Harun Yahya

Hz. Süleyman'ın görkemli iktidarı


Allah'ın insanlara bir rahmet ve hidayet rehberi olarak indirdiği Kuran'da peygamberlerin yaşadıklarından, tüm insanlığa yol gösteren açıklamalarından ve Allah'ın dinini yaymak için gösterdikleri çabadan çok önemli hikmetler aktarılır.

Allah, Hz. Süleyman'ı İsrailoğulları'na bir uyarıcı ve korkutucu olarak göndermiştir ve kendisine büyük bir saltanat, eşsiz zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü bir ordu ve üstün ilimler lütfetmiştir. Yaşadığı topraklarda hayatı boyunca adaletle hükmetmiş olan Hz. Süleyman, yöneticilik ve hakim vasfı ile farklı toplulukları hizmetinde toplamıştır. Ancak kainattaki tüm ilimlerin, mülkün ve hükmün gerçek sahibinin alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu aklından hiçbir zaman çıkarmamış, Rabbimizin Kuran'da bildirdiği gibi her işinde Allah'a yönelmiş, (Sad Suresi, 30) O'na boyun eğen ve teslimiyetli tavrını hayatı boyunca muhafaza etmiştir.

Bugün bize düşen, Allah'ın, birçok yönden insanlara üstün kıldığı Hz. Süleyman'ın Kuran'da tarif edilen özelliklerini tanımak, bu seçkin insanın örnek ahlakı üzerinde derin derin düşünmektir. Hz. Süleyman'dan bahseden ayetler incelendiğinde, her birinin günümüze ışık tutan pek çok önemli işaretler ve ibretler taşıdığı görülecektir.

Hz. Süleyman'ın güçlü otoritesi

Tarih boyunca bir devletin gücü, o devletin dünya üzerindeki etkisinin ve hakimiyetinin de bir anlamda ölçüsü olmuştur. Güçlü bir otoriteye ve yüksek bir medeniyete sahip ülkeler geniş toprakları hakimiyetleri altına alırlar.

Hz. Süleyman'ın ise eşi ve benzeri görülmemiş, çok güçlü bir orduya sahip olduğu Kuran'da belirtilmektedir. Bu ordu, cinlerden, kuşlardan ve insanlardan oluşmaktadır ve çok güçlü bir istihbarat ağıyla desteklenmektedir. Bunu haber veren ayette şöyle buyurulmaktadır:"Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı." (Neml Suresi, 17)


Ayette Hz. Süleyman'ın tek bir ordusunun değil, ordularının olduğundan bahsedilmektedir. Bu çoğul kelime onun ordusunun gücünün ve sayıca üstünlüğünün de bir ifadesidir. Yine ayetlerde işaret edildiği gibi, Hz. Süleyman'ın ordusunun en dikkat çekici yönlerinden biri disiplinidir. Cinler, kuşlar ve insanlar gibi üç farklı topluluk aynı ordu içinde, büyük bir uyum içinde görev almakta ve düzen ve disiplinde en ufak bir aksaklık yaşanmamaktadır.

Hz. Süleyman'a kuşların dili öğretilmiştir

Allah Hz. Süleyman'a kuşların konuşma dilini öğretmiş ve ordusunda kuşlardan oluşan bir bölük kurmasını sağlamıştır. Hz. Süleyman bu üstün ilim sayesinde kuşlarla bağlantı kurmuş, onlara hükmedebilmiştir. Allah Kuran'da Hz. Süleyman'a öğrettiği bu ilimden şöyle bahseder:"Ey insanlar, bize kuşların konuşma-dili öğretildi ve bize her şeyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaçık bir üstünlüktür." (Neml Suresi, 16)


Bu durum tümüyle Allah'ın Hz. Süleyman'a olan rahmetinin bir sonucudur. Bunun farkında olan Süleyman Peygamber halkına yaptığı açıklamada bu ilmi kendisine Allah'ın öğrettiğini özellikle belirtmiştir.

Hz. Süleyman cinlere hükmetmektedir

Birtakım cinler Hz. Süleyman'ın emrinde çalışmakta, ona çeşitli işlerde hizmet etmektedirler. Aralarında bina işleri, dalgıçlık gibi işlerde çalışanların bulunduğunu da Allah, Kuran'da bildirmektedir:"Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka iş(ler) de gören şeytanlardan kimseleri de (emrine verdik). Biz onların koruyucuları idik." (Enbiya Suresi, 82)


Allah Hz. Süleyman'ı çeşitli vesilelerle desteklemiş, onun hakimiyetini dünya üzerindeki hiç kimsenin yenilgiye uğratamayacağı şekilde kuvvetli kılmıştır. Ayetlerden Hz. Süleyman'ın hizmetine verilmiş olan cin ve şeytanlar üzerinde çok büyük bir hakimiyeti olduğu da anlaşılmaktadır:"Böylece rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıç olanı. Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini." (Sad Suresi, 36-38)


Hz. Süleyman'ın emrindeki rüzgar

Kuran'da "fırtına biçiminde esen rüzgarın" da Hz. Süleyman'ın emrine verildiğinden bahsedilmektedir. Ayette şöyle buyurulmaktadır:"Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz." (Enbiya Suresi, 81)


