman Asu, Kral Karadeniz ve Ekin TV röportajında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu hadis-i şerifini şöyle açıklamıştır:

ADNAN OKTAR: “Taylesanlı yetmiş bin alim Hz. Mehdi’ye karşı deccale destek verecektir.” “Resullullah (s.a.v.) buyurdu; Deccal İsfahan Yahudilerinden çıkacaktır. Onunla beraber başlarında sarıklı yetmiş bin Yahudi vardır.” (Müsned 3. cilt, 224). “Yine Enes (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Resullulah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘İsfahan Yahudilerinden taylesanlı yetmiş bin kişi deccalin ardından gider.’” (Müslim Fiten 124). “Resullulah (s.a.v.) ümmetimden başları sarıklı yetmiş bin kişi deccale tabi olacaktır.” Bak “Resullulah (s.a.v.) ümmetimden başları sarıklı yetmiş bin kişi deccale tabi olacaktır.” Abdurrezzak Musannef’inde, 11. Cildin, 393. sayfasında. Suyuti, “yuvarlak taylesan” yani sarkıtmadan sarığın sarılması böyle şapka gibi sarığın sarılması. Taylesan sarık demektir. Yani sarıkta herhangi bir sarkma olmaksızın şapka tarzında sarığın sarılması “Yahudi kıyafeti olsa bile Resul-u Ekrem (s.a.v.)’in daha farklı tipte taylesan giydiğini ileri sürmektedir.” Resulululah (s.a.v.) de iki omuzunun arkasından sarkıtıyor. Bazı rivayetlerde “önden” diyor ama doğru olan arkadan sarkıtılmasıdır. “Görünüşünü ispat etmek için de işte El Ehadülfisan Fi fazl-ı Taylesan adlı risalede yazmıştır” diyor. Ayrıca risale yazmış bu konuda. Ama burada Abdurrezzak Musannef’inde açık açık geçiyor, bak; “Resullulah (s.a.v.) ümmetimden başları sarıklı yetmiş bin kişi deccale tabi olacaktır.” Musevilerden de deccale tabi olanlar olacaktır, Hristiyanlardan da tabi olacak olanlar vardır. Ama Musevilerden de Hz. Mehdi (a.s.)’a tabi olanlar çok büyük bir yekündür. Hristiyanlardan milyonlarca Hristiyan Mehdi (a.s.)’a tabi olacaktır. Yüz milyonlarca Müslüman da yine Hz. Mehdi (a.s.)’a tabi olacaktır. Hatta Kuran’da o Musevilere de işaret edilir. Yani Hz. Mehdi (a.s.)’a tabi olacak Musevilere Beni İsrail’den, Beni İsrail kavminden bir topluluk diyor: “Adaletle iş görürler” diyor; Allah, ayette. Bir topluluk, “adaletle iş gören bir topluluk vardır”, diyor; Allah. İşte bu gizli topluluk, gizli Müslüman Museviler bunlar. Yani Kuran’a tabi olmuş Museviler, inşaAllah. “Adaletle iş görürler” diyor. Her devirde olacağına Kuran işaret etmiş oluyor, inşaAllah.

