Harun Yahya

İsrail, Ynet, 17 Temmuz 2008, Avital Lahav

 


Darwinizm'in en büyük zaafının tesadüflere bağlı olması olduğunu öne sürüyorsunuz. "Doğal Seleksiyon" gerçekten de tesadüfi olarak açıklanabilir mi? "En iyi olanın hayatta kalması" prensibi, yönlendirici bir unsur değil midir?


Evrim teorisinin yeni türlerin ortaya çıkışı için sunduğu iki mekanizma vardır. Bunlardan biri mutasyonlar, diğeri de doğal seleksiyondur. Mutasyonun canlı organizmalarına yalnızca zarar verdiği, en iyi ihtimalle zararsız olduğu artık tüm bilim dünyası tarafından kabul edilmektedir. Aynı şekilde, doğal seleksiyonla da asla yeni bir canlı türü ortaya çıkamaz. Doğal seleksiyon neticesinde, aslandan kaçan bir sürü içerisinde en hızlı koşan ceylan güçlü olduğu için ayakta kalır, ama bu ceylan asla bir başka canlıya örneğin bir çitaya dönüşmeyecektir. Bu durumda Darwinistler, birbirinden çok farklı yüz binlerce canlı türünün nasıl ortaya çıktığı konusunda cevapsızdır. İlk canlı hücrenin tesadüfler sonucu oluşması imkansız olmasına ve hem matematiksel olarak hem de biyolojik olarak bunun mümkün olmadığı kesin olarak ispatlanmış olmasına rağmen, bir şekilde meydana geldiği kabul edilse bile, bu ilk hücrenin nasıl kuşlara, karanfillere, ceylanlara, kedilere, medeniyetler kuran, atomun yapısını inceleyen, senfoniler besteleyen, kitaplar yazan, muhakeme eden, seven, sevilen, merhamet duyan insana dönüştüğü evrimciler açısından büyük bir muammadır. Canlıların varlığı, çeşitliliği ve canlılardaki mükemmellik kör tesadüflerin, mutasyonların veya doğal seleksiyonun eseri değildir. İçindeki canlılarla birlikte tüm evreni Allah yoktan yaratmıştır, bilim de bu gerçeği teyit etmektedir.
 


Hakkında hiçbir delil bulunmayan Darwinist teorinin çeşitli unsurlarından bahsediyorsunuz. Ne var ki yaratılış anlatımıyla, şu anda dünya hakkında bildiklerimiz arasındaki çelişkiler çözümlenemiyor. Milyonlarca yıl öncesine dayanan fosilleri nasıl açıklıyorsunuz ya da Kitabı Mukaddes'te anlatılanlarla eski Mezopotamya medeniyetlerinin halk hikayeleri arasındaki paralellikleri? Darwin’in teorisinin eksik olması yaratılış anlatımının doğruluğu için bir işaret midir?


Allah'ın Kuran'da bildirdiği yaratılış ile bilimsel bulgular arasında hiçbir çelişki bulunmamaktadır. Allah Kuran'da yeryüzünün 6 günde yaratıldığını bildirmektedir. Zamandan ve mekandan münezzeh olan Rabbimiz'in Katında bu altı gün, bizim bildiğimiz ve anladığımız altı gün kavramından çok farklı olabilir. Geçmiş kavimlerin yaşamları, sahip oldukları kültür ve medeniyetle ilgili arkeolojinin ortaya koyduğu bulgular da Kuran'da bu kavimlerle ilgili haber verilen gerçeklerle mutabıktır. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, Kabataş Masalı ve Kavimlerin Helakı kitabımı www.harunyahya.org adlı sitemden inceleyebilirsiniz. Evrim teorisi yaklaşık 150 yıldır, canlılığın kökenini sözde açıklayan tek sözde bilimsel teori olarak lanse edilmekte ve insanları Allah'a imandan uzaklaştıran bir araç olarak kullanılmaktadır. Evrimin bilimsel olarak çökmüş olmasına rağmen böylesine ısrarla gündeme tutulmasının tek sebebi, materyalizme ve dinsizliğe sözde bilimsel temel oluşturmasıdır. Evrimin geçersizliğini gören ve "neden ve nasıl var olduğumuz" hakkında akılcı ve mantıklı cevap arayan her insan Allah'ın yaratılışını görecektir. Çünkü bilim yalnızca evrimi çökertmekle kalmamakta, ortaya koyduğu bulgularla Yaratılış'ın tek gerçek olduğunu da ispatlamaktadır.
 


