Harun Yahya

Hz. Mehdi'nin çıkışından önce meydana gelecek alametler (ahir zaman alametleri)

Bir fitne görülür, BUNU DİĞER FİTNELER TAKİP EDER. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)
Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yiyicilikte ÇABALARINA HIZ KATTIKLARINI GÖRÜRSÜN... (Maide Suresi, 62)

Mağrib'de (batıda) karışıklıklar, FİTNELER ve korku OLACAK... FİTNELER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)
Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda FESADI YAYGINLAŞTIRMIŞ-ARTIRMIŞLARDI.' (Fecr Suresi, 11-12)


HİÇBİR TARAFIN ONDAN MAHFUZ KALMAYACAĞI BİR FİTNE (korunamayacağı bir fitne) zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)
VE SİZLERDEN YALNIZCA ZULMEDENLERE İSABET ETMEKLE KALMAYAN BİR FİTNEden korkup-sakının. ... (Enfal Suresi, 25)


... Bu FİTNE KALDIĞI YERDEN HEMEN BAŞKA BİR TARAFA YAYILACAK. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)
Böylece oralarda FESADI YAYGINLAŞTIRMIŞ-ARTIRMIŞLARDI.' (Fecr Suresi, 12)


Kıyamet önü sıra, KARANLIK GECELER GİBİ FİTNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)
Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki KARANLIKLARA BENZER... (Nur Suresi, 40)
... Onları nurdan KARANLIKLARA ÇIKARIRLAR. ... (Bakara Suresi, 257)


Milletler arasında ticaret ve YOLLAR KESİLECEK... (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)
... HER YOLUN (BAŞINI) KESİP-oturmayın... (Araf Suresi, 86)


Kişi, KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 141)
Sonunda nefsi ona KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEYİ (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; böylece onu öldürdü, ... (Maide Suresi, 30)


... ve katliamlara yerde ve göktekiler, artık TAHAMMÜL EDEMEZ BİR HALE GELDİĞİNDE zuhur edecektir... (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)
... Onlara öyle bir yoksulluk, öyle DAYANILMAZ BİR ZORLUK ÇATTI ve öylesine sarsıldılar ki... (Bakara Suresi, 214)


CİNAYETLER ARTMADIKÇA. kıyamet kopmaz. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)
Sonra (yine) siz, BİRBİRİNİZİ ÖLDÜRÜYOR, .(Bakara Suresi, 85)


Kıyametin hemen yakınında ANARŞİ VE KARGAŞA GÜNLERİ VARDIR. (Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492)
"Ki onlar, yeryüzünde BOZGUNCULUK ÇIKARIYOR VE DİRLİK-DÜZENLİK KURMUYORLAR (ıslah etmiyorlar)." (Şuara Suresi, 152)


HARAM OLAN ŞEYLERİN HELAL SAYILMASI. kıyamet alametlerindendir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 454)
Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve HARAM YİYİCİLİKTE ÇABALARINA HIZ KATTIKLARINI GÖRÜRSÜN. ... (Maide Suresi, 62)


Hz. Mehdi, bütün HARAMLARIN HELAL SAYILDIĞI büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
.Böylelikle Allah'ın HARAM KILDIĞINI HELAL KILMIŞ oluyorlar.(Tevbe Suresi, 37)


FAİZİN AŞİKAR OLMASI kıyamet alametlerindendir. (Ramuz-El Ehadis, 448/8)
İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, FAİZ YEMEYEN ADAM KALMAZ. Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder. (Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7)
... Bu, onların: "ALIM-SATIM DA ANCAK FAİZ GİBİDİR" DEMELERİNDEN DOLAYIDIR... (Bakara Suresi, 275)


Büyük ŞEHİRLER DÜN SANKİ YOKMUŞ GİBİ HELAK OLUR. (Kitabül Burhan Fi Alametil Hz. Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)
... ŞEHİRLERDEN (BİRÇOĞUNU) YIKIMA UĞRATTIK ... (Ahkaf Suresi, 27)


ALİMLER İLMİ SIRF PARA KAZANMAK İÇİN ÖĞRENDİĞİNDE. DİNİ DÜNYALIK KARŞILIĞINDA SATTIKLARINDA. HÜKMÜ SATTIKLARINDA. kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)
Artık vay hallerine; KİTABI KENDİ ELLERİYLE YAZIP, SONRA AZ BİR DEĞER KARŞILIĞINDA SATMAK İÇİN "BU ALLAH KATINDANDIR" DİYENLERE... (Bakara Suresi, 79)