Kuran'da Hz. Süleyman'a verilen bu güçle ilgili bir diğer açıklama da Sebe Suresi'nde yer almaktadır. Bu surede geçen ayette Hz. Süleyman'ın emrine verilen rüzgarın özellikleri şöyle yer alır:"Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun eğdirdik)." (Sebe Suresi, 12)


Hz. Süleyman'ın tevazusu

Kuran ayetlerinde Hz. Süleyman'ın dünya üzerinde çok büyük bir mülk ve iktidara sahip olduğundan bahsedildiği gibi, onun Allah'ın bahşettiği bu büyük nimetlere her zaman şükürle karşılık verdiği de bildirilir. Son derece gösterişli, sanat eserleriyle bezenmiş bir saraya, hem seyretmesi hem de sevmesi son derece zevk veren seçkin atlara, büyük havuzlara, heykellere, kulelere, insanlardan, cinlerden ve kuşlardan oluşan çok güçlü bir orduya sahip olması, onun Allah'a olan bağlılığının ve samimiyetinin daha da artmasına neden olmuştur. Hatta imkanları, hakimiyet sınırları, emri altındaki insanların sayısına rağmen Hz. Süleyman, çok daha büyük bir teslimiyetle Allah'a şükrederek çalışmaya devam etmiştir. Başarılarının tek sahibinin Allah olduğunu unutmamış, "... Hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." (Neml Suresi, 19) şeklindeki duasıyla da tüm iman edenlere örnek olmuştur.

Allah'ın çok büyük zenginlik, türlü ilimler ve güçlü bir iktidar bağışladığı Hz. Süleyman, bu büyük lütuf karşısında her zaman Allah'a yönelip dönmüş, güzel ahlakı dünya üzerinde hakim kılmak için çaba sarf etmiştir.

Sad Suresi'nin 32. ayetinde Hz. Süleyman'ın "Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim" dediği belirtilir. Hz. Süleyman'ın bir diğer ayette "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen, karşılıksız armağan edensin" (Sad Suresi, 35) şeklinde dua ettiği de bildirilir. Hz. Süleyman, malı Allah rızası için sevmekte ve O'nun yolunda harcamak için Allah'tan kendisine büyük bir mülk nasip etmesini istemektedir. Bu ayetle Müslümanların da Allah yolunda harcamak için dünya hayatında benzersiz bir zenginlik ve mülk isteyebileceklerine işaret edilmektedir.

Hz. Süleyman gösterişli sarayını, heykellerini, güçlü ordusunu, sahip olduğu sanat eserlerini, Allah'ın insanlar için seçip beğendiği güzel ahlakı anlatmada bir vesile olarak kullanmıştır.

Hz. Süleyman'ın benzersiz iktidarı

Hz. Süleyman kıssasında güzel ahlak sahibi yöneticilere sahip toplumlar için çok önemli işaretler bulunmaktadır: Güzel ahlak sahibi ve Allah'tan korkan bir yöneticinin nasıl tavırlar sergilemesi gerektiği, devletinin gücü, adaleti ve güvenilirliği, Allah'ın kendisine bahşettiği ilimler gibi... (Harun Yahya, Resullerin Mücadelesi)

Ayetlerde aktarılan tüm bu bilgiler, düşünen her insan için çok önemli bir ders ve aynı zamanda da çok değerli bir rehberdir. Her Müslümanın Hz. Süleyman gibi, adaletli, tevazulu, ihlaslı, akılcı, tedbirli, sabırlı ve kararlı olması gerekmektedir. Allah'ın tüm insanlığa örnek gösterdiği bu ahlak, ahirette olduğu gibi, dünya hayatında da iman edenleri büyük başarılara ve zaferlere götüren bir yoldur.

Eğer Müslümanlar Allah'ın birer hidayet rehberi olarak gönderdiği Hz. Süleyman gibi kutlu önderlerin ahlaklarını ve tüm yaşamlarını kendilerine örnek alır, sadece ve sadece Allah'ın rızasını hedef edinirlerse onlar da Allah'ın izniyle büyük bir başarıya ulaşacaklardır.

Günümüzde yaşanan gelişmelerden, Allah'ın izniyle, İslam ahlakının dünya hakimiyetinin güçlü bir lider ülke öncülüğünde çok kısa sürede gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. Bu ülke, kuşkusuz asırlar boyunca üç kıtaya nizam vermiş ve İslam dünyasının liderliğini yürütmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Türkiye, dünya üzerinde bu deneyime ve birikime sahip olan tek ülkedir. Bugün çatışmaların ve kaosun merkezi konumunda olan Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar ve Ortadoğu ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan Türkiye'nin yönetiminde, özlenen barış ortamına kavuşabilecektir. Sadece bu bölgeler değil, tüm dünya ülkeleri de İslam ahlakının getirdiği huzur ve barış ortamı sayesinde, içinde boğuldukları kaos ortamından çıkacaklardır.

21. yüzyıl, Allah'ın izniyle, Türk Milleti'nin dünya devletleri arasında hak ettiği yeri aldığı, barış ve esenlik dolu bir dünyanın oluşmasında öncülük ettiği kutlu bir dönem olacaktır.
 

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."