Faşizm ve komünizmin Darwinizme bağımlı olduğu görüşü neden bu teoriye karşı bir söylemdir? Bilimsel bir teori onu benimseyen ideolojilere göre yargılanmalı mıdır?


Evrimi sadece bilimle ilgili bir konuymuş gibi değerlendirmek gerçekçi değildir. İlk ortaya atıldığı günden beri Darwinizm asla sadece bilimi ilgilendiren bir konu olarak kalmamıştır. Darwinizmin ortaya koyduğu bir dünya görüşü vardır ve asıl tehlike de bu görüşten kaynaklanmaktadır. Evrime göre insan bir tür hayvandır, dolayısıyla insanlar arasındaki ilişkiler de vahşi bir ormandaki hayvanlar arasındaki ilişkiler gibidir. Bu sistemde acımasızlık, gaddarlık, zayıf olanın ezilmesi ve sömürülmesi, cinayet, terör, anarşi makul görülür. Siz bir gence okul yaşamı boyunca sürekli bir tür hayvan olduğunu telkin ederseniz, hayvanlar arasında mücadelenin makul olduğunu anlatırsanız, ancak güçlü ve acımasız olursa ayakta kalabileceğini söylerseniz, kendi ırkı dışındakilerin yaşam hakkı olmadığı yanılgısını aşılarsanız, insanları ruhları olmayan bir tür makine gibi tanıtır, herşeyin maddeden ibaret olduğu yalanını telkin ederseniz; bu genç, masum insanları düşünmeden öldürebilir. Ancak Darwinizm'in anlattığı dünya görüşünün ve savunduğu yaşam biçiminin bilimsel olmadığını ortaya koyarsanız, Allah'ın emrettiği sevgiyi, merhameti, barışı, dostluğu, kardeşliği öğretirseniz, gerçek din ahlakının güzelliklerini anlatırsanız, dini, ırkı, dili ne olursa olsun tüm insanların birarada güvenlik içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturabilirsiniz.
 


Gelecek nesiller için düşünceleriniz neler? Materyalizm gerçekten düşüşe mi geçecek? En azından Hıristiyan dünyasında (materyalizm) hiç olmadığı kadar güçlü durumda.


Materyalizm yaklaşık 150 yıl boyunca başta Avrupa medeniyeti üzerinde olmak üzere gerçekten çok etkin oldu. Materyalizm on yıllardır insanları ezmiş, karanlık içinde boğmuş, zevklerini öldürmüş, mutsuz ve huzursuz bir yaşama mahkum etmiştir. Ancak bu olumsuz etki artık kırılmakta, materyalizmin karanlığı ortadan kalkmaktadır. Bu konuda özellikle Yaratılış Atlası kitabının, Allah'ın dilemesi ve lutfuyla, çok büyük ve ciddi bir etkisi olmuştur. Yaratılış Atlası'nın Avrupa'ya ulaşmasının ardından materyalizmin beşiği olarak görülen Fransa'da dahi yapılan anketler, insanların artık bu ideolojiye inanmadıklarını Yaratılış'ı bilimsel gerçek olarak kabul ettiklerini ortaya koymaktadır. Materyalizmin çöküşü önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak, çok yakın gelecekte yeryüzü materyalist ve ateist ideolojilerin tamamen ortadan kalkmasıyla eşi benzeri görülmemiş bir güzelliğe kavuşacaktır. Herkesin duvarlar inşa etmeden; milyonlarca doları silahlanmaya harcamadan; sürekli endişe duymadan; yok edilmekten, topraklarından çıkarılmaktan korkmadan dilediği gibi yaşayabileceği, istediği yerde istediği şekilde ibadetini gerçekleştirebileceği, özgürce ticaretini yapabileceği kısaca hür ve insanca yaşayabileceği bir dünya yakındır. Bu dünyada isteyen istediği gibi yaşayacaktır, sadece dindarlar değil ateistler de, dinsizler de diledikleri gibi düşüncelerini ifade edeceklerdir. Herkesin her türlü insani hakkı güvence altında olacaktır. Elbette böyle bir dünyada uzun yıllardır sıkıntı ve zorluk içinde yaşayan İsrailler ve Filistinliler de aydınlık günlere kavuşacak, hepimiz için kutsal olan bu topraklar Rabbimiz'in emrettiği ve Hak kitaplarında tarif ettiği gibi huzur beldesi olacaktır.
 