Yobazlık Dünyayı Cehennem Gibi Yapacak Bir Zihniyete Sahiptir

“İLİM, ALİMLERİN KALDIRILMASI (Vefat etmeleri, Allah’ın Katına alınmaları) İLE ORTADAN KALKAR. ORTALIKTA HİÇBİR ALİM KALMAZ. NİHAYET İNSANLAR CAHİLLERİ REHBER VE ÖNDER EDİNİRLER; MESELELERİNİ ONLARA SORARLAR. ONLAR İLME DAYANMADAN HALKA FETVA VERİR; HEM KENDİSİ SAPAR VE HEM DE HALKI SAPTIRIR.” (Buhari, nr. 100, 7307; Müslim, İlim 13 (nr. 2673); Tırmizi, İlim 5 (nr. 2652); Nesai, es-Sünenü’l-Kübra, nr. 5907; İbn Mace, Mukaddime 8 (nr. 52); Ahmed, el-Müsned, 2/162, 190; Darimi, es-Sünen, Mukaddime 26; İbn Hibban, es-Sahih, nr. 4571, 6719, 6723. Hadis-i şerif Abdullah b. Ömer’den (r.anhüma))hadisinde dikkat çekildiği gibi yobaz, İslam adına ortaya çıkar. Fakat sevgisizdir, ruhu kapkaradır, bağnaz ve anlayışsızdır. Her türlü güzelliğe, estetiğe, sanata, bilime düşmandır. Hayata düşmandır; neşeye, sevince, mutluluğa düşmandır. Dolayısıyla bu zihniyetin hakim olduğu dünya adeta cehennem gibi sıkıcı ve karanlık olur.

İmam Rabbani Hazretleri ise “DÜNYALIK PEŞİNDE OLAN DİN ADAMLARININ SÖZLERİNİ DİNLEMEK, KİTAPLARINI OKUMAK ZEHİR YEMEK GİBİ ZARARLIDIR. KÖTÜ DİN ADAMLARININ ZARARLARI BULAŞICIDIR. CEMİYETLERİ BOZAR, MİLLETLERİ PARÇALAR.” Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Peygamber Efendimiz, (Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek. Bunların 72’si cehenneme gidecek, yalnız bir fırkası cehennemden kurtulacak) buyurdu. Bu 72 sapık fırkanın reisleri, hep kötü din adamları idi. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka ise, ehl-i sünnettir.” (47. Mektup) buyurarak Müslümanlara cahil sözde alimlerin peşinden gitmemeleri gerektiğini öğütlemiştir. “Onların sözlerini dinlemek zehir yemek gibi zararlıdır” diye Müslümanları uyarmıştır. Bu kimseler ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.) gelmeyecek diyerek adeta insanları fikren zehirleyecektir.

* Sayın Adnan Oktar'ın 3 Şubat 2011 tarihli  Samsun Aks Tv röportajında dünya yobazlığa teslim edilirse   her şeyin adeta cehenneme döneceğini şöyle anlatmaktadır:

ADNAN OKTAR: Allah sürekli Kuran’a dikkat çekiyor. Biz de geceli gündüzlü Kuran’a dikkat çekiyoruz. Kuran’ın yeterliliği eğer kabul edilmezse felaket bir türlü bitmez. Kuran artı hurafe, rezil olursun. “Yoksa onlara, geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?” (Müminun Suresi, 68) Hurafenin diğer açıklaması işte. “Yoksa onlara, geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?” Bir vahye dayalı değil. “Nereden çıktı bu bilgi?” diyor Cenab-ı Allah. “Ya da kendi elçilerini tanımadılar mı ki, şimdi onu inkar ediyorlar?” (Müminun Suresi, 69) Çünkü Peygamber (s.a.v.) öyle bir şey söylememiş. Böyle bir vahiy yok, böyle bir hüküm yok. Peygamber (s.a.v.) adına yalan uyduruyorlar. “Yahut: “Onda bir delilik var” mı diyorlar?” (Müminun Suresi, 70)  İlk yaptıkları şey budur. Allah yolunda mücadele eden birisi oldu mu ilk iddia delilik iddiasıdır. “Hayır, o, onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar.” (Müminun Suresi, 70)  Hakla gelmek ne demek? Sürekli doğruyu söylüyor. Hz. Mehdi (a.s.) gelecekse mutlaka “Mehdi (a.s.) gelecek” diyor. İsa (a.s.) gelecekse, “gelecek” diyor. “Kuran yeterlidir” diyor, mesela “şunlar hurafedir” diyor, “şu sahtekardır” diyor, ispat ediyor, açıklıyor. Ne yapıyorlar adamlar o zaman ona karşı? “Hayır, o, onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar.” “Kabul etmiyorlar” diyor. Ebcedi 2022 tarihini veriyor. Mehdiyet’e bakıyor. Demek ki nasıl olacakmış? “Hayır, o,” yani Hz. Mehdi (a.s.), “onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır.” Doğruları samimi olarak anlatıyor, “onların çoğu hakkı” doğru anlatımı, “çirkin karşılıyorlar.” Kendi hurafe, bağnaz ifadelerini daha doğru görüyorlar anlamına geliyor. “Eğer hak, onların heva (istek ve tutku)larına uyacak olsaydı,” yani yobazların dediği gibi olsaydı, hurafeye uygun olsaydı, “hiç tartışmasız, gökler, yer ve bunların içinde olan herkes (ve her şey) bozulmaya uğrardı” (Müminun Suresi, 71)  diyor Allah. Yani irticaya teslim edilmiş olsa dünya mahvolur, azılı münafık, üçkağıtçı sahtekarlar hayatı adeta cehenneme çevirirler. Ne sanat kalır, ne bilim, ne sevgi, ne şefkat, ne dostluk, ne arkadaşlık. Tam cehennem gibi olur, Allah vermesin. “Hayır, Biz onlara kendi şan ve şeref (zikir)lerini getirmiş bulunuyoruz.” (Müminun Suresi, 71)  Yani Kuran. “Kuran’ı getirdik Biz onlara” diyor Allah. “Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.” “Kuran’ı beğenmiyorlar” diyor Allah. “Hurafeye dönüyorlar, kendi kafalarına göre hareket ediyorlar.” “Yoksa sen onlardan haraç mı istiyorsun?” diyor Cenab-ı Allah. “Para mı istiyorsun, çıkar mı istiyorsun, hiçbir şey istemiyorsun” diyor Allah. “İşte Rabbinin haracı (dünya ve ahiret armağanı) daha hayırlıdır.” Allah’ın dünyada vereceği nimetler ve ahirette vereceği nimetler daha hayırlıdır. “O, rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Müminun Suresi, 72) diyor Allah.

Hz. Mehdi (a.s.) Tüm Mezhepleri Kaldıracak, Bağnaz ve Tutucu İslam Anlayışına Karşı Kararlı Bir Mücadele YürütecektirHadislerde verilen bilgilere göre Hz. Mehdi (a.s.), kendisinden önce gönderilmiş olan tüm müceddidlerden farklı birtakım özelliklere sahip olacak ve bu vasıfları taşımasıyla ahir zamanın Büyük Mehdisi olduğu anlaşılabilecektir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu önemli özellikleri arasında “en büyük müceddid” (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi) ve “en büyük müçtehid” (ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi) vasıflarını taşıması da olacaktır. 

Bu vasıftaki büyük zatlar, İslam  toplumlarına örnek  olmuş, yol göstermiş, zamanın kutbu olmuş önderlerdir. Bu önderlerden kimi içtihat etme (hükümleri usulüne uygun olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm verme vasıflarından dolayı “mezhep önderleri” olmuşlardır; Müslümanlar da onlara uymuşlardır. İmam Hanefi, İmam Şafi, İmam Hanbeli, İmam Maliki bu önderlerden olup dört mezhebin kurucularıdır. Bütün ehl-i sünnet onların verdiği hükümlerle amel etmektedir. Bu müçtehid ve müceddidlerin en büyükleri ise Hz. Mehdi (a.s.) olacaktır.

