Harun Yahya

Ahir zamanda yaşanan büyük kuraklık Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden biridirHadislerde ahir zaman alameti olarak bildirilen kuraklığın son yıllarda ciddi bir şekilde yaşanması, önümüzdeki dönemlerde meydana gelecek olan önemli gelişmelerin birer habercisi niteliğinde olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Ahir zaman, kıyametten önceki son dönem anlamına gelen bir kavramdır. Ahir zamanın özellikleri ve alametleri, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde detaylı olarak tarif edilmiştir. Hadislerde yer alan bilgilere göre, Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne gelmesi, Hz. Mehdi'nin zuhuru ve Deccal'in ortaya çıkması aynı dönem içinde olacaktır. Peygamberimiz (sav)'in bir hadisinde Hz. İsa'nın Hz. Mehdi ile birlikte Deccal'in fitnesini yok edeceği şöyle belirtilmiştir:

Hz. Mehdi benim Ehl-i Beytimden ve benim neslimdendir. O, yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Muhakkak ki o İsa Aleyhisselam ile birlikte yola çıkarak Filistin arazisindeki Bab-u Lut denilen mevkide Deccal'i yok etmesi için Hazreti İsa'ya yardım edecektir. 1

Bilindiği gibi, başta Hz. Mehdi'nin çıkışının alametleri olmak üzere, ahir zamanda meydana geleceği hadislerde haber verilen pek çok alamet günümüzde peşi sıra gerçekleşmektedir. Ahir zamanda belli bir dönem yaşanacak olan kuraklık da, rivayetlere göre, Hz. İsa’nın nüzulünden, Hz. Mehdi’nin zuhurundan ve Deccal'in çıkışından hemen önce gerçekleşecek olan çok önemli bir alamettir. Nitekim günümüzde küresel ısınma tehdidinin neden olduğu kuraklık, dünyanın pek çok ülkesi gibi ülkemizi de etkilemektedir.


Peygamberimiz (sav)’in Hadisinde Kuraklığa Nasıl Dikkat Çekilmiştir?
Hz. Muhammed (sav), Deccal'in çıkışından önce gerçekleşecek olan kuraklık sürecini bir hadis-i şerifinde detaylı olarak şöyle tarif etmiştir:

"Deccal'ın çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu tutar. Birinci senede  normal yağmurun üçte birini tutup üçte ikisini yağdırır. Yeryüzü, bitkisinin üçte birini bitirmez. İkinci yılda gökyüzü normal yağmurunun üçte ikisini yağdırmaz.  Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez. Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun  tamamını keser, yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez." 2

Kuraklık konusunda son dönemde medyada yer alan haberler, hadiste yer alan bilgileri ayrıntıları ile doğrular niteliktedir. Hadiste, üç sene içerisinde giderek artan şiddette yaşanacak olan büyük bir kuraklıktan bahsedilmektedir. Londra Üniversitesi'nin, meteorolojik tahminler üzerine uzmanlaşmış bir çalışma grubunun yaptığı incelemeler de hadiste verilen bilgiler ile birebir mutabıktır. Bu bilgilere göre 2006 yılından başlamak üzere üç senelik dönemde kuraklığın şiddeti gittikçe artacak ve ürünlerde kademeli olarak bir azalma görülecektir. Nitekim bu kuraklık süreci son yılların en kurak kış ve yaz mevsimlerinin yaşanmasıyla geçtiğimiz yıllarda başlamıştır.
Kuraklığın Birinci Yılı
Hadiste, birinci senede yağmurun çok az yağacağı ve kuraklık nedeniyle ürünlerde üçte bir oranında azalma olacağı haber verilmektedir:

"Deccal'in çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu tutar. Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte ikisini yağdırır. Yeryüzü bitkisinin üçte birini bitirmez..." 3

Art arda yapılan ve sonuçları yayınlanan bilimsel araştırmalar da bu bilgileri doğrulamakta, 2006 yılı sonu ve 2007 yılı başından itibaren, önceki yıllara oranla yağışlarda belirgin bir düşüş gözlendiği kaydedilmektedir. Örneğin 2007 yılının Şubat ayında İstanbul’un 2006 ve 2007 yıllarında yaşadığı kuraklık ile ilgili şu bilgiler verilmiştir:

“En dikkat çekici olan 2006 Aralık ayı ile 2007 Ocak-Şubat aylarında yüzde 80 oranındaki yağış azlığı. Uzun yıllar yağış ortalamasına göre 2006 Aralık ayında metre kareye 107,2 kilogram yağış düşmesi gerekirken 17,1 kilogram, 2007 Ocak ayında 87,3 kilogram yağış düşmesi gerekirken 36,8 kilogram, Şubat ayında 70 kilogram yağış olması gerekirken şu ana kadar 10 kilogram yağış düştü.” 4Kuraklığın İkinci Yılında Yaşananlar
Hadiste kuraklığın ikinci senesinde yağmur miktarının daha da aza ineceği bildirilmiştir. Ürünlerde ise üçte iki oranında bir azalma olacağına dikkat çekilmiştir:

"... İkinci yılda gökyüzü normal yağmurunun üçte ikisini yağdırmaz. Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez..."5

29 Mayıs 2007 tarihli şu haberde verilen bilgiler hadiste bildirilen detayların birer birer gerçekleştiğini göstermektedir: (En doğrusunu Allah bilir.)
“2006 ve 2007 yıllarında son 25 yılın ortalamasının çok altında kalan yağış miktarı, baraj, göl ve nehirlerdeki su oranını azalttı. Ekili alanların sulanmasında sorun yaşanmaya başlandı... Susuzluk nedeniyle ikinci ürün ekimi de gerçekleştirilemeyecek."
Birçok başka haberde de tıpkı hadiste bildirildiği gibi son dönemde kuraklık nedeniyle yaşanan ürün sıkıntısına dikkat çekilmektedir. Kuraklığın ürünler üzerindeki olumsuz etkisi bir çiftçinin dilinden, 2007 yılı Mayıs ayında bir gazete haberine şöyle yansımıştır:

"Bu yıl Söke Ovası'nda inanılmaz bir kuraklık var. Sadece ben  80 dönümlük pamuk tarlamı bozdum. 2006 Ekim ayından beri bölgeye metrekare  başına sadece 6 litre yağış düştü. Deniz suyu yaklaşık 20 metre kadar çekildi. Ürün verimliliğimiz yüzde 50 düşecek.” 6

Kuraklığın Üçüncü Yılında Yaşananlar
Üçüncü senede yağmurlar tamamen kesilecek ve ciddi bir ürün kıtlığı yaşanacaktır:

"... Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez." 7

2008 yılının Şubat ve Mayıs aylarında tüm dünyanın son üç yıldır yaşadığı kuraklığın son safhası şöyle vurgulanmıştır:

“Avustralya, küresel ısınmanın getirdiği kuraklık nedeniyle son yüzyılın neredeyse en kötü dönemini yaşıyor. Üreticileri büyük sıkıntıya sokan bu durum nedeniyle 10 bin dolayında çiftçi ailenin topraklarını terk ettiği belirtiliyor.”8

“Avrupa, tarihinin en ciddi su sıkıntısı ile karşı karşıya. Kuraklıktan en çok    zarar gören ülke İspanya. Dünyada en fazla baraja sahip olan ülkede barajların yarısı boş. Ülkedeki özerk Katalonya bölgesi sorunu taşıma su ile çözmeye çalışıyor. Barcelona kentine de gemilerle başka bölge ve ülkelerden içme suyu taşınıyor.”9

Tüm bu bilgilerin ortaya koyduğu gibi günümüzde, kuraklık, tüm dünyayı etkisi altına almaktadır. Bu iklimsel olayın zamanının ve gelişim safhalarının, hadis-i şerifte ahir zamanda Deccal'in çıkış alameti olarak bildirilen kuraklık tarifleriyle son derece uyumlu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu olayın çok yakın bir zamanda dünya üzerinde yaşanacak olağanüstü gelişmelerin habercisi olması kuvvetle muhtemeldir. Kuşkusuz en doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir.

Sonuç: İçinde Yaşadığımız Yüzyıl Hz. İsa ve Hz. Mehdi Vesilesiyle İman Yüzyılı Olacak
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Deccal’in çıkışının habercisi olan ahir zaman alametleri, Müslümanlar için 14 yüzyıllık bir müjdenin de habercisidir. Bu müjde, Hz. İsa’nın Deccal’in fitnesine son vermesi ve İslam ahlakının Hz. Mehdi vesilesiyle yeryüzündeki hakimiyetinin başlayacağı Altınçağ’ın yaklaşmasıdır. Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz yüzyılda kuraklık, kıtlık, zulüm ve ahlaki çöküntü gibi felaketler ve toplumsal sorunlar, yerini İslam ahlakı vesilesiyle yaşanacak bolluk, zenginlik, adalet ve güzel ahlakın hakimiyetine bırakacaktır. Bu, Allah’ın asla değişmeyen sünnetinin de gereğidir. Yüce Allah Kuran'da iman eden kullarına bu müjdeyi şöyle haber vermiştir:

“Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.” (Nur Suresi, 55)

KAYNAKLAR:

1 Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Bedir Yayınevi, s. 438
2 Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s. 241
3 A.g.e.
4 http://arsiv.sabah.com.tr/2007/02/23/gun98.html
5 Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s. 241
6 http://arsiv.sabah.com.tr/2007/05/18/haber,   639C045CCF8E4823AA6DA7C860F90493.html
7 Ebu Davud, İbni Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s. 241
8 http://www.tumgazeteler.com/?a=2806086
9 http://www.cnnturk.com/DUNYA/haber_detay.asp?PID =319&haberID=459724

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."