İslam medeniyetine ne oldu? Bir zamanlar felsefe ve bilimin öncülüğünü yapmış bir medeniyet niçin günümüzde insanlığa bir tehdit olarak görülüyor?


İslam bir barış ve sevgi dinidir. Allah'ın Kuran'da emrettiği ahlak ve tavır, Müslümanların affedici ve anlayışlı, farklı düşüncelere saygılı, ileri görüşlü, diğer dinlerin mensuplarına karşı merhametli, derin düşünen, sanattan ve estetikten bunların Allah'ın tecellisi olduğunun bilinciyle zevk alan, itidalli ve ılımlı olmalarını gerektirir. Samimi olarak Kuran ahlakının yaşandığı toplumlar aydınlık ve bereketli toplumlar olur. Günümüzde bu aydınlığın oluşması için aciliyetli olarak yapılması gereken Türk-İslam Birliğ'inin kurulmasıdır. Bu, bir itidal birliği olacaktır. Bu birlik fanatik, baskıcı, tahakküm eden bir birlik değil, tam tersine insana saygılı, hoşgörüye ve merhamete dayalı, açık fikirli ve hür düşünceli bir kardeşlik ve sevgi birliğidir. Hem bu bayrak altında birleşen milletlere hem de dünya milletlerine güvenlik sağlayacaktır. 21. yüzyılın gerçek bir aydınlanma çağı olmasının öncüsü Türk-İslam Birliği olacaktır. Türk-İslam Birliği'nin vesile olacağı aydınlanma tüm dünyaya güzellik sunacaktır. ABD, Rusya, Çin, İsrail ve tüm Avrupa Devletleri Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıyla uzun yıllardır devam eden kökleşmiş sorunların bir anda çözüme kavuştuğunu görecek, bu durumdan herkes fayda sağlayacaktır. Terör sorunu son bulacak, hammadde kaynaklarına ulaşım garanti altına alınacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel çatışma tamamen ortadan kalkacaktır. Amerika askerlerini topraklarından binlerce kilometre uzağa göndermek zorunda kalmayacak, İsrail duvarlar arkasında yaşamayacak, Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik herhangi bir engelle karşılaşmayacak, Rusya güvenlik endişesi duymayacak, Çin hammadde sıkıntısı çekmeyecektir. Güçlü bir Türk-İslam Birliği'nin varlığı bütün milletlerin menfaatinedir.
 


Sayın Yahya’nın neden Darwinizmi acımasız olarak değerlendirdiğini anlıyorum, fakat kendisi de bunun sadece bir ideoloji değil bilimsel bir teori olduğunu kabul etmelidir. Bilimsel bir teorinin doğru olması için güzel, hoşgörülü ve nazik olması mı gerekiyor?