Bu da Hz. Mehdi (a.s.)’ın içtihat etme (hükümleri usulüne uygun olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm vermeye en yetkili kişi olarak, “tüm mezhepleri kaldıracağını” göstermektedir. Zira en büyük mezhep imamı olduğuna göre zaten tüm diğer mezhepleri kaldırması gerekir. Zamanında herkesin ona uyacağının bildirilmiş olması da bunu doğrulamaktadır. İslam tarihinin en büyük alimlerinden biri olan Muhyiddin Arabi ise “Fütühat-ül Mekkiye” isimli eserinde bu konuda şöyle bilgi vermiştir:

...HZ. MEHDİ (A.S.), DİNİ PEYGAMBER (S.A.V.)’İN ZAMANINDA OLDUĞU GİBİ AYNEN UYGULAYACAK. YERYÜZÜNDEN MEZHEPLERİ KALDIRACAK. HALİS HAKİKİ DİNDEN BAŞKA HİÇBİR MEZHEP KALMAYACAK. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 186-187)

Bir hadis-i şerifte ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın dine sonradan sokulan tüm yanlış inanç ve uygulamalardan arındırarak İslam dinini Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde yaşandığı gibi özüne döndüreceği, bağnaz ve tutucu yobazlara karşı kararlılıkla mücadele edeceği bildirilmiştir:

“İNSANLAR HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

“HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) EN BAŞTA İSLAM’I NASIL AYAKTA TUTTUYSA, HZ. MEHDİ (A.S.) DA EN SONUNDA AYNI ŞEKİLDE İSLAM’I AYAKTA TUTACAKTIR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

* Sayın Adnan Oktar 30 Ocak 2011 tarihli TV Kayseri röportajında bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklamıştır:

ADNAN OKTAR: Evet, böyle bir dönemi Allah özellikle gösteriyor ki; aradaki ikinci dönemin farkını insanlar görüp hayretler içinde kalsınlar diye. Mesela şu anki insanların konumuna bir bakın, bir de Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki insanların konumuna bir bakın. Arada boyut farkı olacaktır, dağlar kadar fark olacaktır. Tabii insanlar Hz. Mehdi (a.s.) beklentisi ile, bağnazlığın ve tutuculuğun çok yoğun olacağı bir dünya olarak bekliyorlar. Halbuki  Hz. Mehdi (a.s.)’a gösterilen reaksiyonun nedeni, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zaten bağnaz olmamasıdır. Yani Hz. Mehdi (a.s.) bizim anladığımız anlamda bağnaz ve tutucu bir İslam anlayışında  değil; üstümüzdeki zincirleri kaldıran, sıcak, sevgi dolu, özgürlükle dolu bir İslam anlayışını getirecektir. O yüzden zaten Medine’deki alimin onu mürtetlikle (Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan kimse) itham etmesinin nedeni o, hadiste. Hz. Ömer (r.a.)’ın şehit edilmesinin nedeni odur yine. İslam’ın o sıcak, candan, dolu dolu tavrını savunmalarıdır. O devrin azgın yobazları vardı, şimdiki yobazların aynısı. Böyle eşgal bozuk, at hırsızı gibi tipler. Onlar Hz. Ali (r.a.)’ı, Hz. Ömer (r.a.)’ı, Hz. Osman (r.a.)’ı ve on iki imamı teker teker şehit ettiler. Bunların kafası budur. Ve onlarda bir Ehli Beyt nefreti vardır ve Hz. Mehdi (a.s.) nefreti vardır. Hz. Mehdi (a.s.)’dan nefret  ederler. Ehli Beyt’ten nefret ederler. Onun sonucunda doğrudan bu nefreti söyleyemeyince dolaylı yoldan, dillerini böyle eşek dili gibi uzatıp dolaylı yoldan anlatıyorlar. Yani konu bu. Yani Hz. Mehdi (a.s.)’ı istememelerinin nedeni  Ehl-i Beyt’in dünyaya hakim olmasını istememelerinden kaynaklanıyor. Çünkü bunlarda ırkçı, faşist, deli bir kafa oluyor yobaz takımında. Asla istemezler o yüzden. Ama Hz. Mehdi (a.s.) İslam ahlakını yeryüzüne hakim edecek. Allah’ın yaratmasıyla, Hz. Mehdi (a.s.)’ın kendi gücü yok, Allah’ın gücüdür o. Allah vesile edecek Hz. Mehdi (a.s.)’ı.

