Harun Yahya

Allah'ın yaratma sanatının tecellileri: Örümcek


Bazı okuyucular bu yazıyı ilk gördüklerinde, konunun kendilerini pek ilgilendirmediğini düşünebilirler. Kendi kendilerine, küçük bir böcek hakkında yazılmış olan bir yazının onlara pek bir şey ifade etmeyeceğini, hem de içinde bulundukları yoğun tempo nedeniyle bu tür bir yazıya ayıracak zamanları olmadığını söyleyebilirler. Buna karşın aynı kişiler ekonomi ya da siyasetle ilgili bir yazıyı daha çekici ve daha "yararlı" bulurlar. Oysa gerçek şu ki, şu anda elinizde bulunan yazı, onu okuyan kişiye, şimdiye dek okuduğu birçok yazıdan çok daha "yararlı" olacaktır.

Çünkü bu yazı bir biyoloji yazısı değildir. Belki konusu küçücük bir böcektir ama yönelttiği gerçek ve verdiği mesaj çok daha büyüktür. Bir anahtar gibi... Anahtar tek başına önemsiz bir metal parçasıdır. Oysa bazen bir anahtar, açtığı kilidin arkasındaki şeye göre dünyanın en değerli şeylerinden biri olabilir. Bu yazı tek başına örümceği konu almak için değil, onu bir anahtar olarak kullanma amacıyla yazılmıştır. Bu küçük hayvan bir anahtar kabul edilebilir ve Allah'ın yaratışındaki muhteşemliği görmek için gereken kilidi açabilir...

 

İnsanın Taklit Edemediği Bir Üretim: Örümcek İpi

 

Örümceklerin en çok bilinen özellikleri ağ örmeleridir. Ancak gerek bu ağda, gerekse bu ağ örerken kullandıkları ipte çok önemli mucizeler gizlidir. Örümcekler ağ kurarken kullandıkları iplikleri kendi vücutlarında üretirler.

 

Çapı bin milimetrenin binde birinden daha az büyüklükteki bu iplik aynı kalınlıktaki çelik telden beş kat daha sağlamdır. Çelikten 5 kat daha sağlam olan bu ip kauçuktan yüzde otuz daha esnektir ve kendi uzunluğunun tam 4 katı esneyebilir.

 

Bu ipin bir diğer özelliği son derece hafif olmasıdır. Dünyanın çevresi boyunca uzatılacak bu ipin ağırlığı sadece 320 gramdır. Yukarıda verilen teknik bilgilerin üzerinde biraz durmak gerekir. Küçücük bir örümceğin vücudunda ürettiği ipliğin çelikten beş kat daha sağlam olması son derece önemli bir ayrıntı. Çelik sanayi tesislerinde özel olarak üretilen, insanoğlunun imal edebildiği en sağlam malzemelerden biri. Ancak bir böcek kendi vücudunda bu malzemeden çok daha sağlam bir ip üretebiliyor. İnsanoğlu çeliği üretirken yüzyılların bilgi birikimi ve teknolojisini kullanırken, örümcek ipini üretirken hangi bilgiyi ve teknolojiyi kullanıyor?

 

Bir başka önemli ayrıntı daha var. Çelik halatlar sağlam olmalarına karşın fazla esnek olmadıklarından kolay deforme olurlar. Ancak örümcek ipi çelikten daha sağlam olduğu halde son derece esnektir, deforme olmaz. Hatta bu ip bilinen en esnek sanayi malzemelerinden olan kauçuktan bile yüzde otuz daha esnektir. Kısaca ifade etmek gerekirse insanoğlunun sahip olduğu bütün teknoloji ve teknik imkanlar bir örümceğin oldukça gerisindedir.

 

Kullanım Amacına En Uygun İplikler

 

Örümcekler farklı amaçlar için farklı iplikler üretirler. Örneğin bir bahçe örümceği ağını kurarken, dört-beş farklı özellikte iplik kullanır:

 

Tutunma iplikleri; örümcek bu ip yardımıyla bir asansör gibi yukarı aşağı inip çıkabilir.

 

Temel ağ iplikleri; örümcek ağının iskeletini oluşturan son derece sağlam ipliklerdir.