DİLLERİ ŞEKERDEN TATLI... (Tirmizi, Zühd, 60)
... KONUŞTUKLARI ZAMAN DA ONLARI DİNLERSİN. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. ... (Münafikun Suresi, 4)
... SÖZLERİ SENİN HOŞUNA GİDER... (Bakara Suresi, 204)


... fakat KALPLERİ KURT KALBİ GİBİ KATI olacaktır. (Tirmizi, Zühd, 60)
Bundan sonra KALPLERİNİZ YİNE KATILAŞTI; TAŞ GİBİ, HATTA DAHA KATI. ... (Bakara Suresi, 74)


Kıyametten önce iki büyük hadise vardır. ve sonra da ZELZELELİ YILLAR. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)
YER, O ŞİDDETLİ SARSINTISIYLA SARSILDIĞI, Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı, Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman; (Zelzele Suresi, 1-3)


AÇLIK VE HAYAT PAHALILIĞI alabildiğine yayılacak. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)
... onları DAYANILMAZ BİR ZORLUK (YOKSULLUK) ve sıkıntıyla yakalayıvermişiz. (Araf Suresi, 94)

İŞLERİN KESAD GİTMESİ (durgun olması). Herkes "satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum!" diye yakınacak. (Kıyamet Alametleri, s. 152)
Piyasanın durgun olması, KAZANÇLARIN AZALMASI... (Kıyamet Alametleri, s. 148)
... onları DAYANILMAZ ZORLUK (YOKSULLUK) ve sıkıntılarla çeviriverdik... (Enam Suresi, 42) ...
Onlara ÖYLE BİR YOKSULLUK, ÖYLE DAYANILMAZ BİR ZORLUK çattı ve öylesine sarsıldılar ki... (Bakara Suresi, 214)


FAKİRLER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 455)
... Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona AÇLIK VE KORKU ELBİSESİni tattırdı. (Nahl Suresi, 112)


İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işleri iyi gidecek, 97 veya 99. senede MÜLKLERİ ZAİL OLACAK (yıkılıp yok olacak)... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)
... belki öğüt alıp düşünürler diye YILLAR YILI KURAKLIĞA VE ÜRÜN KITLIĞINA UĞRATTIK. (Araf Suresi, 130)


Kişi MÜMİN OLARAK SABAHLAYIP KAFİR OLARAK AKŞAMLAYACAK, mümin olarak akşamlayıp kafir olarak sabahlayacaktır. (Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s.155)
... onlar inkar sözünü söylemişlerdir ve İSLAMLIKLARINDAN SONRA İNKARA SAPMIŞLARDIR ... (Tevbe Suresi, 74)
... Siz, İMANINIZDAN SONRA İNKARA SAPTINIZ. ... (Tevbe Suresi, 66)


İyilik terk edilip emredilmediğinde, KÖTÜLÜK İŞLENİP ALIKONULMADIĞINDA. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)
Yapmakta oldukları münker (ÇİRKİN İŞ)LERDEN BİRBİRLERİNİ SAKINDIRMIYORLARDI... (Maide Suresi, 79)


İnsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplanıp NAMAZ KILARLAR. FAKAT ARALARINDA MÜMİN BULUNMAZ. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 17)
İşte (şu) namaz kılanların vay haline, Ki onlar, NAMAZLARINDA YANILGIDADIRLAR, Onlar gösteriş yapmaktadırlar. (Maun Suresi, 4-6)


Mescitler, NAMAZ KILINMAYIP gelip geçilen bir yol haline geldiği. bir zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 87)
Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki, NAMAZ (KILMA DUYARLILIĞIN)I KAYBETTİLER... (Meryem Suresi, 59)


Kıyamet yaklaşınca. ÖLÇÜ VE TARTILARDA HİLE YAPILIR. (Ramuz-El Ehadis, 33/7)
EKSİK ÖLÇÜP TARTANLARIN vay haline, Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Kendileri onlara ÖLÇTÜKLERİNDE VEYA TARTTIKLARINDA EKSİLTİRLER. (Mutaffifin Suresi, 1-3)


GANİMET BELİRLİ KİŞİLERİN İNHISARINDA OLDUĞU, emanet ganimet sayıldığı, zekat ağır bir yük kabul edildiği zaman... (Kıyamet Alametleri, s. 114)
.Öyle ki (BU MALLAR VE SERVET) sizden ZENGİN OLANLAR ARASINDA DÖNÜP-DOLAŞAN BİR DEVLET OLMASIN.(Haşr Suresi, 7)