Hz. Mehdi (a.s.), İnsanların “Gerçek ve Derin Sevgiyi” Yaşamalarına Vesile Olacaktır

Hz. Mehdi (a.s.)’ın ortaya çıkışından önceki dönemde, Kuran ahlakından uzaklaşılmasından dolayı insanlar arasında sevginin, hoşgörünün, şefkat ve merhametin azalacağı Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde haber verilmiştir. Bu durum ancak Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle ortadan kalkacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın en önemli özelliklerinden biri, “Allah’a ve O’nun tecellilerine karşı duyduğu derin sevgi ve muhabbet” olacak; dünya çapında, insanların da birbirlerini çok sevmelerine vesile olacaktır.

“HZ. MEHDİ (A.S)’IN ZUHURU HAKKINDA BUYURMUŞTUR. “DÜNYA İNATTAN SONRA YAVRUSUNA ŞEFKATLE DÖNEN ISIRICIDEVEGİBİ ŞEFKATLE BİZE DÖNECEKTİR.” (Daha sonra şu ayeti okudu:) “Biz yeryüzünde zayıf bırakılanlara ihsanda bulunmak, onları imamlar ve varisçiler kılmak istiyoruz.” (Kasas Suresi, 5)” (Nech-ül Belağa Hikmetli Sözler 209)

* Sayın Adnan Oktar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu hadis-i şerifini 11 Şubat 2011 tarihli Kaçkar TV’deki röportajında şöyle açıklamıştır:

ADNAN OKTAR: Bediüzzaman diyor ya; “sanat, marifet ve ittifak” diyor. Bak, burada da hadiste “marifet” diyor. Aynı ifade geçiyor. Hz. Mehdi (a.s.) cemaati diyor, “dünya halkı, uyudukları halde yürütülen kervan ehline benzer” diyor. Yani “dünya uyuyordur ama onların kervanı sürekli yürür” diyor. Ama “bütün dünya derin bir uykudadır” diyor. “Hz. Mehdi (a.s.) talebeleriyle beraber, onlar emin adımlarla yol alırlar” diyor. (Nech-ül Belağa Hikmetli Sözler, 64.)

“Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru hakkında buyurmuştur. Dünya inattan sonra yavrusuna şefkatle dönen ısırıcı deve gibi şefkatle bize dönecektir”. Yani “dünya önce inat edecektir” diyor insanlara, ama Hz. Mehdi (a.s.) devrinde, böyle saldırgan, ısırıcı deve nasıl inatçıdır, önce nasıl terstir, ama sonra şefkatle yavrusuna dönüyor ya, “Hz. Mehdi (a.s.) zamanında yeniden şefkatle dönecektir dünya” diyor inşaAllah. Yani dünya nimetleri, dünya güzellikleri.

Önce tersine oluyor, yiyecekler bozuluyor, hayat bozuluyor, trafik bozuluyor, sokak bozuluyor, herşey bozuluyor. Ama Hz. Mehdi (a.s.) devrinde herşey geri en güzel şekle geliyor. “İnsanlar sonbaharın bulut parçaları gibi onun etrafına toplanırlar”. “Sonbaharda nasıl bulut parçaları toplanıyor, aynı onun gibi, onun etrafında toplanırlar” diyor. “Biz Ehli Beyt’ten muzaffer ve gizli bir imam çıkacaktır.” Bak, muzaffer, fakat gizli, halk tam bilmiyor, bilemiyorlar. “Bir imam yani Hz. Mehdi (a.s.) çıkacaktır. “Allah onun ortaya çıkmasını dilediği zaman kalbine ilham verir.” Yani “ortaya çıkması için onun kalbine ilham verir” diyor Allah. “Bunun üzerine ortaya çıkar Allah’ın emriyle imamlık emanetini ve tebliğini üstlenir.” Yani Allah onu mecbur ediyor, imam yapıyor inşaAllah.