 

Yapışkan iplikler; avın yakalanmasını ve hareketsiz hale getirilmesini sağlayan iplikler.

 

Birleştirme İplikleri; ağdaki iplikleri birbirine bağlayan özel iplikler.

 

Sarma Şeritleri; yakalanan avı örümceğin sarıp paketlediği sarma iplikleri ve daha birçok özel görev için farklı iplikler.

 

Görünen odur ki örümcek, birçok ihtiyacı ayrı ayrı gözetilerek ve bu ihtiyaçları karşılayacak en ideal yapıya sahip kılınarak yaratılmıştır. Eğer bu ihtiyaçların biri veya birkaçı karşılanmazsa bu bütün türün sonu olur. Bu da evrim masalının varsayımlarını tamamen geçersiz kılan bir gerçektir. Bu gerçeğe göre, örümceğin özelliklerini evrim teorisinin iddia ettiği gibi zaman içinde kazanmış olması söz konusu olamaz.

 

Dünyanın En Amansız Tuzağı

 

Örümcek ağına takılan bir hayvan için yapacak fazla bir şey yoktur. Kurulan tuzak o kadar ustalıkla hazırlanmıştır ki, kurban çırpındıkça esnekliğini kaybederek, avı daha sıkı sarar. Kurban zamanla tamamen güçsüz düştükçe, ağ da ilk haline göre defalarca daha sağlam ve sert bir hale gelir. Böylece bir köşede avının çırpınışını izleyen örümcek, sonunda tamamen bitkin düşmüş, kapana kısılmış, çaresizlik içindeki avını rahatça öldürebilir. Normalde olması beklenen, böcek çırpındıkça ağın deforme olması ve kısa sürede hayvanın tuzaktan kurtulmasıdır.

 

Fakat bunun tam tersi gerçekleşir ve ağ katılaşarak böceği hareketsiz bırakır. Peki nasıl olur da bir ağ, yakalanan kurban çırpındıkça daha sağlam bir hale gelebilir? Örümceğin yakalama ipeği havadaki nemin de etkisiyle yeni bir yapıya dönüşmektedir. Bu şöyle gerçekleşir. Çekirdek liflerinin elastikliği ısıya bağlıdır. Avın kinetik enerjisi ısıya çevrildiğinden entropi artar, iplik ısınır. Bu da çekirdek liflerinin daha kuvvetli olmasını sağlar. Böylece avın enerjisi yakalama kapasitesi daha da artar.

 

Kısaca ağa yakalanan avın hayatta kalabilmek için yaptığı son çırpınışları kendi sonunu hazırlar. Kurbanın son enerjisi, ağın sağlamlığının artırılması için kullanılır. Ağ, hayvanı tamamen hareketsiz bırakana kadar sertleşir. Bu özellikleri yüzünden örümcek ağı doğada bulunan en acımasız tuzaktır.

 

Örümcek İpliği ve Savunma Sanayi

 

Bir malzemenin sağlamlığı ve esnekliği endüstriyel alanda büyük önem teşkil eder. Sağlamlık kullanım alanın genişliğini, esneklik kullanım kolaylığını artırır. Sağlamlık ve esnekliği beraber içerme açısından yeryüzündeki en ideal malzeme örümcek ipliğidir. Bu yüzden araştırmacılar 20. yüzyılın son çeyreğinde çalışmalarını örümcek ipliği üzerinde yoğunlaştırmışlardır.

 

Dünya çapında kimyasal araştırmalarıyla tanınan bir şirket, yıllar süren çalışmalar sonucunda örümcek ipinin bir benzerini üretmeyi başardı. Firma örümcek ipinin kimyasal yapısından yola çıkarak, ipeği oluşturan moleküllerin diziliş sıralarını belirliyerek, yapay yollardan çeşitli lifler üretmiştir. Kevlar adlı bu madde, örümcek ipinin kötü bir benzeri olmuş olsa da, insanın üretebildiği en sağlam madde olmuştur.