Bir kez daha belirtmek gerekir ki, Darwinizm bir ideolojidir. Evrim teorisinin doğru olmadığını anlamamızı sağlayan ise, hoşgörülü, güzel ve nazik bir teori olup olmaması değil, bilimsel bulgularla %100 çelişiyor olmasıdır. Bilim "evrim yok" demektedir. Burada önemli olan, bilimle bu kadar açık olarak çelişmesine rağmen, neden bazı çevreler tarafından ısrarla savunulmaya ve sözde bilimselmiş gibi lanse edilmeye devam ediliyor olmasıdır. Bunun sebebi, evrimin herhangi bir biyolojik varsayım değil, tam anlamıyla ideolojik bir düşünce olmasıdır. Evrimi savunanların, teoriye olan sadakatlerinin tek sebebi ideolojileridir. Evrim teorisinin çöküşü karşısında yaşanan paniğin de sebebi, ideolojik kaygılardır. Bilim tarihinde ortaya atılmış, geçersizliği görüldüğünde de terk edilmiş onlarca teori vardır. Normal olan, evrim teorisinin bilimsel bulgularla çeliştiği görüldüğünde, geçersizliği ispatlanan tüm teoriler gibi terk edilmesidir. Ne var ki materyalistler evrimi reddettiklerinde, en önemli dayanakları yok olup gideceği, materyalizmi savunmaları imkansızlaşacağı için direnmektedir. Yoksa, bilimsel ve akılcı düşünen bir insan için tek bir proteinin oluşumunun dahi evrimle açıklanamıyor olması, evrimden yüz çevirmesi için yeterlidir. Bu olmuyorsa sebebinin üzerinde durmak gerekir. Demek ki, evrim sadece bilimsel düşünceyle değerlendirilen bir teori değildir.
 


Türk-İslam Birliği görüşü harika, fakat bu görüşlerini ifade ederken kendisi neden yalnız? Sizin dile getirdiğiniz barışçı mesajları İslami hocalardan duyamıyoruz? İslam ülkelerinde halk neden böyle fakir, İslam ülkelerinde tahakküm neden bu kadar yaygın?


Önemli olan Kuran'da bildirilen ahlakın ve Peygamberimiz'in sünnetinin ne olduğudur. Kuran'da Allah, iman edenlere itidalli, sevgi dolu, yumuşak huylu, affedici, mütevazı, hoşgörülü, sevecen olmayı emretmektedir. Peygamberimiz (sav) yaşamı boyunca, tüm insanlığı barışa ve sevgiye davet etmiş, güvenilirliği, adaleti ve üstün ahlakıyla örnek olmuştur. Kuran ahlakının eksiksiz olarak yaşandığı bir toplumda şiddete eğilim olması imkansızdır. Peygamberimiz (sav)'i gereği gibi anlayıp, onu kendisine örnek edinen bir insanın katı yürekli olması mümkün değildir. Kuran ahlakının hızla yayılmasıyla İslam alemi'nin aydınlık ve müreffeh bir geleceği olacak, İslam medeniyeti tüm dünyaya nur saçan bir ışık haline gelecektir. 10-20 yıl içinde tüm yeryüzü, her düşünceden ve inançtan insanın haklarının güvence altına alındığı, samimi olarak iman eden Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların kardeşce bir arada yaşadıkları, bolluk ve bereketin hakim olduğu, sevginin ve merhametin yaşandığı, insanların neşeli, mutlu, coşkulu, huzurlu oldukları bir yer olacaktır. Önemli olan geçmişte hangi yanlışların yapıldığı, hangi hataların işlendiği değil, geleceğin güzel olması için nasıl gayret edilmesi gerektiğidir. Var gücüyle Allah'ın sevgisini, merhametini, kudretini, gücünü anlatan; materyalizmin zalimliğine karşı insanları bilinçlendiren; imanı güçlendiren, kardeşliği pekiştiren çalışmalar yapanlar, Allah'ın izniyle üstün geleceklerdir. Allah Kuran'da "Hakkı batılın üzerine örteceğini" ve "Nurunu muhakkak tamamlayacağını" vaad etmiştir. Bu vaadin inşaAllah çok yakında tecelli etmesini umut ediyoruz.

Masaüstü Görünümü

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."