Hz. Mehdi (a.s.) Devrinde Yobazlık Dirilmemek Üzere            Yok Olacak ve Allah’ın Emri, Peygamberimiz (s.a.v.)’in Vasiyeti Olan İttihad-ı İslam Gerçekleşecektir

“KIYAMETİN KOPMASI İÇİN SADECE BİR GÜNDEN BAŞKA VAKİT KALMAMIŞ DA OLSA, ALLAH BENİM EHL-İ BEYTİMDEN (SOYUMDAN) BİR ZATI GÖNDERECEK, YERYÜZÜ ZULÜMLE DOLDUĞU GİBİ, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/92).

Hadislerde ve İslam alimlerinin yorumlarında bildirildiğine göre, İslam ahlakının hakimiyetinin en önemli aşamalarından biri İttihad-ı İslam’ın yani İslam dünyasının birliğinin sağlanmasıdır. Hadislerde haber verildiği üzere Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuruyla birlikte İslam dünyasındaki dağınıklık son bulacak ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın önderliğinde Müslümanlar Kuran ahlakında ittifak edeceklerdir.* Sayın Adnan Oktar 1 Ocak 2011 tarihli Kocaeli TV ve Aba TV’deki canlı röportajında İttihad-ı İslam konusunda şöyle müjde vermiştir:

ADNAN OKTAR: İttihad-ı İslam’ı mutlaka oluşturalım. Türk İslam Birliği’ni mutlaka oluşturalım. Uçsuz bucaksız coğrafyada, bütün Türki devletlerin tamamını birleştirip bir kere Turani bir birlik, tamamını, bir kavim olarak Türkleri, topluca bir birleştirelim. Bu necip millet; ahlaken, ırk demiyorum, bu necip millet, İslam aleminin lideri. Onun için “Türk-İslam Birliği” diyoruz. Çok kararlı ve yaman bir millet. Cesur, kaliteli, vefalı, akıllı bir millet. Türk Milleti’nin öncülüğünde Türk İslam Birliği’ni oluşturup, Türkiye’nin ağabeyliğiyle, liderliğiyle, öncülüğüyle bu güzel vazifeyi bitirelim. Bütün dünya bir kurtuluşa kavuşsun. Avrupa da ferahlasın, Amerika da ferahlasın, Rusya da ferahlasın. Anarşi, terörü kökünden bir kazıyalım.

Silahlanmaya ayrılan paralar da bir ortadan kalksın. Onu fakire, fukaraya dağıtalım. Katrilyonlar harcanıyor silaha. Katrilyonları fakire, fukaraya dağıtalım, ev yapalım onlara, yiyecek verelim, yollar yapalım. Bu bela kalksın dünyanın üstünden. Bir de İslam’ın sıcaklığını, sevgisini, güzelliğini, medeniyetini, sanatını, bilgisini, özgürlük anlayışını, neşesini ve sevincini insanlara gösterelim.

Ve Türk İslam Birliği’nin en güzel yönlerinden biri, Mehdiyet’in en güzel nimetlerinden bir tanesi de, yobazlığın bir daha dirilmemek üzere yok edilmesidir. Bakın yobazlık bir daha dirilmemek üzere yok ediliyor, Allah’ın izniyle. Yobazlığı kazıyacak Hz. Mehdi (a.s.) aynı zamanda. Yani gericiliği kazımış olacak, inşaAllah. Böyle zinde, pırıl pırıl, aydın, sıhhatli bir gençlik ortaya çıkacak. Sıhhatli bir toplum, neşeli bir toplum meydana gelecek. Böylece Atatürk’ün vasiyeti de yerine gelmiş olacak, inşaAllah. Allah’ın emri, Peygamberimiz (s.a.v)’in sünneti, Atatürk’ün de vasiyetidir İttihad-ı İslam ve Türk-İslam Birliği, inşaAllah.

Masaüstü Görünümü

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."