 

Kevlar, oto emniyet kemerleri, çeşitli koruyucu giysiler, uçak ve gemi sanayinin dış yapı malzemeleri, lif optik ve elektro-mekanik kabloların üretiminde, ip ve halat sanayinde önemli derecede kullanılan bir malzemedir. Kevların en önemli kullanım alanı, savunma sanayi olmuştur. Daha önceleri çelikten üretilen kurşun geçirmez yeleklerden çok daha sağlamları, görünüşte normal kumaştan farklı olmayan kevlarla üretilmektedir.

 

Kevlar darbeleri emme özelliği ile kurşunun vuruş gücünü azaltır. Yine de örümcek ipliğinin ancak üçte biri kadar darbeleri emme özelliğine sahiptir. Bahçenizde yaşayan küçük bir örümceğin ürettiği ipliğin ancak kötü bir benzerinin, günümüzün en gelişmiş tesislerinde, uzun çalışmalar sonucunda üretilebilmiş olması Allah'ın yaratmasındaki sanatın önemli bir delilidir. Örümceğin insanlığa hizmet ettiği bir başka alan da tıptır. ABD'daki Wyoming Üniversitesi farmakologları, "nephile" türü örümceğin ağ ipliklerini, çok hassas bazı cerrahi operasyonlarda, özellikle tendon ve eklem müdahalelerinde ameliyat ipliği olarak kullanmaktadırlar.

 

Bir Tasarım Harikası; Örümcek Ağı

 

Örümcek ağı, gerek şekil, gerek kullanım amacına uygunluk, gerekse mimari tasarım olarak benzersiz bir eserdir. Ağın iskeletini bütün yükü taşıyan ve son derece sağlam olan 'iskelet iplikleri' oluşturur. Bu iskeletin üzerine spiral şekilde döşenen yapışkan iplikler avı tamamen sararak etkisiz hale getirirler.

 

Ağın Darbeleri Emme Özelliği

 

Ağın etkili bir tuzak olabilmesi için uçan böcekleri durdurabilecek özellikte dizayn edilmiş olması gerekir. Ağın büyüklüğü göz önünde bulundurulursa böcek bir füzeye benzetilebilir. Böceğin hareketinin durdurulması tek başına yeterli olmayacaktır. Ağ, örümceğin avı gelip inceleyebilmesi ve ısırabilmesi için hareketsiz tutmalıdır. Bir füzeyi yakalayıp hareketsiz tutmak ise elbette zor bir iştir. Ağı oluşturan iplikçikler çok sağlam oldukları gibi aynı zamanda esnektirler. Fakat esneklik payı, farklı bölgelerde, farklı oranlardadır. Bu esneme oranının önemi şu nedenlere bağlıdır.

 

-Eğer iplikçiklerin esneme payları gerektiğinden daha az olsaydı, ağa çarpan böcek sert bir yaya çarpmışçasına geldiği yöne fırlardı.

 

-Eğer iplikçiklerin esneme payları gerektiğinde fazla olsa, böcek ağı çok fazla esnetir, yapışkan iplikler birbirlerine yapışır ve ağ deforme olurdu.

 

-İplikçiğin esneme payı hesaplanırken rüzgar etkisi de göz önüne alınmıştır. Böylece esen rüzgarın gerdiği ağ tekrar eski haline dönebilir.

 

-Esneklik payı ağın tutturulduğu yer için de önemlidir. Örneğin ağ bir ota tutturulmuşsa, ağın esnekliği bu otun hareketlerinden kaynaklanan gerilimleri ortadan kaldıracak nitelikte olmalıdır.

 

Açıkça görüldüğü gibi gerek örümceğin ipinin varlığında, gerekse bu ip kullanılarak yapılan ağların mimarisinde 'akıl' görülmektedir. Peki bu aklın kaynağı nedir? Düşünmek için bir beyni olmayan örümcek mi, örümceği oluşturan şuursuz proteinler, amino asitler, moleküller ve atomlar mı?

 

Düşünme yeteneği olmayan bir hayvan nasıl hesap, tasarım ve planlama yapabilir. Kaldı ki yalnızca örümceğin yaptığı ipte ve ağda değil, örümceğin vücudundaki özelliklerde de yine bir 'akıl' ürünü olan özel bir 'tasarım' vardır. Bu akıl yarattığı her varlıkta Kendi varlığını, sanatını ve gücünü hissettiren, göklerin, yerin ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."