EMANETİN GANİMET, zekatın da (altından zor kalkılacak) bir borç OLARAK İTTİHAZ EDİLMESİ (kabul edilmesi)... (Kıyamet Alametleri, s. 139)
... ona bir dinar EMANET BIRAKSAN, SEN, ONUN TEPESİNE DİKİLİP DURMADIKÇA ONU SANA ÖDEMEZ... (Ali İmran Suresi, 75)


KÜFÜR HER YANI İSTİLA EDİP HÜKMÜ CEMİYET İÇİNDE AŞİKARE İŞLENMEDİKÇE (açıkça işlenmedikçe) Hz. Mehdi zuhur etmez... (Mektubat-ı Rabbani, 2-259)
.... gerçekten AÇIKÇA BİR SAPIKLIK İÇİNDE İDİLER. (Cuma Suresi, 2)


KÖTÜLERİN ÇOĞALDIKÇA ÇOĞALMASI, .
Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı olan bir takım 'KÖTÜ KİMSELER' GEÇTİ.(A'raf Suresi, 169)


... DOĞRULARIN YALANCI SAYILMASI. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 92)
... Doğrusu BİZ SENİN YALANCILARDAN OLDUĞUNU SANIYORUZ." (A'raf Suresi, 66)


İŞ EHİL OLMAYANA VERİLİNCE, ARTIK KIYAMETİ BEKLE! (Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201)
O, İŞ BAŞINA GEÇTİ Mİ (ya da sırtını çevirip gitti mi) YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK ÇIKARMAYA, EKİNİ VE NESLİ HELAK ETMEYE ÇABA HARCAR... (Bakara Suresi, 205)


AKRABA İLE İLİŞKİLER KESİLİR. (Ramuz-El Ehadis, 448/7)
... AKRABALIK BAĞLARINIZI KOPARIP PARÇALAYACAKSINIZ, öyle mi? (Muhammed Suresi, 22)
Onlar (hiç) bir mümine karşı NE 'AKRABALIK BAĞLARINI', ne de 'sözleşme hükümlerini' gözetip TANIRLAR. ... (Tevbe Suresi, 10)


İnsanlarda CİMRİLİK VE HIRS ARTACAK. (Müslim, İmare, 176; İbni Mace, Fiten, 24)
ONLAR, CİMRİLİKTE BULUNURLAR, insanlara da CİMRİLİĞİ EMREDER (ÖNERİR)LER... (Nisa Suresi, 37)
... MALI 'BİR YIĞMA TUTKUSU VE HIRSIYLA' SEVİYORSUNUZ. (Fecr Suresi, 20)


KIYAMET YAKLAŞTI. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57)
İNSANLARI SORGULAMA (ZAMANI) YAKLAŞTI, kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. ...(Enbiya Suresi, 1)


Kıyamet yaklaşır, HAYIRLI İŞLER AZALIR. (Kıyamet Alametleri, s. 264)
HAYRI ENGELLEYİP SÜRDÜREN, saldırgan, olabildiğince günahkar. (Kalem Suresi, 12)


İnsanlara bir zaman gelir ki KURAN-I KERİM BİR VADİDE, İNSANLAR BAŞKA BİR VADİDE OLURLAR. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 23)
... ALLAH'IN KİTABINI ARKALARINA ATTILAR. (Bakara Suresi, 101)


KURAN-I KERİM'İN YALNIZ RESMİ, İSLAM'IN YALNIZ İSMİ KALACAKTIR... (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 24)
... BU KUR'AN'I TERKEDİLMİŞ (BİR KİTAP) OLARAK BIRAKTILAR." (Furkan Suresi, 30)


Kuran okuyan fakat OKUDUKLARI DİLLERİNDE KALAN, KALPLERİNE İNMEYEN İNSANLARIN TÜREYECEĞİ bir zaman gelecektir. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 61)
... Sizi ağızlarıyla hoşnut kılarlar, KALBLERİ İSE KARŞI KOYAR... (Tevbe Suresi, 8)
... Onlar, KALPLERİNDE OLMAYAN ŞEYİ DİLLERİYLE SÖYLÜYORLAR.... (Fetih Suresi, 11)
BİR SÛRE İNDİRİLDİĞİNDE ONLARDAN BAZISI: "BU, HANGİNİZİN İMANINI ARTTIRDI?" DER.... (Tevbe Suresi, 124)


Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."